Tuesday, November 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းRCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢီႇၼၢႆးႁဵင်ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်ဝိႁၢရ်မၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မူႇဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 200...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်းလွႆ မိူင်းယေႃ လႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လေႃႇတိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2018...

PNLO တင်း RCSS ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် လွင်ႈၼႃႈလိၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 2 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း PNLO တင်း RCSS ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် လွင်ႈၼႃႈလိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉ ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း...

သိုၵ်း PNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၽွင်းၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းပ ဢူဝ်း PNLA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ပဵၼ်...

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ 701 ၵေႃႉၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸွမ်မိူင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ 701 (ၵေႃႉၵဝ်ႇ) ဢၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ 5-6 ပီ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေႁူပ်ႉၵၼ်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ႁူဝ်လိူၼ် တေမႃးၼႆႉ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉတူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်

ၸွမ်းသိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵမ်းသိုဝ်ႈသေ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းတူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈလၢႆးၵၢၼ်...

သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းတပ်ႉ သိုၵ်းတႆး သွင်ဢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်း...

UWSA  ဝႃႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊မိူင်းသၢတ်ႇ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း