Saturday, May 26, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတီႈမူႇၸေႈၼၼ်ႉ လုတၢႆတီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၶွၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းCasino တေႃႇလွင်း တီႈမူႇၸေႈၼၼ်ႉ တၢႆတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၶွၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ 21 ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်လုတၢႆတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၶွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16 ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးယီႈလႅင်ႇ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း။ ဝၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မီး 11 ပွၵ်ႈ ယူႇတီႈသိုၵ်း တဢၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈ လၢႆပွၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/05/2018 တပ်ႉသိုၵ်း TNLA...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး/ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ...

ဝဵင်းမူႇၸေႊ သၢႆမၢႆၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းလူႉတၢႆ မီးၵႂႃႇထိုင် 20 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ႈယိုဝ်းပၢင်လွင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ တင်းမူတ်း မီး 20 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁိမ်း 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/05/2018 တပ်ႉသိုၵ်း...

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢႆတီႈ

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယႄး) လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ႁိမ်း 20 လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁိမ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉ SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ...

သိုၵ်းၶၢင် တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူပ်ႉၸုၼ်ၽႃႇၺႃးသိုၵ်း KIA သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 09/05/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်...

ပၢင်ၵုမ်လူင် JMC ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ

ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် Joint Monitoring Committee ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈ တႃႈၵုင်ႈ မီးလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 100 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08-09/05/2018...

SSPP တင်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ 500 ပၢႆလႆႈပၢႆႈ

ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်း TNLA ႁႅၼ်း သိုၵ်းၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၶွင် SSPP ယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း