Wednesday, June 29, 2022

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

လွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တႆး ပုတ်ႉထ လႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 42 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်/ ၵႆၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၼမ် ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ မီးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/02/2018...

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 42 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

0
ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 42 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ တေၶိုၼ်း သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ။ မီးပၢင်ၶႅင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ 4 လုၵ်ႈ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈလႄႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 07 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2018 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထိုင် 71 ပီ ၵေႃႁူမ်ႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

0
ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ပီ 2018 ၼႆ့ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ - ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁိုဝ် ဝၼ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ် ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ပႃးၸဵမ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး...

မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်းတင်းၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်းတေၶဝ်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်းၵဵင်းမႆႇ

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်းလႄႈၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်းတေၵႂႃႇႁူမ်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ပီႈ ၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တီႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ပီ 2017 တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၼႆႉ၊ တေၸတ်းၶၢဝ်းတၢင်း10 ဝၼ်းပၢႆ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တေႁွင်ႉဝၼ်းတီႈ...

TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 02-03/12/2017...

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ဢိူင်ႇၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 03/12/2017 မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ပွၵ်ႈၵမ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း ႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း တီႈမိူင်းၶွၼ် ပေႉပိူၼ်ႈသုတ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ/ တႂ်ႈၶူင်း မိူင်းၶွၼ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း လႆႈၶႅင်ႇပေႉပိူၼ်ႈသုတ်းလႆႈတီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24-26/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶွၼ် မွၵ်ႇထိုင်...

ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 25 – 26 /11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈၵဵင်းတုင် တႄႇၸတ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ 5 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႄႇၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26-30/11/2017 ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇ...

ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ ၼွၼ်းၽႄးၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ လႆႈႁဵတ်းပၢင်တၢင်းလီ ပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼိူဝ်ႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

0
ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ ၼွၼ်းၽႄးၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်း မႅင်ႇယိုၼ်ႈၵုသူလ်ပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼိူဝ်ႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017...

ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈလွႆတႆးလႅင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၢႆးမွၼ်းတႆး 7 ၵေႃႉ

0
ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းပႃးပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း လႄႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး 7 ၵေႃႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႉတိုၼ်ႇ

0
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈလၼ်ႇၵွင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈတီႈမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊၼၼ်ႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း