Saturday, January 18, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ  

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတင်းရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႉတူႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုတၢႆထင်တီႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2019 တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ "ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢႃယုယင်းတိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 23 ၵူၺ်းၶႃႈ။...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႆႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ - ၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မွၵ်ႈ 4 ပွၵ်ႈ။ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇတၢင်းၼမ်ႉၶမ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9...

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ  

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၼ်ႊတႃႊငိုၼ်းတွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း၊  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၼ်ႊတႃႊငိုၼ်းတွင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းတီႈ 5/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၵျေႃႇလႃႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 SSPP/SSA...

ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသၢမ် တၢႆ ၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2019 တင်ႈဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈဝႃႈလႄႈ ၼႃးႁၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းမၢၼ်ႈၸၢမ်မွၵ်ႈ 4 လၵ်း ။  တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းပႆႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈဝႃႈလႄႈၼႃးႁၢင်း ႁိမ်းမၢၼ်ႈၸၢမ်  ဢိူင်ႇမိူင်းမု  ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 28 /11/2019 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇသွၵ်ႈတီႉလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

တီႉလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ဢိူင်ႇႁူးၶိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2019 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈ...

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်မႃး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ မႃးမိၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8...

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝႃႈ ယႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းယိူဝ်ႇသိုၵ်း

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပဵၼ်ႁူဝ်ႉ ႁဵတ်းယိူဝ်ႇသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ် လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 50 ၸုမ်းပၢႆ ႁူမ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးသေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆၸႂ်...

RCSS တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA တင်း တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၶမ်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉတၢင်းလၢႆလၢႆသဵၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2019 တွၼ်ႈၼႂ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မႃးယူႇတၢင်းလွႆသၢႆး ႁူဝ်လွႆၸၢင်ႉ သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢႆလုၵ်ႈ - တူၵ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵဝ်ႇ၊ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်၊ ႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၶမ်ႈၼႆႉ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇယွမ်း 17 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းပွတ်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉသေ ရူတ်ႉ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈလူင်းတၢင်းပွတ်းၼၼ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းလၢႆလမ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း