Wednesday, August 15, 2018

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသွတ်ႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉပၢႆဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်၊ ပလိၵ်ႈထႆးလၢႆလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢႆ ၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း - ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းဝႆႉသေ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2018 မႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တၢင်းၵႂႃႇထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး ဢၼ် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆဝႆႉ...

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈသႃရၽီး တီႉၺွပ်းၼၢင်းလိူၼ် ဢႃယု 22 ပီ ၽွင်းၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ႁဵင်ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဝတ်းဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမီး 1,200 ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်...

သိုၵ်းထႆး တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈရယွင်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 သိုၵ်းထႆး တပ်ႉမၢႆ 25 ႁႄႉလူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းရယွင်းသေ တေၵႂႃႇ...

ပလိၵ်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ် မၢႆၾၢင်ပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ်မၢႆၾၢင်ထႆး ဢၼ်ပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆး ထိုင်တီႈပဵၼ်ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး။ တႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆးၵၼ်တင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁိမ်း 150 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵၢၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 12 သႅၼ်း လႄႈႁၢမ်ႈဝႆႉ 28 သႅၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး TNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင်ႉ! ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႇၼႄပလိၵ်ႈၽွင်းၺႃးၵူတ်ႇထတ်း

တႄႇလိူၼ်ၼႃႈဝၼ်းတီႈ 1/07/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၸပ်းတူဝ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပလိၵ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း