Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်းႁႅၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးထုင်ႉၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်း ဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပဵၼ်...

သိုၵ်းတႆး RCSS 6 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 10 ဝၼ်းပၢႆ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သပ်းလႅင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၸီႉၼႄးဝႃႈ RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈ...

ၽွင်း RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်တီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးလေႃႇတိုၵ်းတၢင်းလင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၽွင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ငႃးသိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ မိူင်းၵိုင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈ တဝ်လမ်းတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းႁူဝ်ၶၢႆး၊...

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ၵမ်းသၢမ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ တိုၵ်း ငႃးသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတဵင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း သဵင်ၵွင်ႇဢမ်ႇယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2018 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ...

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လၢၵ်ႈၵွင်ႈၸၢတ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၵွင်ႈၸၢတ်ႇ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉလဵဝ်ၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉလဵဝ်ၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း   မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတႆၢ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း    တၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢႆႉလၢႆႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး ဢၼ်မႃးပုတ်ႈတႅၼ်းႁပ်ႉၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ႁပ်ႉၵၢၼ်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် လုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် RCSS/ SSA ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း ဢင်းၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ပႃႇႁဵဝ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ထိုင် 1 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၾၢႆႇၼိူဝ် မၢၼ်ႈဢၢႆႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း