Thursday, April 22, 2021

ၵၢၼ်မိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလိုပ်ႈလမ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈယုၵ်ႉမိုဝ်း 3 ၼိဝ်ႉသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵူႈဝၼ်း၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၺႃးၽုင်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလိုပ်ႈလမ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈ သဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဝၼ်းလဵဝ် တၢႆ 8 ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၾုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇ ပၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 8...

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးတီႉ 6 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ...

ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဢွင်ႇပၢၼ်းလႄႈ တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်

0
ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၺႃးပလိၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း 70 လႄႈသိုၵ်း 150 ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ယႃႉႁၢမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇယၢင်ရႃႊပႃႊယိုဝ်း၊ ဢဝ်ၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃပွႆႇသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တၢႆ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈသေတႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၽုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ သေတႃႉ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၶႃႈၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆ 217 ၵေႃႉ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် (နွေဉီးတော်လှန်ရေး) ၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆး ႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း မီးၵူၼ်းတၢႆ 217...

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁေႃႈၵႃးလူင်ၽႃႇတမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၵူၼ်း တၢႆ 1 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းပလိၵ်ႈ ႁေႃႈၵႃးလူင် လေႃႇတမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(သၢႆႇၵႄႇ) လႄႈ ၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လူႉၵွႆလၢႆၵၼ်း၊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလၢႆၵေႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021...

ပူတ်း AA ဢွၵ်ႇၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

တင်ႈတႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၶၢင်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ ၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းလႄႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူင်းတႆး ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 200 ပၢႆ

  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ၺႃးတီႉၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီး 240 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် 14/3/2021 ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လမ်းတီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 42...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တႃႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတီႉၺွပ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တႃႇဝႄႈၽေးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉယႃႉၵဝ်း၊ တေဢဝ်ၵူႈလွၵ်းလၢႆးသေၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း/ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ပႆတၢင်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႂ်ႉလၢႆးမႂ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁဵတ်းၶုမ်ၵူၼ်းတၢႆ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈၼမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိတ်းပႃးသႂ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း  ၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢႆးမႂ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊   ႁဵတ်းၶုမ်ၵူၼ်းတၢႆ  ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်း/ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိတ်းပႃႉသႂ်ႇ တီႈၶုမ်  ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် မီးႁိမ်း 100

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်း တႃႈ ၵုင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် လူႉတၢႆ ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ ဝႃႈ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၺႃးတီႉၼမ်

  သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၽႃႇတမ်ၾုင်ၵူၼ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း  ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးပိုတ်းယိုဝ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ။ Photo CJ- ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 3...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း