Tuesday, December 7, 2021

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 6 ၵေႃႉ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 6 ၵေႃႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ပူႇၵႄႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12...

ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းငေႃႉ 70 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2021 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း မၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သီႇပေႃႉ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ

0
ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ၶျွင်းသူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-14/11/2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ၊ ႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ ထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းၶႃပႅတ်ႈၶွၼ်ၼိုင်ႈ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼႂ်းဝဵင်း ႁိုင်ႁိမ်းလိူၼ် လိုၼ်းသုတ်း ထိုင်တီႈလႆႈ တႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ ဢႃယု 56 ပီ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု တိုၵ်ႉၵိုတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်း၊ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းလႅင်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီထႅင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမိူင်းလီ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းမူတ်း ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တေႃးၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵမ်သင်ၶ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶိူဝ်းယႂ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

0
သဵင်ၵွင်ႈယႂ်ႇ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ မႃးၵူႈဝၼ်း

0
ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း မႃးမီးယူႇတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၵေႇတု၊ ႁၢမ်းငၢႆးလႄႈ တူင်ႇလၢဝ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း   ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ တူၺ်းသူၼ်  ထူပ်းၺႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ႁူဝ်ၵူၼ်း 327 ၵေႃႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၶဵင်ၶႅင်ႈၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း၊...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁူဝ်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီႇ ၺႃးမၢၵ်ႇလိုင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ႁူဝ်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း