Wednesday, February 26, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇဝိၼ်း ၽဵဝ်ႈယႃႉငိုၼ်းၸေႈ 25၊ 35၊ 75 ၶွပ်ႈတဵမ် 32 ပီ

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2019 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၽဵဝ်ႈငိုၼ်းၸေႈ မၢင် 25၊ မၢင် 35 လႄႈ မၢင် 75  ၶွပ်ႈတဵမ် 32 ပီ။ ပူၼ်ႉမႃး...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢမ်ႈလူတ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၶၢမ်ႈၶူင်းသူင်ႇၶိုၼ်ႈၵုၼ်လူင် ႁူဝ်ပၢင်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတၢင်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် လတ်းၶၢမ်ႈၶူင်းၶိုၼ်ႈၸူး ၵုၼ်လူင်ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၸၢႆးသၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်တၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်ၶိုၼ်ႈလႆႈမွၵ်ႈ 3-4 ဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းၵႃႉၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၶႆႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈတေလႆႈဢဝ်ဝႂ်...

ပၢင်ၵႅဝ်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇမၢႆမီႈလႄႈ ဢၼ်လႂ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇမၢႆမီႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတေလႆႈ ႁူႉၸွမ်းၼႆသေ ယူႇတီႈ MTA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2019 ယူႇတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပီ 2019 ၼႆႉ ၼမ်တိူဝ်မႃး လိူဝ်ၵူႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 23/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ...

ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉပပ်ႉယေးငိုၼ်းၵူၼ်းၵႃႉ ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸၢဝ်းတႆးၺႃးၼမ်

ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉပပ်ႉယေးငိုၼ်းၵူၼ်းၵႃႉမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈ ၽွင်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 မႃးၼႆႉ  ယေးငိုၼ်းတၢင်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မႄႈသၢႆ...
Ngaolaimedia

TOYOTA တေပိုတ်ႇႁူင်းၵၢၼ် ၶၢႆရူတ်ႉတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ

ၶွမ်ႊပၼီႊ TOYOTA ဝၢင်းၽႅၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁဵတ်း ဢွၵ်ႇၵႃးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလမ်းတေႃႇပီ ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Toyota Motor Corporation ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ...
Mae Sai - Tachileik border

ၶၢဝ်းမႆႈ ၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၵ်ႉၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼမ် လိူဝ်ၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ ၾၢႆႇထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႉၺွပ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ လၢႆလၢႆၵမ်း။ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇထႆး တိူဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ -...
Golden air

သၢႆၵၢၼ်မိၼ်တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၵဵင်းႁၢႆး – ႁၢႆးဝူဝ်း

ၾၢႆႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ် မႄႈၾႃ့လူင် ၵဵင်းႁၢႆး  - ႁၢႆးဝူဝ်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ် လႄႈ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28/04/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ မိူင်းပၼ်ႇ – မိူင်းတူၼ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်မီႇႁေႃတူၵ်း

ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ မႄႈၵႅၼ်း၊ ၼႃးၵွင်းမူးလႄႈ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ(မီႇႁူဝ်ၶၢဝ်) လူတ်းယွမ်းလူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉမႃး ၵႃႈၶၼ်ၽၵ်းမီႇၶၢဝ် လူတ်းယွမ်းလူင်းထိုင်ၼိုင်ႈၸွႆ့...

မူင်ႈယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၽႄႈဝႆး  ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ပီ 2018 ၼႆႉမူင်ႈယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆ ၸေႈဝဵင်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ လူင်းထိုင် မိူင်းၵိုင်၊...

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၼၢင်းမွၵ်ႇမူဝ်ႁဵဝ်းၶမ်း / ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်း ယၢင်းလႅင် လႆႈၶိုတ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ထိုင် 01/07/2018...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ မိူင်းပၼ်ႇ – မိူင်းတူၼ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်မီႇႁေႃတူၵ်း

ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ မႄႈၵႅၼ်း၊ ၼႃးၵွင်းမူးလႄႈ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ(မီႇႁူဝ်ၶၢဝ်) လူတ်းယွမ်းလူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2018 ၼႆႉမႃး...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 04/06/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.24 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊ လိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 31/05/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.21 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊ လိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း