Tuesday, December 7, 2021

ၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS ၵဵပ်းသိုၵ်းတၢင်းၵဵင်းတွင်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းတၢင်းမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵၼ်ၶူဝ်းပၢႆႈ

0
သိုၵ်း RCSS ၵဵပ်းသိုၵ်းတၢင်းၵဵင်းတွင်း၊ SSPP သမ်ႉ ၵဵပ်းသိုၵ်းမိူင်းသူႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵၼ်ၶူဝ်းပၢႆႈ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းလွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၸူးလႅၼ်လိၼ်ထႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2021 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

0
ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းသီႇပေႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းမွၵ်ႈ 300 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/11/2021 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၶၢႆႉပၢႆႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်လႄႈ ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ ။ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူးသူၼ်...

ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထႅင်ႈ 800 ပၢႆ

0
သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဢိူင်ႇႁူးသူၼ် လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇၶၢႆႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း၊ ထိုင်ၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ 800 ပၢႆ။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး မိူင်းၵူဝ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉ...

ၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ပီၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ မွၵ်ႈ 4-5 ပုၼ်ႈလႄႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇလၢမ်ႈၵႂၢႆး ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ

0
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇလၢမ်ႈၵႂၢႆးတီႈႁႆႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၵူၼ်းတင်းၵႂၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး ဢႃယု 17 ပီ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း MNDAA,AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ၶိူဝ်းယႂ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶိူဝ်းယႂ်း ၸွမ်းႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မိူင်းယေႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ႁူဝ်ၵူၼ်း 670 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ တႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု...

ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်

0
ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး မိူင်းၵိုင် တႃႇငိုၼ်း 5 သႅၼ် ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊ မိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 270 ပၢႆ

0
ဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊ မိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း 270 ပၢႆ မႆႈပႃးၵျွင်းၽြႃးၶရိယၼ်ႇ။  ဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႉ ၸုၼ်ႊမုၼ်ႊ လႄႈ ပွၵ်ႉ လူင်ႊတီလ် ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆၶုၼ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ႁိမ်း 20

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႉဢဝ် ၵႂႃႇ 19 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/10/2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆၶုၼ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းပွၵ်ႉသူၺ်ႇပျီႇဢေးသေ...

SSPP ဝႃႈ ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် သၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ

0
တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းမႆႈမႃး တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁွမ်ႁႅင်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 100 ၵေႃႉပၢႆ - လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း