Thursday, September 19, 2019

ထၢမ်တွပ်ႇ

SNDP

ၽွင်းတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸွႆႈၵႄႈၶႆပၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်း မီႇႁေႃ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွပ်ႈ 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 14 တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႊ ပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး မီး...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးသမ်ႉ လိူၵ်ႈတွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ်ႁႅင်း

ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24/03/2019 ဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈ တွင်ႈ...

ၸွင်ႇၸုမ်း SSPP/SSA တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ဢိင်ၼိူဝ် သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁွင်ႉမွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/03/2019 ၼၼ်ႉ...

RCSS/SSA တင်း NRPC ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် 7 ႁူဝ်ၶေႃႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၶိုင်ပွင်လွင်ႈမႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/03/2019 သွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသင် ၵၼ်လၢႆလၢႆ...

ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉ 999 ၸွင်ႇလူႉတၢႆတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် SSPP

ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉ...

ပၢင်ၵုမ် CSSU ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် သင်လၢႆလၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 5-6/3/2019 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2018-2019 တီႈဝဵင်း လူင်တူၼ်ႈတီး တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇသင်လၢႆလၢႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်...

“ပၢင်ၵုမ် PPST တေၶိုၼ်းတႄႇၸတ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်”

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း PPST ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မီး သင်လၢႆလၢႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း...

ငဝ်းလၢႆး NLD ၶိုင်မႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းလႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS

ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ် - လွင်ႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD တၢင်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉၵၼ် လွင်ႈသင် (တွင်ႈထၢမ်)

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA တင်း သုၼ်ႊၵေႃႇသျႅင် ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉ တွၼ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ...

ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ – ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ ……….

တႃႇတေၵႄႈၶႆလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆသေ RCSS တင်း PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 14/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း