Thursday, November 14, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် 40 လုၵ်ႈပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်/ လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ၸတ်းတီႈပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝေႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်တူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ ပီၼႆႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်းတေမီးမွၵ်ႈ 390 လုၵ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းတႄႇပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး...

ပွႆးလေႃႉ/လၢၵ်ႈလိူမ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ တႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

ပွႆးလေႃႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ၽူႈငၢမ်းပၢႆးလူင် မၢႆ 2 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12...

ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းပွႆးလိူၼ်းသိပ်းသွင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပီၼႆႉ မီးယူႇ 396 လုၵ်ႈ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင် ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (တသွင်ႇတႅင်ႇ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ   ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်မီး 396 လုၵ်ႈ ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ဝတ်ႉၵျွင်းမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢၼ်းတၢင်ႇၵွင်ၾႆး ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ...

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼၢႆး ငဝ်းလၢႆးတေပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းယူႇႁိုဝ်

ဝၼ်းတီႈ  4/10/2019   ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မိူင်းၼၢႆး လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် cးႁႂ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းမွပ်ႈႁေႃမိူင်းၼၢႆး ပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ...

ပွႆးလေႃႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ တေယေႃးမုၼ် ပွၼ်ႈထမ်း

ၼႂ်းပၢင် ပွႆးလေႃႉ/ ပွႆးလိူမ် ဢၼ်တိမဢႅၵ်ႉၵိၸႃပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မၢၵ်ႇ ၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ တေယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်းၵႂႃႇ...

ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇႁဵတ်းပွႆးသၢဝ်းသၢမ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉမႃး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႇႁဵတ်း ပွႆးသၢဝ်းသၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပွႆး 23 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပီၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း...

ၸဝ်ႈမိူင်းၽူင်း ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ် တဵမ် 6 လိူၼ် သင်ၶတႆးၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၽႃးဝၼႃးသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇႁႂ်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ(ႁိုဝ်/ ၸဝ်ႈမိူင်းၽူင်း) ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း တီႈ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၼႂ်းပွႆးလိူၼ် 12 ထႆး “လွႆးၵရထူင်း”

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃႈၼူၵ်ႉ/ ၵႃႈတူဝ်း ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၾိင်ႈထႆးႁဵတ်းပွႆး “ ပွႆးလွႆးၵရထူင်း” ပွႆးတွပ်ႇတႅၼ်း ၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6...

ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း...

ပွႆးၽြႃးလူင်းမိူင်း တီႈလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလူင်းတုင်းသွမ်းမီး ႁဵင်ပၢႆ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း/ လွင်းသွမ်း ပွႆးၽြႃးလူင်းမိူင်း လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2019 (တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ)...

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် မၢႆ 2 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တေပူၼ်ႉ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် မၢၵ်ႇ ၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/10/2019 ၸိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

သွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်လူႇသွမ်းသၢၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ သၢပ်ႇၼမ်ႉၶွင် 400 တူၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်းသၢၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ လီ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး TJA တေၶဝ်ႈၶဵင်ႇပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ပွႆးလိူၼ် 12 တူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေပွႆႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁူင်း ၾႆးမိၼ် ၼႂ်လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း။ ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-12/11/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း