Thursday, October 29, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၵိုတ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ် တင်းဝဵင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းတိတ်းတေႃႇ တေႃႉသူင်ႇ ၵဵင်းတုင် - မိူင်းၶၢၵ်ႇ - မိူင်းယၢင်း ပိၵ်ႉႁပ်းဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ၵၢတ်ႇသႃး ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵင်ႈ...

ထႆးႁၢမ်ႈရူတ်ႉၵႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းမိူင်းထႆး

ထႆးၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၶဝ်ႈလၢမ်းၽႄႈမိူင်းထႆးလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး တေႃႉ/သူင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 ၶဝ်ႈမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။

ၽဝ်ထၢၼ်ႇ မူၺ်ႉပႃႇ တၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆမူႇၸေႊ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဝူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁူတ်းၵႅပ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉထၢၼ်ႇ ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမူႇၸႄႈ သမ်ႉၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၸွမ်းတၢင်း။

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ သုၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင် ၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈမူႇၸေႊ ပႆႇၸၢင်ႈၶိုင်

ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး Economic Zone ဢၼ် ၶႄႇ- မၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်...
ယေးငိုၼ်း KBZ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ယေးငိုၼ်း

ယေးငိုၼ်းဢၼ်ပၵ်း/ပိုတ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆလင်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇယေးငိုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉႁပ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင် လႆႈႁၼ်...

လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶွပ်ႈ 4 လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽၵ်းတူ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၶွပ်ႈတဵမ် 4 လိူၼ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ...

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸဝ်ႈမီႇႁေႃၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း3-4 လိူၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႇ/ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇ မိူင်းပၼ်ႇၵေႃ လုသုမ်းၼမ်။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၶိုင်ပၼ်တႃႇပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈဝႆးဝႆး သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် မီးၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်းၸိုင် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႂ်ယွၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၸဵဝ်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆး

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တင်းသွင်မိူင်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆးၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 2 ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း တေဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး-မၢၼ်ႈ သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းတေဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ) ဢၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး တဵမ် 3 လိူၼ် ။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020...

ၵူၼ်းမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး မုင်ႈမွင်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး (မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ လၢႆၸိူဝ်းလၢႆလွင်ႈလႄႈ မုင်ႈမွင်း...

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လၢမ်ႈၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႆးဝႆး

ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၸမ်တေတဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်...

ၸုမ်းၵဵပ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်းမူႇၸေႊ ၸုမ်းမႂ်ႇ ႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသပ်းလႅင်းၼေၶၵ်ႉၵၢၼ်လႄႈ ၶၼ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း

ၸုမ်းတုၺ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းၼႄ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်းလႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/6/2020  ၸုမ်းတုၺ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ပေႃးသိုပ်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

တင်ႈတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင် တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း