Wednesday, February 26, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်းသၢၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းတႆး တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်း သွမ်းသၢၼ် တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 190 တူၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020...

ပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ သႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈသႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 30 ပွၵ်ႈ မီး လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 190 တူၼ်ပၢႆ။ ပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈသႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း...

သင်ၶၸဝ်ႈယိုၼ်ယၼ် ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် တေပဵၼ်ယူႇ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈမိူင်းၵိုင်ပီၼႆႉၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်းၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၵိုင် တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်...

ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

ဢိင်ၼိူဝ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်သေ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူး မေႃ လိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44။ ဝၼ်းတီႈ 7-9/2/2020 ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး...

သင်ၶၾၢႆႇမိူင်း တၢၼ်းပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင် ပၼ်လွႆတႆးလႅင်း

သင်ၶၾၢႆႇမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင်ပၼ် လွႆတႆးလႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်း တီႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း/ယႃႉ ႁဵတ်း ႁူင်းႁႅမ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈတုၵ်း ၼႂ်းသၽႃး - ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႄႇပျီႇတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီၼႆႉ...

ၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

လုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ပိုၼ်ႉထၢၼ် 108 လွၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2020 ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လၢႆးၶႅၼ်းတႆး တီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင်...

ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၸေႃးတိ ပွၵ်ႈၵမ်း 22 တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်

ပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပွၵ်ႈၵမ်း 22 တင်းမူတ်း သၢင်ႇလွင်းမီး 170 တူၼ်။ ပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိၼႆႉ သၢမ်ပီ ၸတ်းႁဵတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ...

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇ လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ သုတ်ႇမုၼ်း (လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ)။ ပၢင်လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢႃယု ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီၼႆႉ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 70 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 70 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉ ထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း။ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်း ၸွမ်ၸႅင်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၽရထၢတ်ႈ ၵွင်းမူးၼိူဝ်လွႆၵႃႁ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝိသဵတ်ႇ (ဝတ်ႉပုင်ႇလူဝ်ႉ တႃႈၶီလဵၵ်း) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး တေသၢင်ႈၽရထၢတ်ႈၵွင်းမူး  ၼိူဝ်လွႆၵႃႁ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 11/12/2019 ၼႆႉသေ  တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးမိူင်းၼၢႆး လႄႈမေႃမိုဝ်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8-9/12/2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊလၢၼ်ႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ထိုင် Dr. ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ

Dr. ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ လႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈမူႇၸေႊ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ သူးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း ပၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်း ၵိူတ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ။ ယူႇတီႈ...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်တႆး 2114 ၼီႈ တီႈတူၼ်ႈတီး တေမီးၶႅၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆ

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း