Thursday, April 22, 2021

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ မီး 400 ပၢႆယဝ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်း  ပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2021  ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်ပႂ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9...

RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

 RCSS တင်း SSPP ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပၢင်ၵုတ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ 2 လုၵ်ႈ/ ႁူၺ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပၢင်ၵုတ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉပၢင်သေႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

RCSS တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ ယူႇတီႈ RCSS တႄႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၽူႈၸမ်ၸႂ် RCSS ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၵႄႈ 6 မူင်း - 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ...

ပၢင်တိုၵ်းၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၼမ်ႉတူႈ   မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်၊ ႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 97 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်း ၾင်ႇမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶၢႆႉပၼ်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသူပ်းမိူၺ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသရဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး လူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း(ၾၢႆႇထႆး) ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ယိုဝ်း ၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈလႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ တင်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ 70 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ၵိုတ်း 70 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ...

SSPP ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း RCSS 9 ၵေႃႉ

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း RCSS 9 ၵေႃႉ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021ပူၼ်ႉမႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဝၼ်းလဵဝ် တၢႆ 8 ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၾုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇ ပၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 8...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း