Wednesday, August 4, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႈ/ ထွၼ်ငိုၼ်း တီႈပၢၼ်ႇယၢပ်ႇ

0
ၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈထုၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းတီႈပၢၼ်ႇ/ ယေးငိုၼ်း မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ၼွၼ်းပႂ်ႉ ၼႃႈယေးငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢၼ်ႇ/ ယေးငိုၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး...

သဵင်တႅၵ်ႇ 4 ၵမ်းထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

0
ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇသဵင်လင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 မိၼိတ်ႉၵူၺ်းသဵင်တႅၵ်ႇမေႃးထပ်းၵၼ် 4 ၵမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 12...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်းဢိၼ်းဝ တီႈမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်းဢိၼ်းဝ (ဢိၼ်းဝပၢၼ်ႇ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်ၵၼ်ထွၼ်ငိုၼ်း တီႈယေးငိုၼ်း

0
ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်ဝႂ်တူဝ်ႇၵိၼ်ႇ/ တိုကင် (ဝႂ်ၶိဝ်း) တႃႇထွၼ်ငိုၼ်း တီႈယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ၊ တေႃႇဝၼ်းမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈလႆႈၵႂႃႇ ၼွၼ်းပႂ်ႉ ပဵၼ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိပ်းမိူင်း ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၽၵ်းမီႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမၼ်း ၵိူဝ် ၽွင်ဝၢၼ် ၵျွၵ်းၶိုၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းဝႃႈတေပိၵ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ထႆး 5 ယၢင်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတိုၼ်ႇသိုဝ်ႉတႃႇၶၢႆ/တႃႇၵိၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေပိၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ထႆး 5 ယၢင်ႇ/ပိူင် ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ(သႅင်ႇ) လႅၼ်ႈသိုဝ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉပုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁၢမ်ႈ တေႃႉၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ႁိမ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ထွၼ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵႅဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆသေ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ႁိမ်ၵႂႃႇၶဝ်ထႅဝ် ထွၼ်ငိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ...

ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၾၢၵ်ႇတီႈယေးငိုၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၾၢၵ်ႇ တီႈယေးငိုၼ်း လူဝ်ၸႂ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ထုၵ်ႈထွၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းၶိုၼ်းငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 ယူႇတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈယေးငိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵႅဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမႃးပႂ်ႉတႅၼ်းၸွမ်းတၢင်းၸွမ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

လင်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၵိဝ်ႇၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉပႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမႃးပႂ်ႉတႅၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းသိုပ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ။ ၼႂ်းဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉမႃး  ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁူင်း ယႃ ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၸၢင်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထွၼ်ငိုၼ်း တီႈပၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်း ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းယေး/ပၢၼ်ႇ (ၵမ်ႇပေႃးၸ) ငိုၼ်း ၼမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ မိုၼ်ႇႁႃႈ သေ ႁႂ်ႈၸွႆႈထွၼ်ငိုၼ်းပၼ် ။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 မႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၼမ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇမိူင်းထႆး 5 ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မိူင်းထႆး 5 ဢၼ် တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈ တၢင်းလႅၼ်လိၼ် မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸဝ်ႈၵႃးသူင်ႇတႅင်တဝ်ႈ ၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇ လႄႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆၸွမ်းတၢင်း

ၵႃးလူင် တၢင်ႇတႅင်တဝ်ႈ/တႅင်ၾၢင် (တႅင်တမ်ႇပူႇ) တေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လႆႈၸိူင်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတၢင်းႁိုင် ၶၼ်တႅင်ဢမ်ႇလီလႄႈ ဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃးပွၵ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆ ၸွမ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁၢမ်ႈဢဝ်တၢင်းၵိၼ်မိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ

0
ဝၼ်းတီႈ 18 /4/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆသေဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈ ႁၢမ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇထႆး 5 ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈမိူင်း တၵ်းလႆႈတၢင်ႇႁိူဝ်း မႃးတၢင်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇသေ...

ထႆးပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႉၵုၼ် လႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ 5 တီႈ

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ တေပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် သဵၼ်ႈ တၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သိၼ်ၵႃႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း