Thursday, September 19, 2019

ထၢမ်တွပ်ႇ

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ 37 ၶေႃႈ တီႈ 21 ပၢင်လူင်ၵမ်း 2 ၸွင်ႇပႃႈထုၵ်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃး

တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် UPDJC ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 37 ၶေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ တၢင်ႇသၽႃးသေႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း...

ၸႂ်ဢမ်ႇယၢဝ်းသေၶႂ်ႈပေႉပုၼ်ႈၼိူဝ်ၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းၸုမ်းဝႃႉတင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး ပဵၼ်လွင်ႈလီ။ ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မီးလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ၊ တေလႆႈဝႆႉၸႂ်ယိုၼ်းယၢဝ်းသေႁဵတ်းၵႂႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်- မိူဝ်ႈလဵဝ်...

တႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၶွင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈလႂ်

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝå် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း-...

သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တုၵ်းယွၼ်း CSSU ၶိုင်ၵၢၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႃႇတီႇတႆးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ ၵေႃပွင်ၵၢင်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၵႂႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶထုင်ႉမၢဝ်း၊...

ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း တင်းသွင်ဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်လႆႈ

ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်လႆႈ၊ ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်သေ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ UNFC သေ ၵႂႃႇၸမ်တၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈ တႆးတေႃႇတႆး တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်

လွင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း UNFC ၊ ၵႂႃႇၸမ်တၢင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တီႈလီမႆႈၸႂ် တႃႇပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈငိူၼ်ႈၼဵၼ် တႆးတေႃႇတႆးၼင်ႇၵၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း- လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း