Friday, August 14, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵူၼ်းမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး မုင်ႈမွင်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး (မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ လၢႆၸိူဝ်းလၢႆလွင်ႈလႄႈ မုင်ႈမွင်း...

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လၢမ်ႈၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႆးဝႆး

ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၸမ်တေတဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်...

ၸုမ်းၵဵပ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်းမူႇၸေႊ ၸုမ်းမႂ်ႇ ႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသပ်းလႅင်းၼေၶၵ်ႉၵၢၼ်လႄႈ ၶၼ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း

ၸုမ်းတုၺ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းၼႄ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်းလႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/6/2020  ၸုမ်းတုၺ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ပေႃးသိုပ်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

တင်ႈတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင် တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ...

မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆ လႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵၼ်လၢႆ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ(အေးသာယာမြို့)ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၶၢႆဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထိုင်တီႈ လႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ်လၢႆ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇပိတ်းဢဝ်...

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႂ်ႇဝၼ်း ႞ တေမႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေပၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၽႄႈလၢမ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေပၼ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်း တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၶိုၼ်း...

ဢိုတ်းၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တဵမ် 2 လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းႁႃၵိၼ်ၸွမ်းဝၼ်း လိူဝ်ႁႅင်း

ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸွမ်းဝၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽၵ်းတူ/...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2020 ၼႆႉ တီႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ မွင်းၶၼ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈၶိုၼ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ

ၸဝ်ႈသူၼ် ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ လိူၼ်မေႊၼႆႉသဵင်ႈတႄႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈတေၶိုၼ်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ၼိုင်ႈတၢင်( 30 ၸွႆႉ) လႂ် 3,000 ပျႃး...

မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၶၼ်ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈသူၼ်လူႉသုမ်းၼမ်

မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၶၢႆဢမ်ႇပေႃးလႆႈၶၼ်ၵႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၸဝ်ႈသူၼ် လူႉသုမ်းတင်းၼမ် လၢႆ။ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းမူႇၸေႊ ယွၼ်းတႃႇလႆႈၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶႄႇပႆႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈသင်

ၶွမ်ႊမတီႊၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး မိူင်းၶႄႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၸၢင်ႈတေႃႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပႆႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်မႃး ။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၶႄႇသႂ်ႇထူဝ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇလႄႈ တၢင်ႇထူဝ်ႈမႃးၸႅၵ်ႇ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသူၼ် ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈၶႄႇသႂ်ႇထူဝ်ႈသေ...

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ဢိုတ်းမႃးၸမ်သွင်လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းမိူင်း

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (ၶူဝ်မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ၊ လွင်ႈတေပိုတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၶူဝ်း ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉၶမ်းႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၶူဝ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းၶႄႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် တင်း မၢၼ်ႈသေးၶုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း