Monday, January 20, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈၵဵင်းလၢဝ် ပလိၵ်ႈထႆး ယင်းပႆႇတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆးၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးယင်း ပႆႇတီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇ 2114 ၼီႈ ႁႃငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ လႄႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ/ ၵုင်းထဵပ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2019 ထိုင် 1/12/2019 ယူႇတီႈၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၾၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေး (ဢႃးသႃၵူႉၽႆးလွႆၶူး)...

ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး ထႅင်ႈ 17 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ် 17 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး တၢင်းပွတ်း ၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/9/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈထႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တိူဝ်ႉထီႇထႆး ရၢင်းဝလ်းတီႈၼိုင်ႈ

ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ 2 ၼႃႈႁိူၼ်းတိူဝ်ႉ ရၢင်း ဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ၊ ၼိုင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းလႂ် 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ(ငိုၼ်းထႆး) ဝႃႈၼႆ။ ထီႇဢၼ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 မၢႆရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် မွပ်ႈပၼ်ပလိၵ်ႈတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မၵ်းတတ်းဝႆႉပၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉ ၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ။ Photo by -...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ် သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး 13 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸိူဝ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) 13 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4/9/2019...

လုမ်းတြႃးသုင်သုတ်းမိူင်းထႆး ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃၵူၼ်းတၢႆၵေႃႇတဝ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၺႃးၶႃႈတၢႆတီႈ ၵေႃႇတဝ်ႇ (ၵုၼ်တဝ်ႇ) ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 5 ပီၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးသုင်သုတ်း မိူင်းထႆး...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၺႃးရူတ်ႉၽႃႇတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု 22 ပီ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၺႃးရူတ်ႉၵႃး ၽႃႇသေ လႆႈလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်လူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2019...

တိုၵ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇ ၵူၼ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

တိုၵ်း(တိူၵ်ႈဢုတ်ႇ) ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၽူးၵဵတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇလူင်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2019...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇႁႃပႃသျွတ်ႉၺႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 41 ပီ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃသျွတ်ႉပႃသေ ၺႃးၾႆးသျွတ်ႉတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ သိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထႆးလူတ်းယွၼ်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈပၼ်ၽွင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ(ပေႃႈလဵင်ႉ) ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလူတ်းယွၼ်ႇပၵ်း ပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်း ၵၢၼ်ပၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈထႆး...

ၵႃး(ရူတ်ႉတူႈ) တၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ တီႈလမ်းပၢင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 မၢတ်ႇ 8

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်းၸိုင်ႈထႆး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းၼပ်ႉသႅၼ်လႄႈတူၵ်းၶွၵ်ႈၼပ်ႉပီ

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းၼမ်ထိုင်2 သႅၼ်လႄႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈ ထိုင် 3 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇ  ၶွင်ႈ...

လဝၵထႆး – မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိူဝ်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ထႆး - မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵွၼ်ႇတီႈတေၶဝ်ႈ   မိူင်းထႆး ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 08/07/2019 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ၶျၶျ်ႊၶျႆႊ သမ်ႊၼဵင်ႊ လဝၵထႆးလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းၾၢႆႇပလိၵ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း