Monday, September 20, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 15/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးၵွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ၵူၼ်းယဵပ်ႇမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈၼင်ႇၵၼ်။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင် 2300 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်

0
သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,300 ပၢႆလႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႈၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

RCSS လႄႈ SSPP ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2000 ပၢႆ

0
သိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 2000 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8...

RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ...

သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

0
သဵင်ၵွင်ႈ/ သဵင်မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး   ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။   ဝၼ်းတီႈ 11/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း...

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵပ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝဵင်း

0
ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမွတ်ႈ တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ထပ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လဵပ်ႈဝဵင်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ...

ပၢင်သဝ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽဝ်

0
ပၢင်သဝ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႈ (ဆိုင်ကျော့ပြည်သူ့စစ်စခန်း) ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8...

ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ KNDF ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်း တီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးလင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ဝၢႆးလင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊လွႆလႅမ်၊...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ

0
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ႁႃၵူၼ်းသိုၵ်းပၢႆႈတပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် တီႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇလွႆၶႂၢင် ၼႂ်းၵႄႈ လၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၵိုင် လၵ်ႉပၢႆႈ ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈ မိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ လူႉတၢႆ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ။ ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 80...

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၵူဝ်းၵၢင်ႉတၢင်းမိူင်းၵူဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 700 ပၢႆ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 700 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၵိုင် လၵ်ႉပၢႆႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇ 4 လဝ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉပၢႆႈ ပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇ 4 လဝ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်းလႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ သိုပ်ႇပၢႆႈၸူးထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉ မၢၼ်ႈၶႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၵူင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း