Tuesday, August 16, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၶၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ။

PDF လုၵ်ႉတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

0
PDF တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႇလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆသေ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

SSPP တင်း RCSS ၶႅင်ႇၵၼ် ၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၶႅင်ႇၵၼ် ၵဵပ်းၵူၼ်း မိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းယွၼ်းၼွမ်း/ တွင်းပၢၼ်ႇ...

တူဝ်တႅၼ်း SSPP ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

0
ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃး လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း 3 ၵေႃႉ ထွၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူတ်းယွမ်း

0
ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈ ပၢႆၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵေႃႈ ယွမ်းလူင်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်း ၵၼ်တင်း SSPP ၵေႃႈယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇယႃတူဝ်သေပွၵ်ႈမႃး

0
ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၵႂႃႇႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) သေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၸွမ်းတၢင်းသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး...

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈ မိူင်းသူႈၵူႈဝၼ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယမၶ သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း ၵႂႃႇပၼ်ႇလဵပ်ႈ...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈႁႅင်း

0
တၢမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၸီႉသင်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းယမၶ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

0
ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း 500 ပၢႆဢၼ်လုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ်

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈထႅင်ႈ 8 တီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼိုင်ႈတီႈ မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 4 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

0
ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတေၵႂႃႇသူၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸၢႆးၺႃႇလိင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းလိမ်းယိုဝ်း ၵွင်ႈ လူင် ၵႂႃႇၵူႈ ႁူး/ တၢင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈKIA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 4 ၶူပ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈမႆႈၸႂ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 9 ၵေႃႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022...

ၸၢႆးၸိင်း ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

0
ၸၢႆးၸိင်း ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈယူတ်းယႃ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယူႇတီႈမေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း