Friday, March 23, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး TNPCE သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆမူႇၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး သေ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

မၢႆမီႈမႂ်ႇမိူင်းထႆး တေၵမ်ႉပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် တေႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တေလူတ်းယွမ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် ပုၼ်ႈတႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ။ ၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မိူင်းထႆး ၶျွင်ႉ 3 ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ- မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း...

မိူင်းထႆးဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ လူတ်းယွမ်းပၼ် တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆမၢႆမီႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလူတ်းယွမ်းပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ပေႃးထုၵ်ႇမၢႆမီႈ ၶႂ်ႈယူႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ၸုမ်းၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁၵ်ႉမိူင်းထႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ႁူပ်ႉထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁၵ်ႉမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သႂ်ႇၸႂ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်ဝႆးဝႆး

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ဢႃယုဝတ်းဝႂ် တေမူတ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018...

တႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူင်းဢိတ်ႇၸေႈ ၺႃးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸၼ်မိုဝ်း လႆႈတႅပ်းၶႅၼ်ၼိုင်ႈၶွၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး  ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းဢိတ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၺႃးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၸေႈ ၸၼ်ဢိတ်ႇ ပႃးမိုဝ်း  လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ ၶႅၼ်ၾၢႆႇၶႂႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/02/2018 ၸၢႆးသၢႆလိူၼ် ဢႃယု 32 ပီ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 2 ၽူဝ်မေး ၺႃးၵႃးၽႃႇလူႉတၢႆတီႈ လမ်းပုၼ်း

တႆးလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၺႃးၵႃးၽႃႇလူႉတၢႆ ၽွင်းတေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇႁႃလၢၼ် တီႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်။ ၸၢႆးယွၼ်း ဢႃယု 24 ပီ တင်းၼၢင်းၸၢမ်ႇ ဢႃယု 22...

တႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးလူတ်ႉၽႃႇတၢႆ

ၼၢင်းယိင်းတႆး သႅၼ်းဢႃယု 45 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇထုင်ႉၵေးသီး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးၵႃးလူင် ၽႃႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/02/2018...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃးသီ တီႈၵဵင်းမႆႇ တူၵ်းတိုၵ်းတၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢႃႇယု 35 ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႃးသီတီႈၵဵင်းမႆႇ မႄႈရိမ်းၼၼ့် ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်းတိုၵ်း သေ လူ့တၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းႁပ်ႉယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 24/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:40...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဝႂ်ဢႃယု တေမူတ်း 31 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၶၢမ်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းဝႆႉ ဝႂ်သီၶွင်ႇ တင်းၽၢတ်ႉသ် ပွတ်ႇ Passport သီၶဵဝ် CI ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းပၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း