ပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈယိၼ်ႇငႄႈတင်း ၼေတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here