Wednesday, June 29, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း

ဝႃႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ၶမ်ဝႆႉ ယၢပ်ႇၸႂ်

0
ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉလႄႈ ပၢင်သၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း တေသိုပ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ၼၼ်ႉမႃး...

ထႆး သူင်ႇတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ190 ပၢႆ

0
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဢဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 190 ပၢႆ သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်တေလႆႈၵၵ်းတူဝ် (Quarantine) ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်းၸင်ႇတေလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးတီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢမ်းၵၢၼ် ၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်(တူၵ်းၵၢၼ်) ၼမ်သေ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ(လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ) ၸိူဝ်းမႃးလူင်းတိုၼ်းတၢင်းၾင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၽၢၵ်ႇ ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းမၢဝ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

0
ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢႆၽၢၵ်ႇသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်မိူင်းမၢဝ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၵႃႈယႃႈယႃလႄႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း ယွၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် တႃႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ဢႃယု...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ပွတ်းမိူင်းၾၢင်/ၵဵင်းမႆႇ

0
ၸုမ်း ၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၵႂႃႇမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်လႄႈ ၺႃးတီႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူင်းၸိုဝ်ႈ ႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ

0
ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ (ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႂ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 25 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 တႄႇဢဝ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၺႃးၽေးဢုပၢတ်ႈလူတ်ႉၽႃႇၵၼ် တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

0
ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း(လွႆးၵထူင်း) ပွၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵႃး တမ်ၽႃႇၵၼ်သေ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...
သမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၾၢႆႇယူႇလီ ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

0
သုၼ်ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ(ပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ) ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်) ၵႂႃႇသမ်းယႃ ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁူဝ် ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လွင်း လႆၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၵႄႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႆးပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ထႆးယင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ သေတႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶႆႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ...
ၽၵ်းတူႁေႃၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ 300 ပၢႆ

0
ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းမၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/10/2021 ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄး – မိူင်းၵိုင်

0
ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ တႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈႁွတ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ႁႅင်း ၵၢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်း 1,200,000 ပျႃး...

သၢဝ် ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၺႃးတီႉသူင်ႇပွၵ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶင်တူဝ်သေ ႁၢႆဝႆႉလႆႈ 5 လိူၼ်

0
ၼၢင်းသႅင်ပွႆး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ တီႉၺွပ်း သူင်ႇ ပၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ပွၵ်ႈထိုင် ႁိူၼ်း ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်...

ၶူဝ်းဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶိုၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း