Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ႁိမ်း 4 ႁဵင် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈပိူင်မၢႆမီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၺႃးထႆးတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽိတ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼႆသေ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်း သူင်ႇပွၵ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ႁိမ်း 4 ႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01-09/07/2018 ၼႆႉမႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးလူတ်ႉၵႃးၽႃႇတၢႆထင်တီႈ

ၼၢင်းၵျႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးလူတ်ႉၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးဝီႊၵူဝ်ႊ(Vego) သီလမ် လမ်းၼိုင်ႈ ငဝ်ၼွၼ်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(မိူင်းထႆး) ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉ

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ရယွင်းလႄႈ ပထုမ်းထႃးၼီး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း)၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းထႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်း -...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈပိူင် – သူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး သူင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ ၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသွတ်ႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉပၢႆဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်၊ ပလိၵ်ႈထႆးလၢႆလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢႆ ၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း - ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းဝႆႉသေ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2018 မႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တၢင်းၵႂႃႇထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး ဢၼ် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆဝႆႉ...

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈသႃရၽီး တီႉၺွပ်းၼၢင်းလိူၼ် ဢႃယု 22 ပီ ၽွင်းၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ႁဵင်ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဝတ်းဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမီး 1,200 ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်...

သိုၵ်းထႆး တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈရယွင်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 သိုၵ်းထႆး တပ်ႉမၢႆ 25 ႁႄႉလူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းရယွင်းသေ တေၵႂႃႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း