Tuesday, January 26, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းမီး 4 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း  ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း RCSS တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

TNLA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း RCSS လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁႃလႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇ  တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈ...

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်း ႁိုင် မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး   ယွၼ်ႉ TNLA တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020...

သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၵႆႉႁူပ်ႉၸုၼ်ၽႃႇၺႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႆႇထွႆထွၼ်ႇဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ လႄႈ သွင်ၾၢႆႇၵႆႉၵႆႉႁူပ်ႉၸုမ်ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၵႆႉၵႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း တိုၵ်ႉမီးဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမွၵ်ႈ 1000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းပွတ်းၼမ်ႉတူႈ ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸမ်ႁဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 11-12/1/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸမ်ႁဵင် ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် တင်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼမ်ၶိုၼ်ႈဝၼ်းႁဵင်ပၢႆ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ၊ ၵႃႈလႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမီးသွင်ႁဵင်ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ။ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉၽေးသိုၵ်း ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃပဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉဝႄႈႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း  ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်   ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉၸၢင်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးၸမ်တူဝ်ၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ TNLA  ပဵၼ်ထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020...

ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး တင်းၼမ်ႉတူႈ  ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ   ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ...

သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၸမ်ထိုင် 3,000 ၵေႃႉ

သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ်၊ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃး သိပ်းဝၼ်းပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိမ်း 3,000 ၵေႃႉ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉသၢင်ႇ/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း RCSS ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်  မၢၵ်ႇၵွင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႇသၢင်ႇ...

ၼၢင်းယိင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆသုၼ်ႇတူဝ်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   1,400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆသုၼ်ႇတူဝ်ၼၢင်းယိင်း။ ၼၢင်းယိင်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ဢၼ်လူဝ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးသွင်ႁဵင်

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ မီး 2,000 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS...

RCSS လႄႈၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1 မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းတင်းလင်။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းထိုင် ၵၢင်ဝၼ်း   12...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း