Thursday, September 19, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

တိုၵ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇ ၵူၼ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

တိုၵ်း(တိူၵ်ႈဢုတ်ႇ) ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၽူးၵဵတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇလူင်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2019...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇႁႃပႃသျွတ်ႉၺႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 41 ပီ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃသျွတ်ႉပႃသေ ၺႃးၾႆးသျွတ်ႉတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ သိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထႆးလူတ်းယွၼ်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈပၼ်ၽွင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ(ပေႃႈလဵင်ႉ) ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလူတ်းယွၼ်ႇပၵ်း ပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်း ၵၢၼ်ပၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈထႆး...

ၵႃး(ရူတ်ႉတူႈ) တၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ တီႈလမ်းပၢင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 မၢတ်ႇ 8

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်းၸိုင်ႈထႆး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းၼပ်ႉသႅၼ်လႄႈတူၵ်းၶွၵ်ႈၼပ်ႉပီ

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းၼမ်ထိုင်2 သႅၼ်လႄႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈ ထိုင် 3 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇ  ၶွင်ႈ...

လဝၵထႆး – မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိူဝ်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ထႆး - မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵွၼ်ႇတီႈတေၶဝ်ႈ   မိူင်းထႆး ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 08/07/2019 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ၶျၶျ်ႊၶျႆႊ သမ်ႊၼဵင်ႊ လဝၵထႆးလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းၾၢႆႇပလိၵ်ႈ...

ၽူႈႁပ်ႉမဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၽူႈၵွၼ်းၵဵင်းမႆႇ ႁႂ်ႈၸွႆႈထတ်းလွင်ႈဝႃႈမီးပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းမႂ်ငိုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊႁပ်ႉမဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် လွင်ႈဢၼ်မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈတူဝ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ယွၼ်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 08/07/2019 တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ႁပ်ႉမဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ  တွၼ်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေတေႃႇဝတ်းဝႂ်ပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 2 ပီ ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇပၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 2 ပီ ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 08/07/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ႁၼ်လီလွင်ႈဝႃႈ တေတေႃႇပၼ်ဝတ်းဝႂ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းပိူင်...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈတၢင်း ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 98 ၵေႃႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2019 ၼႆႉၵူၺ်း ပလိၵ်ႈထႆး မွပ်ႈသူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်တၢင်းၾင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႃႈ ၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 98...

 ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းထိုင် 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇလႄႈ သူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း