Tuesday, January 26, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၺႃးရူတ်ႉၵႃး 18 လေႃႉ ၽႃႇတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႃးလူင် 18 လေႃႉ ၽႃႇၺႃးတၢႆထင်တီႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021...

ႁႅင်းငၢၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ၵဵင်းမႆႇ

0
ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၸတ်းပၢင်ပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ငၢၼ်းရိုဝ်ႉၻူႊၼၢဝ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းပွႆးၶၢဝ်းၵတ်းငၢၼ်းရိုဝ်ႉၻူႊၼၢဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၵူႈပီ၊ ႁႅင်းငၢၼ်းတၢင်ႇၻၢဝ်ႉ(ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈပွႆး တၵ်းလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းတီႈပေႃႈလဵင်ႉလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...
သႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး

လုၵ်ႈလၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆး ဢႃႇယုသိပ်းပီ ၵတ်ႉၾၢႆႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

0
ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ဢႃႇယုသိပ်းၶူပ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၾၢႆႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ တၢင်တူဝ်ႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်လိုၵ်ႉ ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း၊ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇသႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယုသိပ်းသွင်ပီ တီႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်းပႅင်း ယိုဝ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတူ သၢမ်လုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 မီးပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူၼ်း (Football)...
ၸၢႆးထုၼ်းလူႉတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆး ၽႃႇသဝ်ၾႆးၾႃႉလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶပ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆး လေႃႇတမ်သဝ်ၾႆးၾႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ တီႈမိူင်းလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 မွၵ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆး ၸိုဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 90 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 90 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မွပ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

0
ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း 9 ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2020 ။ တွၼ်ႈတႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ (တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈႁွပ်ႈသွင်ၼႆႉ တႆး 6000 ပၢႆၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ တႆး 6000...

COVID 19 ၽႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈလွင်ႈယူႇသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး

0
တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၽႄႈလၢမ်းမႃးၸွမ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယူႇ လၢႆလၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢႆလၢႆႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး...

ၶႄႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သၢပ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ထတ်းႁၼ်တီႈမိူင်းမၢဝ်း 2 ၵေႃႉ ဢိင်ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်မိူင်းၶႄႇ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၾၢႆႇမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း မီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းမၢဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း Lockdown ဝႆႉ

0
တီႈမိူင်းမၢဝ်း (သူၺ်ႇလီႇ) ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပိၵ်ႉႁပ်းမိူင်း Lockdown...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၵူႈႁူးလႄႈ တႆးပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉႁဵင် တူၵ်းၵိၼ်း

0
ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေဢမ်ႇၽႄႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်ႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ တင်ႈတႄႇၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းလႄႈ သိုၵ်းထႆးၶဵင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်မိူင်း

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်သ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉ မိူင်းတုမ်မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းထႆး ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉ...
ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လွႆလမ်

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလွႆလမ် လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး

ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းတႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်မိုၼ်ႇပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းလဵင်း မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽႄးသိုၵ်းသိူဝ် တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလွႆလမ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်- တေႃႇၼႃႈပဵင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ဝၢႆးထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႆးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ

0
တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းလူင်ႈၼႃႈ ဝႆႉသေတႃႉ သုၼ်ႇတႃႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းဢေႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း/တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဝႆႉၼႆသေတႃႉ သုၼ်ႇတႃႇ လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢေႇၼႃႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း