Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ငမ်းယဵၼ်

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း မွပ်ႈသူး ၽူႈဢွၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ထိုင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်“မိၵ်ႈသူးဢွၼ်ႁူဝ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်”  ထိုင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2020 ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း JICM (ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း) ပွၵ်ႈၵမ်း 9 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သုၼ်ငမ်းယဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း