Friday, January 18, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပီမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၾိင်ႈထုင်းပိုၼ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းတႆး

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈမႃး ဢုပ်ႇၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾိင်ႈထုင်းပိုၼ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/12/2018...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ပွႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်/ ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ တႄႇလူၺ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ပီၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 06-08/12/2018 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပီႈၼွင်ႉ တႆး...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈၸတ်း ပၢင်ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆတီႈမႃး ၶဝ်ႁူမ်ႈ ၶေႉၶႅင်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇမၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈၼႆသေ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း...

ၶွမ်ႊမတီႊပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တူၼ်ႈတီး ၶပ်းၶိုင် တႃႇဢဝ်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၶဝ်ႈသၢႆမၢႆလုမ်ႈၾႃႉ

ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇသၢင်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶူဝ်းၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ ႁူင်းၼႄပိုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်း လူင်ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈလႄႈသႃသၼႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး တၢင်ႇသဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ UNESCO...

ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ တေမီးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် 410 လုၵ်ႈ

ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/11/2018 ယူႇတီႈၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ ၾၢႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်၊...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉ

ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸႅၵ်ႇ ၽႄၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၵၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 28/10/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီး သႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်း 700 ပၢႆ ၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV 50 လုၵ်ႈ

ပီၼႆႉ ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း(ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်) တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ တေတိတ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV တႃႇ 50 လုၵ်ႈလႄႈ ၽိူမ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇ 700 ၵေႃႉ...

သဵင်ၵွင်ႈလူင်မေႃးတီႈပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ပွႆးဝၢႆး

ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း မိူင်းၵႅတ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈလူင်မေႃးၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးၵိုၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈပွႆး  ယၢႆႈၸဵမ်ၸဝ်ႉသေ ပူႇသိၼ်ၼၢႆးသိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵမ်သိၼ်ၼွၼ်းၵျွင်းလႆႈ။ ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ လူႇတၢၼ်းၾႆးတဵၼ်း တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈပီၼႆႉၵေႃႈ ၸတ်း 2 ၶိုၼ်း။ ၶိုၼ်းဝၼ်းထိ...

ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇ 10 ဝၼ်း

ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပွႆးၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈၸတ်း 10 ဝၼ်း မိူၼ်ၵူႈပီ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း