Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပၢင်ၵုမ်လူင် (ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵမ်မထၢၼ်း တီႈၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈၵမ်း 53 ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 53 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ။ ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇပွၵ်ႈၵမ်း 54...

ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 43 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

ဢိင်ၼိူဝ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်သေ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈ ၶူးမေႃ လိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 43။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/02/2019 ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်လူႇၶဝ်ႈသွမ်းသၢၼ် သင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 3

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ၸၢဝ်းတႆး တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းလွင်းသွမ်း သၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 17/02/2019...

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်

တူဝ်တႅၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်း ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်း တီႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 10-11/02/2019 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တိူင်းပႃႇၵိူဝ်တင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး...

သင်ၶၸိုင်ႈတႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် (ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵမ်မထၢၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 53 တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 53 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/02/2019 –...

သင်ၶၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢသ်ႈ (ပွႆးဝၢတ်ႈ) လႄႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သင်ၶ

ပၢင်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢသ်ႈလႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/01/2019 ထိုင် 04/02/2019 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈႁႃႈၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵမ်လပ်း) ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ် ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ...

12 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸတ်းပၢင်ပွႆးၼႄၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 12 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၽႂ်မၼ်းသေ ၼႄပႃးတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်ႉမွၵ်ႇ မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းလႄႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04-05/02/2019 ယူႇတီႈမဵတ်ႉတႃႇၻီႊဝႄႊလွပ်ႊမႅၼ်ႊၽွင်ႊၻေႊသျိၼ်ႊ...

ပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 43 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇ ၸၢမ် မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 02/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်...

ၶူးသွၼ်ၶႅၼ်ႇ ၼူၵ်ႉတူဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ

ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ၸၢင်းယွတ်ႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၽူႈသၢင်ႈလွင်ႈတၢင်းလီ ၼႂ်းၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလႄႈ လုင်းဢေႃးၸေႇယ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈလုင်းဢေႃးၸေႇယ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ၸတ်း ႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ပီၼႆႉ ဢႃယုၸုမ်းၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း