Monday, February 24, 2020

ၵၢၼ်မိူင်း

ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း EAOs လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ တေၸတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ။ ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ...

RCSS တင်း NRPC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA တင်း လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်လႄႈ သုၼ်ၵၢင်မႄးလီ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၼိူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉသတိသေၶိုင်ပွင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတုမ်ႉယွၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ/ ဝႆႉသတိ ယႂ်ႇ ၼမ်သေ ၶိုင်ပွင်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) PPST ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း PPST...

PPST တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းဝူင်ႈတီႈသွင် လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 10-12/10/2019 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတေသႂ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉၼႂ်းမိူင်းတႆး

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေဢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်ပီ 2020 တေမႃး ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈ တီႈယၢမ်ႈပေႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသုမ်း တီႈယၢမ်းသုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းၽတ်းတီႈ(3/10/2019) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၵုၼ်တိူၵ်ႈယူႊရူပ်ႊ

ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် တီႈမိူင်းၼေႃႊဝူၺ်း/ သဝိတ်ႉသိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ၼႂ်းၵုၼ်တိူၵ်ႈယူႊရူပ်ႊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2019 ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း 15...

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢင်ႈႁႅင်းတႃႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း (တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ)  ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  ဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း 2 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸတ်းႁဵတ်း...

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ International Day of Peace ။ မၢႆတွင်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းမႃးၵူႈပီ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင် ပႆႇၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းသင်  တေႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈလိူၼ်ၼႃႈ

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း တီႈၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈ၊ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႂ်း လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်တေႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2020

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  ဢၼ်ပဵၼ် EAO  10 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုပ်း သၽႃး ၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ NRPC ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ  ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၸူးၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း တႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်းတေသိုပ်ႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႂ်းၵၢင် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ။ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း တူဝ်တႅၼ်း...

KNU လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉၵၼ်ဢုပ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း

ႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း။ KNU လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

တွၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ တေတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ တေမႄးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ထႅမ်ထွၼ်၊ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်း မိူင်း...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 3 ၵေႃႉ ထွၼ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၼႂ်း 3 ၵေႃႉ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း/ လၵ်းမိူင်း 2008။ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2019 ဢူးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 31/8/2019 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC တင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း