Friday, June 22, 2018

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တႆး 3 ၵေႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ် ယိင်းၽရင်ႊ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၵဵင်းမႆႇၼိဝ်ႊသ် ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉ ႁွင်ႉယိင်းၾရင်ႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယုမ်းသေ ၵၼ်ႉၸၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 27/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 00:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး...

ယိင်းသၢဝ်တႆး ဢႃယု 19 ပီ တိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆး တီႈႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၺႃးၵႃးၶဝ်ႈၽႃႇတၢႆ

ယိင်းသၢဝ်တႆး ဢႃယု 19 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆး တီႈၵၢင်မိူင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၵႃး လေႃႈပုင်ႈတမ်ၽႃႇသႂ်ႇသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ 16 ၵေႃႉ တီႈၵဵင်းသႅၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 16 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ တေဢၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈတီႈၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-လၢဝ်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူတ်းၼမ်ႉၵျေႃႇမူၼ်ႈ ၶၢင်ႈၶူးမိူင်းသေ ပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်

ၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ လႆႈထုပ်ႉ ပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈႁူဝ်တႅၵ်ႇ လိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/04/2018 ၼုမ်ႇၸၢႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽိတ်းမေႃးမင်ႁူဝ်ၵၼ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၾၼ်းၵၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လၵ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈပိူၼ်ႈၶၢႆ ၺႃးတီႉၺွပ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆး ယိုမ်လူတ်ႉၶိူင်ႈပိူၼ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်ယဝ်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးႁၼ်တူၵ်ႇယွၼ်းၶိုၼ်း၊ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉပိင်းပၢႆႈၼီႈ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်ႊသ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ- မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/04/2018...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းၵႃႈဝႂ်ဢွၵ်ႇမိူင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း ယွၼ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇတၢင်း ၊ ဢွၵ်ႇမိူင်း ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 05 – 30/04/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တႄႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈယူႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တူဝ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင်မိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 06/04/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တီႈၸၢင်ႉၵၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈဝတ်းဝႂ် ပေႃးမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆးမႄႈသၢႆ တီႉလႆႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆၼိုင်ႈ မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 03/04/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်းထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးယီႈၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 41...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယုဝႂ်တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ တႄႇၶိုင်ၵၢၼ်တေႃႇလႆႈယဝ်ႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်း Passport သီၵမ်ႇလႄႈ ဝႂ်  ႁဵတ်းၵၢၼ်သီသွမ်ႇဢၼ်ဢႃယု တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ တႄႇၵႂႃႇၶိုင်ၵၢၼ် တေႃႇဝတ်းဝႂ်လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇၼႂ်းလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွင်းၵႂႃႇတေႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၵၼ်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်လူလွမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈသုၼ် ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် (One Stop Service – OSS) ၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/03/2018...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း