Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်း UWSA ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၺႃး သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း သိုၵ်း RCSS လႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း RCSS ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး တၢင်းပွတ်း မိူင်းတူၼ်- ပုင်ႇပႃႇ ၶႅမ်ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ သူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7:30 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်...

ၸုမ်းသင်ၶၼႃယၵ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မဵတ်ႉတႃႇတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းတႆး တင်း 2 ၸုမ်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 ၸုမ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၽိတ်း ၽႅၵ်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄတူၺ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/08/2018 ၸုမ်းသင်ၶၼႃယၵ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 15 ပွၵ်ႈ

ဝၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ယဝ်ႉ တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ်ႈမိူင်းယေႃတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:45...

ဝၢႆးဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမႃးယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၼႂ်း SSPP ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်ယၢမ်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇ ၸေႊ ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းသေ ပွႆႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 2018 ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းထုင်ႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း။   တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 12 တေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 15...

သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်တပ်ႉသိုၵ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၸုမ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ယူႇၵၢင်ၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

UWSA ၶၢၼ်းႁွင်ႉသၢဝ်ဢွၼ်ႇၾိုၵ်းသွၼ် တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ပွႆး 30 ပီ

တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၸီႉသင်ႇလူင်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် သၢဝ်ဢွၼ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း