Monday, January 24, 2022

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 550 ပွၵ်ႈ

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ မႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 550 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်...

RCSS တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းပၢႆႈထိုင်မိူင်းၼၢႆး

ၵိုတ်းသိုၵ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် တူဝ်ႈမိူင်းၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်မိူင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပၢႆႈထိုင်မိူင်းၼၢႆး ပွတ်းတူၵ်းၶူင်း။ တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2018 ၼႆႉမႃး...

တႃႇ RCSS လႄႈ TNLA တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ၶဝ်ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ သေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၾၢႆႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပဵၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ- ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA...

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈပၢင်ၶမ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်ၶမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း လၢၼ်ႇယႂ်ႇ (Toll Gate) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ႁူဝ်ႁၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းတူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လွင်ႈလူႉတၢႆဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ “ ဝႃႉႁပ်ႉ NCA” ၼၼ်ႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်

UWSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ဝႃႉႁပ်ႉ NCA ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဝႃႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢူးယီႇယၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ...

TNLA တင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 1,000 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈၼမ်ႉတူႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း...

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA လႅၼ်လိၼ်ထႆး ၸတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း112 ၵူႈ

ငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ 171 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈ ပၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တႃႇ 112 ၵူႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း 171...

လုမ်းတြႃး ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးလူင် တင်း ၸၢႆးသိူဝ်လူင် ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ ၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်း TNLA တင်းသိုၵ်း RCSS တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

0
ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း၊ 2018 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်းသိုၵ်း RCSS တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်း 150 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း 158 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ ဝၼ်းတီႈ 05/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းပွတ်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10...

TNLA တင်း RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2018 ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ 4 ၵေႃႉ တၢႆထင် တီႈၼိုင်ႈ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/01/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5...

လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 3 ပွၵ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၾၢႆႇလႆႈ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း