Thursday, October 29, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၵူႈႁူးလႄႈ တႆးပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉႁဵင် တူၵ်းၵိၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေဢမ်ႇၽႄႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်းလႄႈ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းလႄႈ သိုၵ်းထႆးၶဵင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်မိူင်း

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်သ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉ မိူင်းတုမ်မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်...
ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လွႆလမ်

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလွႆလမ် လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး

ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းတႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်မိုၼ်ႇပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းလဵင်း မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽႄးသိုၵ်းသိူဝ် တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလွႆလမ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်- တေႃႇၼႃႈပဵင်းလူင်...

ဝၢႆးထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႆးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းလူင်ႈၼႃႈ ဝႆႉသေတႃႉ သုၼ်ႇတႃႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းဢေႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း/တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဝႆႉၼႆသေတႃႉ သုၼ်ႇတႃႇ...
ၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈ ပဵင်းလူင်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸၢႆးတႅင်းၼၢင်းယိင်းယဝ်ႉသွင်ႉပၢႆႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈပဵင်းလူင်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်တႅင်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၵဵင်းမႆႇသေ သွင်ႉပၢႆႈ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵုမ်းတူဝ်လႆႈတီႈ ပဵင်းလူင် မိူင်းထႆး။

တႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး လူင်းၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၽၢၵ်ႈၵၢင် ၽၢၵ်ႈတႂ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးၼပ်ႉသႅၼ်သေတႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပိူင်...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2020

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပီ 2020 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼွၼ်းဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ်

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်တၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တီႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇမွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ယိပ်းဝႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင်သေ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း။ 

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပႆႇလႆႈႁူႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉသင် ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ Photo...

တႆး လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တၢင်းမျႃႉဝတီႇ မီးသွင်ႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်း မီး 2,478 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်မီးပၼ်ႁႃ လိၵ်ႈလၢႆးသေ ပိူဝ်ႈတႃႇတႅမ်ႈတၢင်ႇ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

ထႆးၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈ မၢႆမီႈဢိၵ်ႇလွင်ႈဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း လွင်ႈမၢႆမီႈလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း