Saturday, May 26, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပွႆးၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 680 ပီ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်ပွႆး ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 680 ပီ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၼ်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24-29/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တီႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင် 45 သူႇ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ မူၺ်ႇတေႃႇလူင်မိူင်းၵိုင် တႃႇ 45 သူႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလမ်ႁူဝ်ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်/ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃႇရႃဝ ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(ၼႃယၵ) TYO ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းပီမႂ်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

 တေပူၵ်းပၵ်း ႁၢင်ႈတွင်း ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ  ႁိမ်းႁေႃၵဝ်ႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး  ႁူမ်ႈၵၼ်ၶပ်းၶိုင်တေပူၵ်းသွၼ်းလေႃႇပၵ်း ႁၢင်ႈတွင်း ၸဝ်ႈ ၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ ၊ ၵွၼ်ႇၼႃႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမတီႊႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃရဝလမ်ႁူဝ်(ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း 50 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃရဝလမ်ႁူဝ်(ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 15/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ တေၵႂႃႇလမ်ႁူဝ်ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ လႄႈ ၸဝ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၶၢဝ်းၽွင်းလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (2018)ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးတူၵ်းႁွတ်ႈ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလမ်ႁူဝ် (ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၸၢႆးသႅင်ယ...

ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၾၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸွမ်းမၢႆမီႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီမႂ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ။ ၽွင်းဝၼ်းတီႈ 13 – 14 - 15 ပဵၼ်ဝၼ်းပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈပွႆး သွၼ်းၼမ်ႉပေႃးတေႁၢင်ႈလီ ၵူၼ်းၵေႃႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ပီ 2018

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ 6 ၶေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၼပ်ႉႁူဝ် ႁဵင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ6 ၶေႃႈ...

ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၸဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵႃရဝၻမ်းႁူဝ်(ၵၼ်တေႃး) သင်ၶၢၼ် သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁိုဝ် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေၵႂႃႇၵႃရဝၻမ်းႁူဝ် (ၵၼ်တေႃး) ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ၶူးၿႃး ဢႃးၸၢၼ် လူၺ်ႈတၢင်းၼပ်ႉယမ်...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလူင်ႈၼႃႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလူင်ႈၼႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 07/04/2018 ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၵဵင်းတုင်၊ ၸုမ်းထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၸုမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း