Monday, January 24, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢတ်ႇမိူင်းၼၢႆး ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းပႆႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ

0
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းၼၢႆး ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်းယႃႁႄႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း လင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း

0
ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ (ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ) ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼင်ႇၼႆ။  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ယွမ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း...

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိုတ်းလႆႈ 5 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း 1 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ

0
ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 5 လိူၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇ/ ၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ။ လုင်းၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ ၵေႃႇမတီႇၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း လိူၼ်ၼႃႈ

0
ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼၼ်ႉ လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ...

ၽၵ်းတူမိူင်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ တႄႇလႅၵ်ႈၵုၼ်ႇၶၢႆၸူးၵၼ် ၾၢႆႇမိူင်းလႂ် 5 တိူၵ်ႈ Container

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2021 ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း (ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ) ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၼ် ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးဝဵင်းပၢင်လွင်းလႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

0
ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵိုတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ၽၵ်းတူမိူင်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ တီႈပၢင်ႇသၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸၢမ်းပိုတ်ႇတူၺ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၽၵ်းတူမိူင်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ လႅၼ်လိၼ်တး - ၶႄႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈ...

ၶႄႇတေပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ တႃႇတေႃႇသူင်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်း

0
ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တေၸၢမ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တူၺ်း တီႈၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တေတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇတူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႇလၢမ်းၽႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ထိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး - မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼမ် ထိုင်တီႈလႆႈႁိမ်ၵၢၼ်ၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။  ၾၢႆႇၼိုင်ႈ...

ၶၼ်ၼဵင်ႈတူၵ်း၊ ၶၢႆဢမ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်လွင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

0
တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ၊ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ ၶၼ်ၼဵင်ႈတူၵ်း သူင်ႇၶၢႆ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼိူဝ်ႉသူမ်ႈႁေႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

0
ၸဝ်ႈၼိူဝ်ႉသူမ်ႈႁေႃႇၵျွၵ်ႉမႄး ၶၢင်းလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ တိုၼ်းလၢင်းယႂ်ႇ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉဢေႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸႄႈဝဵင်း တင်ႈဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ် ဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ပွတ်းသီႇသႅင်ႇ ၶၢႆၶူဝ်းယၢပ်ႇ

0
ပီၼႆႉၶၼ်ၾုၼ်ႇၶၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၵႃႈယႂ်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ်သီႇသႅင်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၸၢႆးသူႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈတႄႇ သိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်းမၼ်း လႆႈပၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇႁႅင်းၼႃႇ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼႆႉ လႆႈသိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၼိုင်ႈထူင် 4 မိုၼ်ႇ...

COVID-19 ၽႄႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

0
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ၊ ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ပိၵ်ႉထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ႁၢမ်းၵၢၼ် ၊ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ။  တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/10/2021...

ၶႄႇတႄႇလႅၼ်ႈရူတ်ႉၾႆးဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး ၶဝ်ႈထိုင်ဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊ

0
သဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆးၶေႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႇ) သေလႅၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢင်ႊၶျၢၼ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶႄႇတႄႇပိုတ်ႇလႅၼ်ႈ တေႃႉၶူဝ်းၵႂႃႇမႃး။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးၼႆႉ ပႃးၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ BRI ၶွင်ၶႄႇ။...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇထႆထုၺ်

0
ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၸဝ်ႈသူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ထႆထုၺ်သူၼ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ။ ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 8 လိူၼ်ပၢႆ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းသမ်ႉ ၵိုင်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း