Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢိူမ်ႈပႂ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈဝႃးၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ မီးၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ ၾၢႆႇပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းသိုၵ်းလၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း မီးငႃးသိုၵ်းလၢႆလၢႆငႃးသိုၵ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃႇယု 5 ပီ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတီႈၵွၵ်းႁူဝ် လႆႈသူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃႇယု  5 ပီ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ။ ယၢမ်း လဵဝ်သူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/03/2019  ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းၶုၼ်းမိင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ သေ ႁူပ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  သုၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ မႄးလီၶိုၼ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင် တေႃႇ 12...

 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ယိုဝ်းၵၼ် 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ   သိုၵ်းၶၢင် ၊ သိုၵ်းလွႆ TNLA   လႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်း...

ၽွင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ဝၼ်းလဵဝ် 3 တီႈ

ၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၾၢႆႇလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 3 တီႈ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင် RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2...

တပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၺႃးယိုဝ်း

တပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆလမ် ပၢင်သဝ်း ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တူၵ်းၸမ်ပၢင်သဝ်း 4 ၵမ်း။ ပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 13/02/2019...

RCSS/SSA တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 72 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်ႈ ထိုင်မႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/02/2019 တေမႃးၼႆႉ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 72 ပီ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်း...

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈသို ၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်သေၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉမႂ်ႇ

တင်ႈတႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 21 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ  ႈ ၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆတပ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း