Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်မၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းတဢၢင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ပီ 2018 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 21...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 14 ပွၵ်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 12 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇယိုဝ်း သိုၵ်း TNLA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈလႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ တၢင်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင်...

ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ် 40 ပၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇတိၺွပ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႆႉတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ထဵတ်ႈထၢမ်ၼႃႇလႄႈ  မႆႈၸႂ်တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆသေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ် တႃႇ 47 ၵေႃႉ။ ဢူးမွင်ႇတၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်းမႂ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၼရိင်ႊၵျရႃႊဝႃႈ- “သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ...

UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် ၶဵင်ႇတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ

UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း UWSA ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် ၶဵင်ႇတႃႉၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ ဝႃႈ ၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/6/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ...

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဢဝ်ဝၼ်းငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ႁိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးဝၼ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 30/06/2019 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 3 ပွၵ်ႈ

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/05/2019 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း...

သိုၵ်းတဢၢင်း တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:22 ထိုင် 5:30 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

RCSS ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 260 ပၢႆ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ

RCSS/SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် လူတ်းယွမ်းပၼ် တၢင်းၽိတ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ - ႁႂ်ႈပဵၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼၵ်း - ႁႂ်ႈမဝ်၊ တူတ်ႈတၢမ်ႇမဝ်ႁႂ်ႈပူၼ်ႉၼႆသေ ပွႆႇပၼ်...

မိူင်းလႃး တေၸတ်းပွႆးဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ႁိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးဝၼ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း