Saturday, January 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်း၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ မေႃယႃ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်းတင်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်မိုဝ်းတင်းမေႃယႃ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သေၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူင်တပ်းၵႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း သႅၼ်း B တင်း C...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇTYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ပၢင်သွၼ်လၢႆးဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇဝၢင်းၽႅၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 16 – 18 /01/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇႁူမ်ႈတင်းၸုမ်း Winrock...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆလဝ်ႈယႃႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ/ လိုဝ်ႈသဝ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆလဝ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢႅဝ်ႇ ယဵမ်ႈ/ လိုဝ်ႈသဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ...

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်း ၼမ်လၢႆ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းမႅၼ်ႈ 7 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇႁပ်ႉပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU

ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSUလႄႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ CSSU ၼႆႉၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈတၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ...

ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃၵပ်းသၢၼ် ထမ်မမိတ်တ ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃၵပ်းသၢၼ် ထမ်မမိတ်တ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်။ ၸုမ်းထမ်မမိတ်ႉတ တူဝ်ႈမိူင်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃးၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈၸိုဝ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်း၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ။ ဝၼ်းတီႈ...

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တီႉလႆႈတႆး ၵေႃႉတႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇတူၼ်ႈလမ်းယႆး

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈတႆးၸုမ်းမူဝ်လမ် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ တႅင်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တူၼ်ႈလမ်းယႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႅတ်ႉလွမ်ႉတီႉၺွပ်း...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 18/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.07 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ပေႃႈမႄႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၶွၼ်ႈႁႅင်းပေႃႉႁႅမ် တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတပ်ႉ ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းတိူင်ႇ လၢတ်ႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးတီႈၼႂ်းတပ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်မႃးပေႃႉႁႅမ် ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း ၸယၽ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇဢႅဝ်ႇၵဵပ်းသၢႆမၢႆၽူႈၶဝ်ႈၵေႃ – ႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း – ၸိူဝ်းၶပ်းၶိုင်တႃႇပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးတီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း ၸယၽ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁႃၵဵပ်း/တွင်ႈထၢမ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း။ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸၢႆးလဵၵ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ၶဝ်ထၢမ်ၼႆႉလွင်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း CSSU ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း