Friday, January 18, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ မိၵ်ႈမၢႆတႆး ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးလွႆးၵရႃႇထူင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႆၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး တင်း ၼူၵ်ႉတူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်း လိူၼ် 12 မူၼ်း လႄႈ ပွႆႇမွၵ်ႇပွႆႇတဵၼ်း လွင်ႈၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉပိင်း...

ပလိၵ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉ ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ တီႈႁိမ်းႁွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမႄႈၸၼ်း -...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈသေႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း မဝ်းလဝ်ႈယဝ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၾႅၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၸၢႆးသေႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းတူတ်ႈ တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယဝ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဢိူင်ႇမႄႈၾႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈတၢင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မီးၵႂႃႇ 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၽိတ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈတၢင်း လႅၼ်လိၼ် မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 1,048 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2018...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၽူဝ်ၶႃႈႁႅမ်မေးတၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိုၵ်ႉလမ်းတီႉၽူႈၶႃႈႁႅမ်ဝႆႉယူႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၺႃးၽူဝ်ၵဝ်ႇ ၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈပွၵ်ႉမႄႈရႅမ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2018 ၼၢင်းတိင်ႉ ဢႃယု 33 ပီ...

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇမီးၵၢၼ်ငၢၼ်းလီလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈလီ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ရေကြည်ရာ ၸုမ်း BBC ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမီးၵၢၼ် ငၢၼ်းလီသေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 08/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 20 ပၢႆၸႂ်ႉ Visa ပွမ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ ၸႂ်ႉဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 06/11/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Siamrath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢႆႈပလိၵ်ႈၶႄႇလမ်းတီႉ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းႁၢႆဝႆႉ 3 ၵေႃႉ

လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸေႊသေ လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇၶႄႇၼၼ်ႉ ၺႃးၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶႄႇ လမ်းတီႉသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ...

ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 20ပၢႆ ၼႄးဝႃႈသၢင်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း

ပလိၵ်ႈထႆး ၵဵင်းမႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး 20 ပၢႆ သေၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၼႄးဝႃႈသၢင်ႈလွင်ႈဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 05/11/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ ထႆးတီႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးႁိမ်းႁဵင်ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး(ပွတ်းမႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း