Thursday, October 29, 2020

ၵၢၼ်မိူင်း

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁႅင်း RCSS ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈ RCSS ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်။

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း SNLD တုၵ်းယွၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး သိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၵႂႃႇထႅင်ႈ

CEC ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သူင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁႂ်ႈသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႆးၸွင်ႇတေဢွင်ႇပေႉ – ၵၢင်ၸႂ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 10 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးဢေႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလူင်/တူၼ်ႈတီး ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး မီးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းတႆး မီးၼပ်ႉသႅၼ် -...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းပၢႆႈၶွၵ်ႈ

ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ၊ ပႃႇတီႇဢၼ် မီးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း  ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ပၢႆႈၶွၵ်ႈ။

ပၼ်ႁႃၶိူဝ်းတႆး/မိူင်းတႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ – တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

ပၼ်ႁႃၶိူဝ်းတႆး/မိူင်းတႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ - တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၼ်ႁႃ...

“ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈလႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ”

(တွၼ်ႈ 4) ၶၢဝ်းတၢင်းၼႄႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ

လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 27 ပီ 2020 လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။  ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇသင်တေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽွင်းႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 3) ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းထုၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇႁႃႉ? ပေႃးႁဵတ်းၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈလိူၵ်ႈၽႂ်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 2 ) ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ - 1 ) ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်...

ပႃႇတီႇၸိူဝ်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ၊ တေလႆႈႁဵတ်း၊ တေလႆႈတိုဝ်းၵမ် ၸွမ်းပိူင်...

ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တေၵၢၼ်ႉတင်းသွင်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်တင်ႈ 2020 ၼႆႉ သင်ႇပႃႇတီႇ တႆး ဢမ်ႇမီး...

ႁူဝ်သိူဝ်ႁႃသဵင် တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 15 ၵေႃႉ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 15...

Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ၶိုၼ်းတီႈၼင်ႈသၽႃး ၼႂ်းမိူင်းယွင်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ပိူဝ်ႊ (8/11/2020) တေမႃးၼႆႉ  ၼၼ်ႉ  Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်းပႃႇတီႇ SNLD ႁူဝ်သိူဝ်...

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၺႃးယႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉၵွႆ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉ။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း