Sunday, March 24, 2019
Home ထၢမ်တွပ်ႇ

ထၢမ်တွပ်ႇ

ငဝ်းလၢႆး NLD ၶိုင်မႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းလႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS

ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ် - လွင်ႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD တၢင်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉၵၼ် လွင်ႈသင် (တွင်ႈထၢမ်)

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA တင်း သုၼ်ႊၵေႃႇသျႅင် ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉ တွၼ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ...

ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ – ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ ……….

တႃႇတေၵႄႈၶႆလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆသေ RCSS တင်း PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 14/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း...

“လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်”

(တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်) ထၢမ် - ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁဝ်းဝႃႈ တီႈၼႆႈၵေႃႈမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်ၼႆ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃထုင်ႉ ၼႆႉ ၵူၺ်း လႆႈငိၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆတီႈဝႃႈ...

“ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ် သပ်းၸႅင်ႈဝႃႈႁိုဝ်?”

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈၸၢႆးလူႇ ၽူႈဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ပူၵ်းပွင်သႃသၼႃၼၼ်ႉ ငဝ်ႈတိုၼ်းငိုၼ်းလူႇ ဢဝ်လႂ်မႃး လုၵ်ႉလႂ်မႃး?။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်...

“ႁဵတ်းသင်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ၼၵႃး”

(တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း) ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း (ႁိုဝ်) လုင်းၸၢႆးလူႇ ႁူဝ်ၼႃႈပီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၵ်ႇၵႅင်း လႆႈႁပ်ႉသူး ၼၵႃး ဢၼ်ၸုမ်းတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၸုမ်းပူၵ်းပွင်သႃသၼႃ မိူင်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်...

သိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵပ်းသွင်တေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/11/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ - ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4...

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မိူင်းၼၢႆး လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတီႈလိၼ် ၽိုၼ်မိူၼ် 7 (ပုံစံ ၇)

ထၢမ် - ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁူဝ်ၶေႃႈလွင်ႈသင်။ တွပ်ႇ - ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်လၢပ်ႈ လိၼ်ႁၢမ်း...

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 3/11/2018 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈ တင်ႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈမီး 39760 ၵေႃႉ ၽူႈမႃးပၼ်ၵၢင်ၸႂ်မီး...

တွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 2 လိူၼ်သေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်းၼႄးဝႃႈ ယႃႉၵဝ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်း မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ ႁိုင်ႁိမ်း 2 လိူၼ်။ သိုၵ်းတဢၢင်းတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈမၼ်းၼၢင်း 3 ပီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း