Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တီႈႁူင်းလဵင်ႉမႃ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 29/08/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၶျွင်ႉ 9 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်း လဵင်ႉမႃ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇပႃႇလႅတ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈတီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈထႆး 3 ၵေႃႉ သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/08/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈပိင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ   ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁိမ်း 800 ၵေႃႉ

ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉမႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ် ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ် သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ်ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉႁႅမ်တၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း

ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၸၢႆးသၢင်ႇယဵၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉႁႅမ်တၢႆ တီႈမႄႈၸႅမ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/08/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF...

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် 2ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၼႆသေ ထုၵ်ႇၼႄးၽိတ်းမၢႆမီႈၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ တီႈလၢၼ်ႇ ၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 20/08/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်း...

ပေႃႈလဵင်ႉထႆး ဢၼ်ယိုဝ်းလုၵ်ႈလဵင်ႉတႆးမၼ်းတၢႆၼၼ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ယွၼ်ႉငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇဢမ်ႇပဵင်းပေႃးလႄႈ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ ပေႃႈလဵင်ႉဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၸွမ်းယိုဝ်း ထိုင်တီႈပေႃးတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ17/08/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ၊ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ၸႂ်ႉပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယွၼ်းလိၵ်ႈၵမ်ႉ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွၵ်ႇဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း (လိၵ်ႈၵမ်ႉ)။ ဝၼ်းတီႈ 02/08/2018 Labour Hittai ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢိင်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းလၢႆယၢင်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သူင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 113 ၸုမ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸတ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 113 ၸုမ်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတူဝ်ႈၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 01/08/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶွၼ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၶိုၼ်ႈၵႃႈယွၼ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် (ဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈထမ်းငၢၼ်း) ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/07/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ဢွၵ်ႇမႃးႁဵၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆးၺႃးတီႉ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ လၵ်ႉၶွမ်ႊၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵမ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉဢဝ်ၶွမ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇၼႆသေ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢဝ်ငိုၼ်း 20,000 ၿၢတ်ႇသေၵႂႃႇၵမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:00...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း