Friday, January 18, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

MIPS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တိူဝ်းၼမ်မႃး

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃး ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ( Myanmar Institute of Peace...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ

သိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ၼဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်း ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၾၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။...

ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၶိူဝ်းတႆးၸၢင်ႈဝၢႆးႁၢႆ

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸိုင် ၶိူဝ်းႁဝ်း ၸၢင်ႈဝၢႆးႁၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2018 လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ပဵၼ်ပႃးၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ...

သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းထိူၼ်ႇသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:20 –...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလွင်ႈႁီႉၼႄးဝႃႈ ၽဝ်ဝတ်ႉ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ဝိႁၢရ် ပၢင်ပီႉ တီႈဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၽဝ်ဝႃႈၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 07/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း...

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၶၢႆႉလၢႆႈၵၼ် 7 ၵေႃႉ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈၶၢႆႉတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းသၽႃး 7 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမႂ်ႇပုတ်ႈတႅၼ်း တီႈယူႇသိုၵ်းၼႂ်းသ ၽႃးမိူင်းတႆး။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းသၽႃးတႃႇ 50 ၵေႃႉ၊ ပႃးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း၊ ၼႂ်ႈၸႄႈမိူင်း ၶၢင်၊ ၸႄႈမိူင်းတႆးလႄႈ...

သိုၵ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးႁဵင်ပၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ RCSS  လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 1,052 ၵေႃႉ သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 02/11/2018...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းRCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢီႇၼၢႆးႁဵင်ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်ဝိႁၢရ်မၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မူႇဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 200...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်းလွႆ မိူင်းယေႃ လႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လေႃႇတိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2018...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း