Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီ့ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်း တီ့ၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်လၵ့်လွမ် ၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သေ လၵ့်လွမ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်းသူၼ်လမ်းယႆး (သူၼ်မၢၵ်ႇၵၢႆးဢၢင်) ဝၢၼ်ႈထုင့်ၶဝ်ႈတွၵ်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်ယႅင်ႇ...

ၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 10 မိူင်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼမ်သုတ်း ထိၼိုင်ႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 10 မိူင်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမီးယူႇ 6 လၢၼ်ႉပၢႆ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼမ်သုတ်း ထိၼိုင်ႈ ။ Facebook ၶွင်ၸုမ်း Asean ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...
Migrants News

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီ့ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ႁူင်းၵၢၼ်တီႈ ၼိုင်ႈသေ ထူပ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ 13 ၵေႃ့ တီ့ၺွပ်းသူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 04/05/2019 ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းၵၢၼ်...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/မၢၼ်ႈ တူၺ်းလွမ်သုၼ်ႇ လႆႈႁႅင်းၵၢၼ်  

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် လုမ်ႈၾႃႉ (May Day) တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်းထႆးသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တူၺ်းလွမ် သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ...
Sai Kon Leng

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃႁိုင် 4 လိူၼ်ပၢႆလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်လိူၼ် ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း ဢႃယု 8...
2019-04-23 Khaosod

ၼၢင်းယိင်းထႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢဝ်လုၵ်ႈယိင်းဢႃယု 5 ၶူပ်ႇၵႂႃႇၶၢႆတူဝ်

ၼၢင်းယိင်းထႆးဢႃယု 28ပီ ဢဝ်လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 5 ၶူပ်ႇၵႂႃႇၶၢႆတူဝ်ပၼ်ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 52 ပီ ပိူဝ်ႈလႅၵ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/04/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၶျႃႊၶျိူင်ႊသဝ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်သပ်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝၢႆးသေတီ့ၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးဝိၼႆႊ...
2019-04-22 Photo by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

ၸုမ်းတူင့်ၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁူပ့်ထူပ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလႄႈ ပူၵ်းပွင်ယုၵ့်မုၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ၾၢႆႇတူင့်ၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ယုၵ့်မုၼ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်။   ဝၼ်းတီႈ 19/04/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼၼ့်...
Accident shan migrants dead

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၺႃးၽေးၵိုင့်ၵၢင့်တၢႆ 1မၢတ်ႇ 1

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 2 ၵေႃ့ ၺႃးၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ၵႃးၽႃႇ လူ့တၢႆ1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1ၵေႃ့။ ဝၼ်းတီႈ 16/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆ့ 2 မူင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆးသွင်ၵေႃ့ ၸၢႆးယွတ်ႈ...
ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း မီးၵႂႃႇ 1 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၽွင်းၶၢဝ်း သွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၵူၺ်း မီးၵႂႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 1 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်...
Thai police catch migrants at Maesai

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 10 ပၢႆတီႈမႄႈသၢႆ

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ့်တီႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 07/04/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇ ထတ်းတီႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း