Tuesday, November 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 20 ပၢႆၸႂ်ႉ Visa ပွမ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ ၸႂ်ႉဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 06/11/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Siamrath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢႆႈပလိၵ်ႈၶႄႇလမ်းတီႉ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းႁၢႆဝႆႉ 3 ၵေႃႉ

လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸေႊသေ လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇၶႄႇၼၼ်ႉ ၺႃးၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶႄႇ လမ်းတီႉသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ...

ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 20ပၢႆ ၼႄးဝႃႈသၢင်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း

ပလိၵ်ႈထႆး ၵဵင်းမႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး 20 ပၢႆ သေၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၼႄးဝႃႈသၢင်ႈလွင်ႈဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 05/11/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ ထႆးတီႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးႁိမ်းႁဵင်ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး(ပွတ်းမႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ပလိၵ်ႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈပၵ်းပိူင်

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဢၼ်ထႆးတမ်းဝၢင်းဝႆႉ။ ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉထႆး ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈ

ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၾၢင်ႉထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ သင်ၸႂ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၼႆ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ တင်းတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ၸၢင်ႈထိုင်သႅၼ်ၿၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/10/2018 ၸၢႆးဢၼၼ်ႊၶျႆႊ ဢူႊထႆႊၽတ်ႊထၼႃႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမီး 3 မိုၼ်ႇပၢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် 3 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး ၸွမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းပေႃႉထုပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးသေဢမ်ႇၵႃးဢဝ်တၢႆပႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း(တႆး)မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁွင်ႈၶၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 28/09/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 23:50 မူင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း(တႆး)လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (ထႆး)ဢၼ်ၶၢတ်ႈ ႁွင်ႈ...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၾၢင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ တေၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းထိုင် သွင်သႅၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်းၼမ်ထိုင် 200,000 ၿၢတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 01/10/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Khaosod ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မွၵ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း