Thursday, August 13, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းႁိမ်းႁဵင် ၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA   တူင်ႉၼိုင်...

RCSS/SSA ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ မႃးထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA   ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်...

ပေႃးဢမ်ႇမွၵ်ႇၸုမ်း FPNCC တင်းမူတ်း SSPP တေဢမ်ႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ပေႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢမ်ႇမွၵ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC...
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ဢိၵ်ႇ ၼမ်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းတႃႈႁိူဝ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵူႈတႃႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တွၼ်ႈၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတႃႈႁိူဝ်းၵူႈတႃႈသေ ၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်း ၶဵင်ႈၶႅင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၸူး SSPP RCSS ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁွင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP လႄႈ RCSS တူင်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ။
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

SSPP သိုပ်ႇပႂ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁၼ်လီ ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢိၵ်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁၼ်လီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢိၵ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ လမ်းသွၵ်ႈၸွမ်းလင်သိုၵ်းတႆးပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၾၢင်ႉလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်းႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇ RCSS လႆႈၾၢင်ႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵူႈမိူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

RCSS ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢမ်ႇလႆႈလၵ်ႉပၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 20 ၵေႃႉ လၵ်ႉပၢႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းတူဝ်လႆႈသေ သူင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉမၼ်း...

ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်မီးပၼ်ႁႃ လိၵ်ႈလၢႆးသေ ပိူဝ်ႈတႃႇတႅမ်ႈတၢင်ႇ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ-ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လေႃႇယိုဝ်း RCSS/SSA ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ

တင်ႈဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇ SSPP ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

တိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတၢႆ

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ တၢင်းပွတ်းပၢင်ႇလေႃႉ ႁၢႆးၵုၺ်    ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ။

ဢမေႊရိၵႃႊၸုၵ်းၾၢႆႇမိူင်းဢူၺ်းလီတႅၵ်ႇလႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၸုၵ်းၾၢႆႇမိူင်းဢူၺ်းလီတႅၵ်ႇလႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉၶႄႇဝႃႈ ႁႂ်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈ လွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇၸုၵ်းၾၢႆႇလႂ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼေႃႇ  ဢိူင်ႇလေႃႉၼေႃႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ။ Photo...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း