Tuesday, December 7, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

0
သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈ 300 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢႆႈမႃး ၸမ်သွင်လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလႅင်း...

ၵွင်သၢႆး ပိၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ 5 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမႃးၽဵဝ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း

0
သဵၼ်ႈတၢင်းၽႄႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ- သႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သၢႆးမႃးၵွင် ပိၵ်ႉတၢင်းဝႆႉႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ၊ ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း မႃးထႆထုၺ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လုၵ်ႉသႅၼ်ဝီ လူင်းမႃး၊ ဢၼ်လုၵ်ႉႁူဝ်ပိုၵ်ႉမႃး တေၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ MNDAA- KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထုင်ႉသႅၼ်ဝီ-ၵူတ်ႉၶၢႆ ၶိူဝ်းယႂ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းထိုင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ  28/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း...

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် သေ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2021...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းလႄႈ တီႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃးမေႃးၶျႄႇရီႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈ ၵၢတ်ႇ 212 လႄႈ တီႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃး ၵဵတ်ႉမေႃးၶျႄႇရီႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ လိုပ်ႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၊ လူၺ်ႈဢမ်ႇၶိုင်ပၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသင် လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2021...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း 170 ပၢႆ

0
ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 170 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/...

တပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းၵူဝ်း တၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းၵူဝ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/11/2021...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

0
ၽွင်းၶၢဝ်းလူဝ်ႇလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃး ၸိူင်ႉၼႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃး ပၢတ်ႇၶဝ်ႈယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသိူဝ်ႈ/ၽႃႈ တႃႇႁႄႉၵတ်း

0
ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး ၵတ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ သိူဝ်ႈၼႃ ၵူၼ်ၼႃ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးၾူၼ်းၺႃးမႂ်ငိုၼ်း

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ (လွၵ်းၸွၵ်ႇ) မၢင်ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇပႃးၾူၼ်းၸပ်းတူဝ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် မႂ်ငိုၼ်းၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၺႃးတီႉၽွင်းပိူၼ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ

0
ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃး တီႉၺွပ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ယဝ်ႉတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႇၵေႃႉ 2 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2021  ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃႉထုပ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လၽၢႆႇတဵင်ႇ(လဖိုင်တိန်)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပႃးၵွင်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွၵ်ႈဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ...

ၵူၼ်းထဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လၢႆးၶႃႈ လူႉတၢႆ

0
ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 79 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း