Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

0
ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်  ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းမုင်ႈမွင်း SSPP ၵႄႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

0
သၢပ်ႇၵူင်ထုင်ႉမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၵုမ်းၵမ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ် ပၼ်ႁႃ...

SSPP ဢဝ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ သူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

0
ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၺႃး SSPP ႁွင်ႉၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 သိုၵ်း SSPP...

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် RCSS ၼၼ်ႉ ၺႃး SSPP ဢဝ်ၵႂႃႇထတ်း

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် RCSS ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်း SSPP မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈ ၵေးသီး – လၢႆးၶႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ဝၢႆးသေ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼၢင်း - ၵေးသီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်...

မိူင်းသၢတ်ႇ တီႈထၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းသဝ်း ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း

0
ႁၼ်မၢၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူင်းသၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႇႁႄ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး မွၵ်ႈ 300 ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 290 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉလႄႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူးတိလေႃးၵ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉ လႃႈသဵဝ်ႈ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းထိူၼ်ႇ လႄႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ

0
ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇ၊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူဝ်လႆႈ ႁဵတ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ပူဝ်ႇမူၼ်း။ တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်မေႊမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ...

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်

0
ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈ CDM သေ ႁႂ်ႈဢဝ်ၸုမ်ႈ ဢိူင်ႇ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

0
ပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းၵေးသီး ပႆႇယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း RCSS ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း SSPP

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး -...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၽွင်ႈ ၵူၺ်းပႆႇမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊...

ၵူၼ်းၵေးသီး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်

0
သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း SSPP တင်း RCSS တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼႆႉမႃး RCSS...

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
ၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉပႆတၢင်းယူႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း မၢတ်ႇ ၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၾင်မၢၵ်ႇ/ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶဝ် ယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ်လၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း