Thursday, April 22, 2021

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း KIA ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင်...

တႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး 6,000 ပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလုၵ်းထႅင်ႉလုၵ်းပဵမ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈထႆးဝႃႈ တေႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵူႈတီႈ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6 ႁဵင်ပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၾႆးၾႃႉ EPC မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၾႆးၾႃႉ EPC ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သွင်လုၵ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် လႆတိုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8...

ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈႁဵင်ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ႁူဝ်ပီ 2021 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ တီႈႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈၸူးမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတေယိုဝ်း RCSS

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း TBC ပွင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုဝ်း RCSS ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တင်းမူတ်း...

ၵူၼ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

 ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပွတ်းမူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်း  မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ပႆႇတဵမ်ဝၼ်း လႆႈပၢႆႈမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ပႆႇတဵမ်ဝၼ်း လႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 80 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ တႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဝၢၼ်ႈၶႄႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်သပေႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 200 ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 200 ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 500 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 2 လိူၼ်

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  AAPP-Burma  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆမီး 500 ပၢႆယဝ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း KIA သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မွၵ်ႈ 7...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ 300 ပၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈ ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ 300 ပၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ။ Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ Photo...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေပဵၼ်သႅင်ဢေ(ၵိုင်ႇမိူင်း) ႁိုဝ် သႅင်ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း

တွၼ်ႈတႃႇ ဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ဝၼ်းတပ်ႉမတေႃႇ တေပဵၼ် ၼမိၵ်ႈလီပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းမိူၵ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈၸမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း