Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

 ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းထိုင် 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇလႄႈ သူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,100 ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်သေ သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈ လဵၵ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈလဵင်ႉၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယွၼ်းငိုၼ်း ၵႃႈႁႅင်းတီႈပေႃႈလဵင်ႉ - ပေႃႈလဵင်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇပၼ်လႄႈ မီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃး ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလဵင်ႉလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/07/2019 ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢႃယု...

HRDF တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ – ထႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထူပ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် HRDF တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႃ ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ ထႆး ႁပ်ႉႁူႉသေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ။ ဝၼ်းတီႈ 01/07/2019 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႃပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လူႉတၢႆတီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ပဵၼ် လူမ်းႁူဝ်ၸႂ်သၼ်ႇသေ လူႉတၢႆတီႈ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈမၼ်းၸၢႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသၼ်ပႃႇတွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တေႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၵူႈဝၼ်း တီႉလႆႈထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27 /06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း 46 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ယူႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် မွပ်ႈပၼ်တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ 2 တင်းမူတ်း 46 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ်...

ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,000 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်း ၶင်တူဝ်သေ လႆႈသူင်ႇ ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 1,046...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မွၵ်ႈ20 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းပႃႇထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈသေ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၽူႈၸၢႆး...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ပလိၵ်ႈထႆးလႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ၸိုင်ႈထႆး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၸူဝ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ႁၢၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း