Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၸွႆႈၶိုင်ပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ့် ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈ ငိုၼ်းၵႃႈဝႂ်ဢွၵ်ႇမိူင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း ယွၼ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇတၢင်း ၊ ဝႂ်ဢွၵ်ႇမိူင်း ။   တႄႇဝၼ်းတီႈ 05 – 30/04/2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 25...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ၵႃးပိၼ်ႈတၢႆ1မၢတ်ႇ3

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်ၵႃးပိၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃ့ လူ့တၢႆ 1 ၵေႃ့ ။ ဝၼ်းတီႈ 17/02/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10...

ထႆးတီ့ၺွပ်းၶွမ်ႊပၼီႊႁဵတ်း Passport ပွမ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁဵတ်းPassportပၼ် ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 14/02/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Matichon ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း...

ထႆး 81ၵေႃ့လႄႈ တႆး 2 ၵေႃ့ၺႃးတီ့တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းသၢတ်ႇ လႆႈတီ့ၺွပ်းၵူၼ်းထႆး 81 ၵေႃ့ လႄႈ တႆး 2ၵေႃ့ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးယၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 04/01/2019 ၼႆ့သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းမႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ် မီးၵႂႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 170 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 174 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶွပ်ႇမၢႆမီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတမ်းဝၢင်းဝႆ့ ။ ဝၼ်းတီႈ 31/01/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ လူင်းထတ်းလၢႆလၢႆပိုၼ့်တီႈသေ ၸိူဝ်းၺႃးတီ့ၵေႃႈမီး ။...

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး 140 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉၵူၺ်း မီးၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 140 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/01/2019...

ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈၶၢတ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ထႆး - မၢၼ်ႈႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၶၢတ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ တႃႇတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃ့မီး။ ဝၼ်းတီႈ 18 - 19/01/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးလႄႈ ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇ ...

ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် သူင်ႇတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 100 ပၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၼ်ႁႃ လွင်ႈဝတ်းဝႂ်၊ ယူႇပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းတတ်းလႄႈ လွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ် ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း သူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး - တႆး တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉမႃး...

ပလိၵ်ႈထႆးတီ့ၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႄႇလၵ့်ငိုၼ်းၼႂ်းတူႈထႅမ်ငိုၼ်းOnline

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီ့ၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႄႇႁႃလၵ့်ငိုၼ်း ၼႂ်းတူႈထႅမ်ငိုၼ်း Online ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၽူပ်ႊၽရႃႊ လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်တီ့ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း