Friday, September 25, 2020

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပၼ်ၶႅပ်းမႄးလိူၵ်ႈတင်ႈ တႄႇယိုၼ်ႈဝႂ်ၾွမ်ႊလႆႈယဝ်ႉ

တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေၸၢင်ႈလႆႈပၼ်ၶႅပ်းမႄး တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တင်ႈဢဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၼႆႉ ယိုၼ်ႈပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉ Drone ဝိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပႃးၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းတပ်ႉဝႆႉတၢင်းလိၼ်ယဝ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းယၢင်း မႃးထိုင်မိူင်းတႆး ႁိမ်းသွင်ႁဵင်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 1,960 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႆးသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် မွၵ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၽၵ်းတူမိူင်း ဝူင်ႈၵၢင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ဝႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တၢင်းမႄႈသၢႆ...

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁိမ်းသွင်ပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁိမ်းသွင်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 24/6/2020 ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းလၢဝ်းသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈႁိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၵ)...

မိူင်းထႆး သူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ ႁိမ်းသွင်ပၢၵ်ႇ

ၾင်ႇမိူင်းထႆး သူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ႁူမ်ႈ 180 ပၢႆ ပၼ်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇမိူင်းထႆးၶိုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႄႈ မိူင်းတႆး တေမိူၼ်ႁိုဝ်

ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၶၢဝ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ၊ ၶၢဝ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း၊ ၶၢဝ်းပွႆးၶဝ်ႈမုၼ်းႁေႃႇတွင်ၵူၺ်ႈလိူၼ်ႁႃႈႁူတ်းၼမ်ႉ ၼႆႉ တႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈႁိူၼ်း မိူဝ်းၵိၼ်မိူဝ်းလူႇ သူႇၸႂ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၽူႈလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၵႂႃႇမႃး မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈ ၵေးသၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်လတ်း ဝူင်ႈၵၢင်သွင်မိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း မႄႈသၢႆ ၼၼ်ႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ တီႈမိူင်းထႆးၵဵင်းမႆႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း တၢင်းမိုၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆးပလၢတ်ႈလူမ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း (Chiang Mai News)...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈတၢင်း မျႃႉဝတီႈ တႃႈၵုင် ထိုင်ပၢင်လူင်ၶိုၼ်းႁိမ်း 100 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆးသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း၊ ပွၵ်ႈတၢင်း မႄႈသွတ်ႇ - မျႃႉဝတီႇ - တႃႈၵုင်ႈ သေ မႃးတၢင်းတူၼ်ႈတီး ၽႅဝ်မႃးဝဵင်းပၢင်လူင် ႁိမ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈၵုမ်းတူဝ်တီႈတူၼ်ႈတီး ႁိမ်းၸမ် 300 လႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးသေ ပွၵ်ႈမႃးလႆႈၶဝ်ႈၵုမ်းတူဝ် Facility Quarantine ဝႆႉတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်းၸမ် 300 ၼၼ်ႉ လႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်သေ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉတင်းမူတ်း ဝႃႈပဵၼ် Negative...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈမႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 100 ပၢႆ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၵုမ်းတူဝ်တီႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃး၊ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၵဝ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမႂ်ႇမႃးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/6/2020 ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈၼမ်းၼႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လၢႆလၢႆတီႈ ႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 66 လင်ႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/06/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈၶူးမိလိၼ်ႇတ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶိူဝ်းယႂ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႅင်ႈယူႇ ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် တၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ တေႃႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 60 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၾင်ႇမိူင်းတႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 60 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/6/2020 ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း