Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း

RCSS သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ

RCSS/SSA ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း SSA ဢၼ်လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ။ ပႃးဝႆႉဝႃႈ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး တေသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...
ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တင်း NRPC တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 တေထိုင်ၼႆႉ...
သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP/SSA

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းတင်း 2 ၸုမ်း ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈယူႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပဵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် 4 ၵမ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/04/2019 ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဝီး ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းတႃႈမိူင်းငႅၼ်း...
ႁၢင်ႈသိုၵ်းဝႃႉ

သိုၵ်းဝႃႉ ပွတ်းၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်သၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ပွတ်းႁွင်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈငမ်းယဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ပွတ်းၸၢၼ်း တီႈႁူၺ်ႈဢေႃႈၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး...
Photo RFA- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ မီး သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ

ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်ၼၢၼ်းၶိူဝ်းယႂ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇမီး သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပီ 2019 ၼႆႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၶိူဝ်းယႂ်းႁိုင်ၼၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး။  ဢၼ်လႆႈလုတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...
Nan Du

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်းသမ်ႉထႅင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈလွႆႁၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း ၸွမ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်တပ်ႉ ၸီႉသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸီႉသင်လူင်း ၵူႈတပ်ႉမုၵ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း  ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၵႂႃႇ တင်းသွင်တပ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/3/2019 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်း...

RCSS တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

RCSS/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း တင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/03/2019 မႃးၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်ႁၢၼ်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇႁူပ်ႉ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS မွၵ်ႇႁူပ်ႉ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်သိုၵ်းတႆး 2 ၾၢႆႇ ဢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း