Wednesday, September 28, 2022

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၶၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် 3 လုၵ်ႈ

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် 3 လုၵ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လူႉၵွႆ ၽွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3:00...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးႁႂ်ႈမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊ ပိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  တီႈၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိုၵ်ႉမီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 2 လင်

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ သင်ႇဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈတင်း ၸၼ်ႉၵၢင် 2 လင် ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ၼၼ်ႉမႃး...

ဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

0
ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ (ယာဉ်ထိန်းရဲ) တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3

0
ဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶလယ 348 တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈပၢင်သၢင်း တႃႇၵႂႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

0
ၸုမ်းသိုၵ်း ဝႃႉ UWSA မိူင်းလႃး NDAA လႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈတီႈ ပၢင်သၢင်း တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေဢုပ်ႇၵၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇလႄႈႁႆႈသေ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13.9.2022 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵုသလ ဢႃယု...
ၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးမီးၵူႈဝၼ်း

0
ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၊ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ...

PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမွၵ်ႈ 1 တပ်ႉၵွင် တီႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်းပၢႆး

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆးၶၢဝ်းတၢင်း 4- 5 ဝၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမွၵ်ႈ 1 တပ်ႉၵွင်ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 8 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈတွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ PDF သေ လွၵ်ႇၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း/ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ

0
ၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ PDF သေ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇသႅၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်။ ၸုမ်း  PDF  ၸုမ်းၼိုင်ႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆမႃးႁိမ်းၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022 ၼၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မုင်ႈၸူးတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႃးသိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တေသင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ဝၢႆးၶၢဝ်းၾူၼ်

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တေသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်0.မၼ်း ၊ ၼႂ်းလိူၼ်တေမႃး သဵင်ႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႆႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ မႆႈၸႂ်တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ PDF ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပူႇသိၼ်/ ၼၢႆးသိၼ် 400 ပၢႆ ၽူင်ႉပၢႆႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈ ပူႇသိၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵိဝ်ႇဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၼ်းသိၼ်လိူၼ် 10 မူၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ် ၼႆလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

0
ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းလူင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းသေ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမႃးမီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ပေႃးၾူၼ်ၸၢႆး ၼၢႆးႁိူင် ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေၸႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶဝ်တေၶိုၼ်းသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵဝ်ႇ မွၵ်ႈလိူၼ်တေမႃးသဵင်ႈၼႆဢေႃႈ။ ၵူၺ်းပႆႇႁူႉဝၼ်းမၼ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ”-...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း