Monday, October 18, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉရူတ်ႉ ၸႂ်ႉၵႃး

0
ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸဝ်ႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉပႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉရူတ်ႉ ၸႂ်ႉၵႃး။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၶၼ်ၶမ်း ႞ ၵျၢပ်ႈထိုင် 19 သႅၼ်ပျႃး

0
ၶၢဝ်းတၢင်း7 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊလႄႈ ၶၼ်ၶမ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်း။ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းတေႃႊလႃႊၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ 1 တေႃႊလႃႊ ထိုင်...

ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ပိုတ်ႇလႆႈမႃး 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃးၼၼ့် မီးၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-22/9/2021...

ၵွင်ႉငူၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇပီၼႆႉ

0
ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ ထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထပ်းၵၼ် 2 ပီယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထူပ်းၽေးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႃႉၶၢႆ သူင်ႇၸူးဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်လႄႈ ပီၼႆႉတႄႉ တႃႇတေၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶိုၼ်းမႂ်ႇၼႆႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ့် 19...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုင်ႈ 50%

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထုင်ႉမၢဝ်း လုၵ်ႉတီႈ 200 ပျႃး တေႃႇ 1...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်း လၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ

0
ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 လိူၼ်မႃးၼႆႉ...

ၸဝ်ႈမေႃႈလိၼ်ဝၢၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၵိုင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး မေႃမိုဝ်းပၼ်ႈလိၼ် ႁဵတ်း မေႃႈဝၢၼ်ႈ ပွတ်းမိူင်းၵိုင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး...

ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းႁွင်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ/ သုမ်း ယွၼ်ႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ...

ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်တူၵ်း ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈ လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်တူၵ်း၊ ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ လႄႈ သုမ်းၵေးလၢင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင်...

ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းတၢင်ႇၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၽေးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 3 လႄႈ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးဢၼ်လဵၼ်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း/ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႈ...

လႃႈသဵဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတိတ်းၸပ်းမီး 100 ပၢႆ ၵူၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ပႃးၵၼ်ယၢပ်ႇ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇ ၼိမ်ယဵၼ် ၊ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးႁွပ်ႈသၢမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈယေးငိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႈၼိုင်ႈ

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈယေးငိုၼ်းမျၢၼ်ႇမႃႉၸီးပႂႃးယေး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ယေးငိုၼ်း မျၢၼ်ႇမႃႉၸီးပႂႃးယေး/...

မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ

0
ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2021 ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈဢဝ်ဢွႆႈ...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႈ/ ထွၼ်ငိုၼ်း တီႈပၢၼ်ႇယၢပ်ႇ

0
ၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈထုၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းတီႈပၢၼ်ႇ/ ယေးငိုၼ်း မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ၼွၼ်းပႂ်ႉ ၼႃႈယေးငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢၼ်ႇ/ ယေးငိုၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး...

သဵင်တႅၵ်ႇ 4 ၵမ်းထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

0
ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇသဵင်လင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 မိၼိတ်ႉၵူၺ်းသဵင်တႅၵ်ႇမေႃးထပ်းၵၼ် 4 ၵမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 12...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း