Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သင်ၶၸိုင်ႈတႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် (ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵမ်မထၢၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 53 တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 53 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/02/2019 –...

သင်ၶၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢသ်ႈ (ပွႆးဝၢတ်ႈ) လႄႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သင်ၶ

ပၢင်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢသ်ႈလႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/01/2019 ထိုင် 04/02/2019 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈႁႃႈၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵမ်လပ်း) ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ် ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ...

12 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸတ်းပၢင်ပွႆးၼႄၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 12 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၽႂ်မၼ်းသေ ၼႄပႃးတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်ႉမွၵ်ႇ မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းလႄႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04-05/02/2019 ယူႇတီႈမဵတ်ႉတႃႇၻီႊဝႄႊလွပ်ႊမႅၼ်ႊၽွင်ႊၻေႊသျိၼ်ႊ...

ပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 43 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇ ၸၢမ် မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 02/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်...

ၶူးသွၼ်ၶႅၼ်ႇ ၼူၵ်ႉတူဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ

ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ၸၢင်းယွတ်ႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၽူႈသၢင်ႈလွင်ႈတၢင်းလီ ၼႂ်းၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလႄႈ လုင်းဢေႃးၸေႇယ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈလုင်းဢေႃးၸေႇယ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ၸတ်း ႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ပီၼႆႉ ဢႃယုၸုမ်းၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးသူႇၼိုင်ႈ တီႈၼွင်ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ “ၵွင်းမူးယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ” တီႈၼွင်ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/01/2019 ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁဵတ်းၵုသူလ်တႃႇၼၸွမ်းၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်...

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တေၸတ်းဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇ ၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းၵၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00...

ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလူင် ၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တင်းၼမ်

ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးႁၼ်လႄႈ ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးပီႈ ၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 12-15/01/2019 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ...

လုင်းဢေႃးၸေႇယ တင်ႈၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ ၸတ်းပႃးပၢင်ယွင်ႈယေႃးၸဝ်ႈၶူးမေႃ

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးလႄႈ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး သြႃႇလူင်ဢေႃးၸေႇယ ဢွၼ်ႁူဝ် တႄႇတင်ႈ ထူၼ်ႈထိုင် 75 ပီတဵမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21-23/01/2019 ၸိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း