Monday, January 20, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်း ၵိူတ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ။ ယူႇတီႈ...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်တႆး 2114 ၼီႈ တီႈတူၼ်ႈတီး တေမီးၶႅၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆ

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႈဝႅၼ်

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ တေၸတ်းၸႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ထိုင် 27/11/2019 တီႈပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝေႇယႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႈဝႅၼ်။ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးတေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/11/2019...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ပတ်းပူၶိုၼ်းႁေႃ“ၽီ”ၸဝ်ႈပူႈၸဝ်ႈၼၢႆးၶိုၼ်းသေ မွပ်ႈတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉပၼ်

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမွပ်ႈႁေႃ  ၵၼ်ႇတေႃးမူးၸႃးၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး  ၽီႈပႂ်ႉဝၢၼ်ႈ ပႂ်ႉမိူင်း မိူင်းၼၢႆး ။ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈမိူင်း မွပ်ႈႁေႃၸဝ်ႈ ပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/11/2019 တီႈဝၢင်းႁေႃၸဝ်ႈပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်တႆး ၼႂ်းပွႆးလိူၼ် 12 ထႆး “လွႆးၵရထူင်း”

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၾိင်ႈထႆးႁဵတ်းပွႆး “ပွႆးလွႆးၵ ရထူင်း” ပွႆးတွပ်ႇတႅၼ်း ၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၼမ်ႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း 394 လုၵ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 – 11/11/2019...

မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်းၶူးလူင် ထမ်မသႃမိ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊလႄႈ ပၢင်မွပ်ႈသူးၽူႈပူၼ်ႉၸၼ်ႉ Ph.D

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မ သႃမိ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 55 ပီ တေမီးပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃး...

ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ ဢေႇလူင်းလိူဝ်ပီၵၢႆ

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဢမ်ႇၼၼ်) ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးႁူင်း ၾႆးမိၼ် ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် 396 လုၵ်ႈ။ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ပီၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-12/11/2019...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႃႇပၼႃႇထၢတ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးမိူၼ်မႁႃၽေႃးထိ မိူင်းသီလင်းၵႃ

ပၢင်ပွႆးထႃႇပၼႃႇထၢတ်ႈလႄႈ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈသုၶမ်း ဢိၵ်ႇပႃး သင်ၶၸဝ်ႈ 30 တူၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီး တၵ်ႉၵႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် 40 လုၵ်ႈပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်/ လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ၸတ်းတီႈပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝေႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်တူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ ပီၼႆႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်းတေမီးမွၵ်ႈ 390 လုၵ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းတႄႇပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး...

ပွႆးလေႃႉ/လၢၵ်ႈလိူမ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ တႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

ပွႆးလေႃႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ၽူႈငၢမ်းပၢႆးလူင် မၢႆ 2 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12...

ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းပွႆးလိူၼ်းသိပ်းသွင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပီၼႆႉ မီးယူႇ 396 လုၵ်ႈ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင် ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (တသွင်ႇတႅင်ႇ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ   ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်မီး 396 လုၵ်ႈ ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ဝတ်ႉၵျွင်းမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢၼ်းတၢင်ႇၵွင်ၾႆး ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ...

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼၢႆး ငဝ်းလၢႆးတေပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းယူႇႁိုဝ်

ဝၼ်းတီႈ  4/10/2019   ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မိူင်းၼၢႆး လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် cးႁႂ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းမွပ်ႈႁေႃမိူင်းၼၢႆး ပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း