Thursday, September 19, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၾိုၵ်းသိုၵ်းၸွမ်း ဢမေႊရီႊၵၼ်ႊ 

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ႁူမ်ႈဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၾိုၵ်းလိုမ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်းမိူင်း ဢမေႊရီႊၵၼ်ႊ  တီႈၵူတ်ႉၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇထႆးတင်ႈတႄႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉထိုင်ဝၼ်းတီႈ 6 /9/2019။ ပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼမ်ႉ    ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ASEAN-US Maritime Exercise –...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တႃႇ 21 ဝၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တႃႇ 5 တိူင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 21 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 31/8/2019 ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈသိုပ်ႇတႅၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈ

ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း သိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈမႃးတီႈဝတ်ႉသႃသၼႃႁူမ်ႈယဵၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:10 မူင်း...

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/08/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 9 မူင်းပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တပ်ႉ...

PPST တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

PPST တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်း ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ၊ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းႁူပ်ႉပႃး ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉသေ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ သုၼ်းၵေႃႇသျႅင်ႊ မွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2019...

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉတူႈ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇႁတ်းဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ငဝ်းလၢႆး

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၵ်ႇမႃးလၢႆလၢႆယၢင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းပႆႇႁတ်းဝၢင်းၸႂ်ငဝ်းလၢႆး။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- "ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇဝႃႇ ႁၼ်သိုၵ်းဝႃႇၼႆသေ...

 ရူတ်ႉၵႃးပၵ်းတုင်းၶၢဝ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၺႃးယိုဝ်းလွၵ်ႇဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၸွႆႈ

ရူတ်ႉၵႃး ၵရုၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ပၵ်းတုင်းၶဝ် ဢၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ   ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်  ။ ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉမႄးၶူဝ်မႄးတၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇ

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉမႄးသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/8/2019...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႇႁႅင်း လိူဝ်ႇၵဝ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇဢွင်ႇသႅတ်ႉၸႃႇ ပွၵ်ႉ 12 ၊ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 18 /8/2019...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း