Friday, August 14, 2020

ၵၢၼ်မိူင်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/8/2020

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12 ထိုင်...

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ သၽႃးၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းတႆးႁိုဝ်?

ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉယူၺ်းၵွၵ်ႉပွႆးၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8...

ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး တေဢမ်ႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020

ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး (ESSDDP) တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၊ ယွၼ်ႉပႃႇတီႇလႆႈပူတ်းယႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸွင်ႇပႃႇတီႇ NLD တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈႁိုဝ်?

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢႆးသေ 2020 မႃး ၸွင်ႇၶဝ်တေသိုပ်ႇပဵၼ်...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉၶေႃႈထၢမ်တႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး သႂ်ႇတီႈပၢႆႉလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉ ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢၢၼ်းထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး သႂ်ႇတီႈပၢႆႉလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 19 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ဢၢၼ်းတေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်

EAO ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  NRPC ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ပႃးၸဵမ်တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 22/6/2020  ပၢင်ၵုမ်ၸတ်းတီႈ လုမ်း NRPC ဢၼ်မီးတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 19 တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ဢုပ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်။ ဝၼ်းတီႈ 22/6/2020 ၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 19...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢၢၼ်းလႆႈ 58 တီႈၼင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လၢမ်းဝႆႉ တေဢၢၼ်းလႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 58 တီႈၼင်ႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ႁူဝ်သိူဝ် တေလိူၵ်ႈၼၢင်းယိင်းလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈပႃး 30%

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေလိူၵ်ႈသၢင် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇ 30 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ (30%) ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း RCSS တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း RCSS ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တႃႇႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း...

ႁဝ်းလီမေႃႁူႉၸၵ်းပိုၼ်း ၶိုၼ်းသၢင်ႈဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁဵတ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁိပ်ႇႁွမ်ႈတေႃႇၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်၊ ၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ၊ ပႆႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ႁိပ်ႇႁွမ်ႈယူႇ ဝႃႈၼၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇမႃး မီးၵႂၢမ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉလူး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူင်းတႆး ဝူင်ႈတေမႃးၼႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းဝူင်ႈတေမႃးၼႃႈၼႆႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းပိူင် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 22/6/2020 ဝၼ်းၸၼ် ဝူင်ႈတေမႃးၼႃႈၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး...

ၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် -သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ မိူင်းၶၢင် ၊ ၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 /6/2020 မိူဝ်ႈဝႃးဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းလူၺ်ႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ 2...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ?

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ...

ထိုင်ၶၢဝ်းတႆးႁဝ်းလူဝ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၼႄးၵၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (1926-1991) ၼႆႉ ပေႃးတႄႇႁွင်ႉပၢဝ်ႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈ 1983 ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းမႃးၵႂၢမ်းသွင်ၶေႃႈၸွမ်း။ “ယႃႇၼႄးၵၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႄးၵၼ်ၼၼ်ႉတႃႉမႄးၵၼ်။” မၼ်းၸဝ်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ ပေႃးၼႄးၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸင်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႄး။ ပေႃးၸင်းၵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈ။ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း