Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈတႄႇၵွင်းမူး တီႈလွႆလူင်သုင်သုတ်းမိူင်းတႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တႄႇၵွင်းမူး/ထၢတ်ႈ တီႈလွႆလူင်ဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2018 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သုၶမ်း တင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးၶိင်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်/ ၼႂ်းထမ်ႈ မိူင်းပူးလူင် ထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 – 02/05/2018...

ၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇလႄႈ လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၽွင်းပၢင်ပွႆးပႆၶိုၼ်ႈလွႆ

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်လိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ဢၼ်ထႆးႁွင်ႉဝႃႈ ( วิสาขบูชา)ၸိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်း   ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသူးထဵပ်ႈ ၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၵဵင်းမႆႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈမီးၵူႈပီ။ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီႈၼိုင်ႈပီၼႆႉ မီးၵူၼ်းပႆၶိုၼ်လွႆ...

ပၢင်သွၼ် လၢႆးဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလူင် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 60 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း 60 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၾိုၵ်ႉၽွၼ်ႉ လၢႆးဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလူင် တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01-05/05/2018...

ပွႆးၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 680 ပီ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်ပွႆး ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 680 ပီ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၼ်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24-29/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တီႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင် 45 သူႇ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ မူၺ်ႇတေႃႇလူင်မိူင်းၵိုင် တႃႇ 45 သူႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလမ်ႁူဝ်ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်/ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃႇရႃဝ ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(ၼႃယၵ) TYO ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းပီမႂ်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

 တေပူၵ်းပၵ်း ႁၢင်ႈတွင်း ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ  ႁိမ်းႁေႃၵဝ်ႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး  ႁူမ်ႈၵၼ်ၶပ်းၶိုင်တေပူၵ်းသွၼ်းလေႃႇပၵ်း ႁၢင်ႈတွင်း ၸဝ်ႈ ၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ ၊ ၵွၼ်ႇၼႃႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမတီႊႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃရဝလမ်ႁူဝ်(ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း 50 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃရဝလမ်ႁူဝ်(ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 15/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ တေၵႂႃႇလမ်ႁူဝ်ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ လႄႈ ၸဝ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၶၢဝ်းၽွင်းလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (2018)ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးတူၵ်းႁွတ်ႈ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလမ်ႁူဝ် (ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၸၢႆးသႅင်ယ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း