Tuesday, May 21, 2024

CATEGORY

Uncategorized

မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈ သိူဝ်လိုဝ်း မိူင်းလႃး

ဝၼ်းတီႈ 14/9/2015 ယၢမ်းဝၢႆး 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇလူႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ။ ပူၼ်ႉတူဝ် ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2015 တီႈ (ပႃႈႁဵဝ်ႈ) ပႃႇၸူင်ပႃႇၸၼ် ပႃးမွၼ်းလွၼ်းၵႅဝ်ႈ တီႈဝဵင်းသိူဝ်လိုဝ်း ဝႃႈၼႆလႄႈ...

ၶူဝ် (ၼမ်ႉမ) ဢၼ်မီးဢႃယုပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈမႄးပၼ်ဝႆးဝႆး ဢိတ်းၼိုင်ႈ

ထိုင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ပၢင်လူင်) 07/04/2015 ၶူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉလႆႈလူႉၵွႆမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ပႆႇမႃး မႄးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။ ၶူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉလႆႈလူႉၵွႆမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ပႆႇမႃး မႄးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။ ပႅၼ်ႈသိူဝ်ႇၽင်ႉမူတ်း ၼႂ်းၵၢင်ၶူဝ် ပဵၼ်ဝႆႉႁူးပွင်ႇ လႄႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ။ ၶူဝ်...

ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးပၵ်း ဢမ်ႇမီးပိူင်ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈ

ထိုင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းပၢင်လူင် ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ (တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA) တီႉၺွပ်း ယွၼ်းငိုၼ်းသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/03/2015 ယင်းပႆႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း၊ သိုၵ်းလွႆ (တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA) ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း