Friday, August 14, 2020

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပၢင်ၵုမ်လူင် (ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵမ်မထၢၼ်း  ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တေပဵၼ်တီႈဝဵင်းၵေးသီး

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 54  ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ် လမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ...

ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ

ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵွင်းမူးလွႆလၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇထီး။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၽူႈၼမ်း...

ၽူႈတႅၼ်း(လွႆ)တဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈမႅင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ(တွင်ႇပႅင်ႇ) ၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းတဢၢင်း(လွႆ) ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ...

သင်ၶ တၵ်ႉၵႃႇ ထုင်ႉမိူင်းတူၼ် ၵုမ်းၵေႃႇၵွင်းမူးတီႈၶုမ်ၽရၼရေးသူၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁဵတ်းထၢတ်ႈ/ ၸေႇတီႇမႂ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် တီႈမိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ...

ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈလႄႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ ၶူး 2 တူၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17-22/2/2020 သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉ...

သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်းသၢၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းတႆး တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်း သွမ်းသၢၼ် တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 190 တူၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020...

ပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ သႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈသႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 30 ပွၵ်ႈ မီး လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 190 တူၼ်ပၢႆ။ ပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈသႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း...

သင်ၶၸဝ်ႈယိုၼ်ယၼ် ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် တေပဵၼ်ယူႇ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈမိူင်းၵိုင်ပီၼႆႉၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်းၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၵိုင် တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်...

ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

ဢိင်ၼိူဝ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်သေ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူး မေႃ လိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44။ ဝၼ်းတီႈ 7-9/2/2020 ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး...

သင်ၶၾၢႆႇမိူင်း တၢၼ်းပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင် ပၼ်လွႆတႆးလႅင်း

သင်ၶၾၢႆႇမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင်ပၼ် လွႆတႆးလႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်း တီႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း/ယႃႉ ႁဵတ်း ႁူင်းႁႅမ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈတုၵ်း ၼႂ်းသၽႃး - ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႄႇပျီႇတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီၼႆႉ...

ၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

လုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ပိုၼ်ႉထၢၼ် 108 လွၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2020 ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လၢႆးၶႅၼ်းတႆး တီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင်...

ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၸေႃးတိ ပွၵ်ႈၵမ်း 22 တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်

ပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပွၵ်ႈၵမ်း 22 တင်းမူတ်း သၢင်ႇလွင်းမီး 170 တူၼ်။ ပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိၼႆႉ သၢမ်ပီ ၸတ်းႁဵတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ...

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇ လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ သုတ်ႇမုၼ်း (လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ)။ ပၢင်လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢႃယု ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီၼႆႉ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 70 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 70 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉ ထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း။ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်း ၸွမ်ၸႅင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း