Thursday, September 19, 2019

ထၢမ်တွပ်ႇ

“လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်”

(တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်) ထၢမ် - ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁဝ်းဝႃႈ တီႈၼႆႈၵေႃႈမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်ၼႆ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃထုင်ႉ ၼႆႉ ၵူၺ်း လႆႈငိၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆတီႈဝႃႈ...

“ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ် သပ်းၸႅင်ႈဝႃႈႁိုဝ်?”

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈၸၢႆးလူႇ ၽူႈဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ပူၵ်းပွင်သႃသၼႃၼၼ်ႉ ငဝ်ႈတိုၼ်းငိုၼ်းလူႇ ဢဝ်လႂ်မႃး လုၵ်ႉလႂ်မႃး?။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်...

“ႁဵတ်းသင်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ၼၵႃး”

(တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း) ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း (ႁိုဝ်) လုင်းၸၢႆးလူႇ ႁူဝ်ၼႃႈပီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၵ်ႇၵႅင်း လႆႈႁပ်ႉသူး ၼၵႃး ဢၼ်ၸုမ်းတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၸုမ်းပူၵ်းပွင်သႃသၼႃ မိူင်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်...

သိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵပ်းသွင်တေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/11/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ - ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4...

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မိူင်းၼၢႆး လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတီႈလိၼ် ၽိုၼ်မိူၼ် 7 (ပုံစံ ၇)

ထၢမ် - ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁူဝ်ၶေႃႈလွင်ႈသင်။ တွပ်ႇ - ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်လၢပ်ႈ လိၼ်ႁၢမ်း...

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 3/11/2018 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈ တင်ႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈမီး 39760 ၵေႃႉ ၽူႈမႃးပၼ်ၵၢင်ၸႂ်မီး...

တွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 2 လိူၼ်သေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်းၼႄးဝႃႈ ယႃႉၵဝ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်း မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ ႁိုင်ႁိမ်း 2 လိူၼ်။ သိုၵ်းတဢၢင်းတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈမၼ်းၼၢင်း 3 ပီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းၶႂ်ႈပဵၼ်သင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ….

ဝၼ်းတီႈ 8-11/9/2018  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA - EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း  ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 3)

  ထၢမ် - ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈၶႃႈ။ တွပ်ႇ- ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼႆႈၼႆႉ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်မီးၽႅၼ်သေ မႃးယိုဝ်းႁဝ်း ဢၼ်ၼႆႉတပ်ႉမတေႃႇမီးၽႅၼ်သေ ၶိုၼ်ႈၸူးႁဝ်း မီး 8 တပ်ႉၵွင်လူး(တပ်ရင်း)...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 2)

ထၢမ် - ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႈၼမ်၊ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈယႂ်ႇ ။ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းၶွၼ်ႊၵရႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေႁဵတ်းယူႇၶႃႈ။ တွပ်ႇ - ယိင်ႈသုၵ်းသၵ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း