Wednesday, May 25, 2022

ၵၢၼ်မိူင်း

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁူပ်ႉၺႃးလွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဢူႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉသေ ၶဝ်ႈထၢႆႇႁၢင်ႈ၊ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉယႃႇႁႆႇၵွင်မွင်း ယႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်...

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းသူႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လွင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈ တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးမိူင်းတႆးလွင်ႈၼႂ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၸၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅမ်ၼႂ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈယုင်ႈၵဵဝ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် တပ်ႉသိုၵ်း 2 တပ်ႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈ ယုင်ႈၵဵဝ်ႇတင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် CSSU တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉသၢင်ႈမႃးတႃႇႁႂ်ႈတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆး ပႆႇၽွမ်ႉၵၼ် ၼႃႈၵၢၼ် CSSU ၵေႃႈတေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႆ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈတူၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇပႆႇသူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႃႇတီႈယူႇ ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇသူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။   ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပႆႇမီးပႃႇတီႇလႂ်လူင်းႁႃသဵင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်ၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းသူၼ်းတုမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်းၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီး...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် CSSU

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တူၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ တေပႆႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် CSSU ယဝ်ႉ...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသိပ်းၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ – တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃပိူင် ၾႅၻ်ႊတႄရေႊ ဢၼ်ၵူႈၾၢႆႇယွမ်းႁပ်ႉ

0
ဝၼ်းတီႈ 8-11/9/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 24 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06-07/09/2018 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ထၢမ်ၼႂ်းသၽႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်တၢင်းလူင်ငိူင်ႉဝႄႈ ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 4 တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ သဵၼ်ႈ တၢင်းမႂ်ႇ ၶူဝ်မႂ်ႇ ၵၢႆႇၶၢမ်ႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် -...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 11 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း တီႈလုမ်းသၽႃးမိူင်း တႆး...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပိုတ်ႇလုမ်းၽႄမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 28/08/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 –...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းဢမ်ႇပၼ်တႆးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် CSSU တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0
သုၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈၾၢႆႇမႄးလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၵပ်းၾူၼ်း ၸူး ၽူႈတူၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼင်ႈၼၵ်း(ႁူဝ်ပဝ်ႈ) ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU သေ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း