Saturday, January 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလွင်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 27 /12/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း...

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလပ်းလူႉတၢႆယူႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလပ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2017 ၸၢႆးလူင် ဢႃယု မွၵ်ႈ 28 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်...

ၵူၼ်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ႁွတ်ႈၵဵင်းလၢဝ် ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉလူၺ်ႈၶေႃႈႁႃ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈမႄႈတႅင် ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈၶိုင် ၵၼ်ႉၸၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၼၢင်းယိင်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/12/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈတႅင် ႁူမ်ႈ ၵၼ်တီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးထုၼ်း...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်၊ပေႃႈလဵင်ႉ၊လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၊ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ တႃႇၸွႆႈလူတ်းယွၼ်ႇလွင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းၵၼ်ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ

တႆးၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလူင်းမိုဝ်း ဢဝ်မိတ်ႈတမ်တႅင်းၵၼ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ...

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ် ႁႃတၢင်းၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝတ်းဝႂ်လႄႈသုၼ်ႇလႆႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18 /12/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇ လီလႄႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တူၵ်းလင်ၶႃး ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးလိၼ် တၢႆထင်တီႈ

ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇ ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶိုၼ်ႈမႄးလင်ၶႃးႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ် တၢင်းသုင် မွၵ်ႈ 3 ၸၼ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းမႃး ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးလိၼ်သေ...

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်းပၢင်မၢႆတွင်း ဝၼ်းတင်ႈမူႇၸုမ်းတဵမ် 10 ပီ

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း Migrant Workers Federation ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး-ထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ သွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် ၽူဝ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေး ယွမ်းတၢႆ

တႆးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ သုၵ်ႉသၵ်ႉလွင်ႈၵၢၼ် ဝူၼ်ႉသင်ဢမ်ႇပွင်ႇ ထဵင်ပွင်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေးမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 02/12/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈသႃႊရႃႊၽီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁပ်ႉ ၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽူဝ်တႅင်းမေးမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇၻွၼ်ႊၵႅဝ်ႈ၊...

လူတ်ႉတူႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် 10 ပၢႆ ဢၼ်မႃးၸွမ်းလူတ်ႉတၢႆမူတ်း

လူတ်ႉတူႈတေႃႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဝႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉလပ်းၼႂ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ 02:35...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း