Friday, September 25, 2020

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၶၢဝ်း ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸွႆႈထႅမ်တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၼပ်ႉႁဵင်

RCSS တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ မွၵ်ႈ 2,000...

တႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ တူၵ်းတိုၵ်း ႁူဝ်တႅၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ယၢတ်ႇတူၵ်းလၢၼ်း ၽတ်ႉသႂ်ႇတီႈပိုၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေႃႉသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် (Chiang...

ထႆးသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ ႁိမ်းပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတင်းသွင်မိူင်း သၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 90 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း 76 ၵေႃႉ လႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထႆးသူင်ႇတူဝ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 76 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းဢမ်ႇႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၶႂၢင်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းဢွင်ႈတီႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း 76 ၵေႃႉၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2020၊ ၵုမ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈ ႁူမ်ႈယဵၼ်မူဝ်းၵူၵ်ႉဝိပသ်ႉသၼႃ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းတေပွၵ်ႈမိူဝ်း ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ တေပွၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇပွၵ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။ လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ)...

ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃး ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႄႈသၢႆ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၵုမ်းတူဝ် Quarantine တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈ ၶဝ်ႈၶိုၼ်းမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပၢႆ...

တုၵ်းယွၼ်းပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈလိူဝ်

ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈလိူဝ် ၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/05/2020 ႁူဝ်ၼႃႈလႄႈၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်း လၢႆးၶႃႈ ဝတ်ႉပႃႇလၢၼ်း၊ ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လုၵ်ႉမႄႈသၢႆ ပွၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉထႅင်ႈလၢႆဝၼ်း

ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾင်ႇမႄႈသၢႆ သူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ဝၼ်းၸင်ႇလႆႈပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆတၢင်းဢၢၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉတီႈမိူင်း ၵၢၼ်ႊၵျၼ ပူႊရီႊ 35 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 35 ၵေႃႉလုၵ်ႉ တၢင်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလတ်း ၽယႃးတူင်းသူႇ ပႆတၢင်းႁူၺ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း သင်ၶရပူႊရီႊ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈပုမ်လူင် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ  တဵၵ်းၶၢႆၶူဝ်းတေႃႇသေ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈပုမ်လူင်   ၺႃးၽူႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႈၼွၼ်းမႃး   တဵၵ်းလွၵ်ႇၶၢႆၶူဝ်းပၼ်သေ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇသီႇႁဵင်ဝၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2020 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယွၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆးမႄႈမၢၼ်းပုမ်လူင်  ယူႇဢိူင်ႇၼွင်ၽိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ဝူၼ်ႉၼမ်သေ ထိုင်တီႈၶႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2020 ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ဢႃယု 27 ပီ၊...

ၼၢင်းယိင်းတႆးၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၸႂ်ႉဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ် ၺႃးၵုမ်းတီႉဢဝ်လိူင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းတႆး ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ႁဵတ်းၺႃးဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ်၊ ၸႂ်ႉဝႂ်ပွမ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ လိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းႁဵတ်းဝႂ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းၵုမ်းတူဝ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ-တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ မီးယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မိူဝ်ႈထူပ်းၵိၼ်းမႃး ၺႃးၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇသွင်ႉပႅတ်ႈၵၼ်

“မီးသင်ယိုၼ်ႈပၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ် ႁၼ်သင်မွၵ်ႇၼႄၶႆႈ၊ ႁၵ်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈပၼ်လၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆႁဵတ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်တႆး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၵိူတ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉသေ ၼမ်ႉၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ  ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢိၵ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း