Wednesday, September 28, 2022

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၶၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ။

ပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

0
သိုၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2...

ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA သိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2022 တင်ႈတႄႇႁူဝ်ၶမ်ႈတေႃႇ 7မူင်းပၢႆ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ တၢင်းၽႄၼမ်ႉပႃၶီး ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထပ်းၵၼ်မႃး 5-6 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း

0
ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသျွတ်ႉ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ - ၵျွၵ်ႉမေႃး ဝၢႆးပွင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5,000 ပၢႆ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ်ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး...

ထဝ်ႈၸၢႆး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆ

0
ထဝ်ႈၸၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/9/2022...

RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ သင်မီးလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်

0
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸီႉသင်ႇၸူး ၵူႈတပ်ႉၵွင် ၵူႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းသၢမ် ပွတ်းတွၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။  ယူႇတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းယၢမ်းတႃႇၵွင်ႉၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းမေႃႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်ၶိူင်ႈယၢမ်းတႃႇႁွႆႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶၢဝ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်၊ တီႉၺွပ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇပႃး။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆသေ သွၵ်ႈပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းယၢမ်း၊ ပုင်းၾႆးႁွႆႈၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေပွႆႇလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼႆႉ  - ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီးၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်ၼႄးဝႃႈ ယၢမ်းတႃႇႁွႆႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယၢမ်းတႃႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 600 ပၢႆ ပႃးမႄႈမၢၼ်း 9 ၵေႃႉ ၸမ်တႃႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မီး 600 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးမႄႈမၢၼ်း 9 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယဝ်ႉမီး 2 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ၵေႃႈၸမ်ၶၢဝ်းၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်...

KIA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸွမ်း 3 ၵေႃႉ

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ KIA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ယၢမ်း လဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း လႄႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇပူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 6/9/2022 သဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈၵူၼ်းၵႃႉ ၸဝ်ႈၵႃး တူၵ်းၸႂ် မႆႈၸႂ်တႃႇၵႂႃႇမႃး။ ၸဝ်ႈၵႃး မူႇၸေႊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်း 2 မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

0
ဢိင်ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2။ RCSS/SSA ၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈတင်း ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ။ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ယႃႈယႃ၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶွင်ၸႂ်ႉလႄႈ ၶူဝ်း ၼုင်ႈဝႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်...

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

0
တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 မႃး သိုၵ်း TNLA ဢႅဝ်ႇႁႃၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  “ဢမ်ႇၵဵပ်းထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ၵဵပ်းႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၵူၺ်း။ ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆ TNLA ၵေႃႉၵဵပ်း ။ ၵဵပ်းတႄႉၵဵပ်းပီႈၼွင်ႉလွႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း