Friday, January 18, 2019

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ပလိၵ်ႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈပၵ်းပိူင်

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဢၼ်ထႆးတမ်းဝၢင်းဝႆႉ။ ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉထႆး ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈ

ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၾၢင်ႉထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ သင်ၸႂ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၼႆ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ တင်းတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ၸၢင်ႈထိုင်သႅၼ်ၿၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/10/2018 ၸၢႆးဢၼၼ်ႊၶျႆႊ ဢူႊထႆႊၽတ်ႊထၼႃႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမီး 3 မိုၼ်ႇပၢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် 3 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး ၸွမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းပေႃႉထုပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးသေဢမ်ႇၵႃးဢဝ်တၢႆပႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း(တႆး)မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁွင်ႈၶၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 28/09/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 23:50 မူင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း(တႆး)လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (ထႆး)ဢၼ်ၶၢတ်ႈ ႁွင်ႈ...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၾၢင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ တေၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းထိုင် သွင်သႅၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်းၼမ်ထိုင် 200,000 ၿၢတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 01/10/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Khaosod ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မွၵ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉၶႃႈတၢႆၼၼ်ႉ မေးၼၢင်းမၼ်း တေပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းမိူင်းတႆး

ၼၢင်းၸၢမ်ႇၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးသၢင်ႇယဵၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆတီႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၵဵင်းမႆႇမိူဝ်ႈ 2 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းမိူင်းတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 01/10/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ဢွၼ်ဢဝ်တူဝ် ၼၢင်းၸၢမ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေး...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်း မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း မီး 900 ပၢႆ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ထိုင် ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊပီ 2018 ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈတၢင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မီးၵႂႃႇ...

ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ်ႈတီႉႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းယူႇ ယိုတ်းလႆႈပႃးယႃႈမႃႉယႃႈၾိၼ်လိပ်းလႄႈ တေၺႃးတူတ်ႈပႃးလိူင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/09/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလွင်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ တီႈဢိူင်ႇမႄႈၼႃႉ...

ပလိၵ်ႈထႆးၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလၢႆတီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး ႁူမ်ႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ် းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/09/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈထႆးလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇလၢႆလၢႆတီႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းတႅင်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း