Thursday, April 22, 2021

ၵၢၼ်မိူင်း

SSPP တင်း NDAA တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း

UPDJC တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တီႈလုမ်း NRPC တႃႈၵုင်ႈ၊ မွၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 5 ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတီႈမိူင်းၶႄႇ

ၶွမ်းမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တီႈဝဵင်းၶုၼ်းမိၼ် မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2018 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း AA...

ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶႅင်ႇၵၼ်ႁႃသဵင်လၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်းလဵပ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေမႃးၼႆႉ ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶႅင်ႇၵၼ်ႁႃသဵင် လဵပ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈႁႃသဵင်ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သူႇၸႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 300 ပၢႆ ပၼ်ႁႅင်းတႃႇႁႂ်ႈပႃႇတီႇ SNLD...

ပွႆးႁူဝ်သိူဝ် 30 ပီၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ ၸတ်းပႃးပၢင်တၢၼ်ၶႆႈ၊ ပၢင်ၵၢတ်ႇတႆးလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ဢႃယု 30 ပီလူင်းတႂ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 3,000...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (PPST လႄႈ FPNCC) တေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း ၼႂ်းဝူင်ႈတီႈသွင် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018...

ပိူင်ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႆႇယွမ်းႁပ်ႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်းဝၼ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီၼၼ်ႉ ၶွင်ႉၶမ်တီႈႁူဝ်ၶေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လွင်ႈၼႆႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းသူၺ်ႇၸၢမ်ႇဢိင်ႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ...

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸတ်း 2 ဝၼ်း

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းဝႃႈ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/10/2018 ၵႂႃႇ မီးၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ SNLD ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသဵင်ႈလူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ15/10/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:45 မူင်း ၸၢႆးမိူင်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်း...

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း PPST တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း၊ ဢၼ်တေ ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI တင်း Joint Peace Fund ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1...

PPST ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ပႃးလွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10-11/10/2018...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2018 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေၸတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ႓႐ ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇတီႈတူၼ်ႈတီး

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈတဵမ် ႓႐ ပီ ၸတ်းပႃးပၢင်ၵၢတ်ႇတႆးလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ဢႃယု ႓႐ ပီလူင်းတႂ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ ႒႕ – ႒႖...

ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵမ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢေႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် လဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတႃႇပႂ်ႉတူၺ်း ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ မီး 158 ၵေႃႉၵူၺ်း လႄႈ လႆႈဝႃႈဢေႇလိူဝ်ၵူႈၵမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း