Tuesday, November 24, 2020

ၵၢၼ်မိူင်း

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI တင်း Joint Peace Fund ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1...

PPST ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ပႃးလွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10-11/10/2018...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2018 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေၸတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ႓႐ ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇတီႈတူၼ်ႈတီး

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈတဵမ် ႓႐ ပီ ၸတ်းပႃးပၢင်ၵၢတ်ႇတႆးလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ဢႃယု ႓႐ ပီလူင်းတႂ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ ႒႕ – ႒႖...

ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵမ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢေႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် လဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတႃႇပႂ်ႉတူၺ်း ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ မီး 158 ၵေႃႉၵူၺ်း လႄႈ လႆႈဝႃႈဢေႇလိူဝ်ၵူႈၵမ်း...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵမ်းၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ႁိမ်း 30 ၵေႃႉ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 11 ဝၼ်းထူၼ်ႈ 5 ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ် မီး 26 ၵေႃႉ...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁူပ်ႉၺႃးလွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဢူႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉသေ ၶဝ်ႈထၢႆႇႁၢင်ႈ၊ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉယႃႇႁႆႇၵွင်မွင်း ယႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်...

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းသူႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လွင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈ တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးမိူင်းတႆးလွင်ႈၼႂ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၸၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅမ်ၼႂ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈယုင်ႈၵဵဝ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် တပ်ႉသိုၵ်း 2 တပ်ႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈ ယုင်ႈၵဵဝ်ႇတင်း  ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် CSSU တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉသၢင်ႈမႃးတႃႇႁႂ်ႈတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆး ပႆႇၽွမ်ႉၵၼ် ၼႃႈၵၢၼ် CSSU ၵေႃႈတေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႆ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈတူၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇပႆႇသူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႃႇတီႈယူႇ ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇသူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။   ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပႆႇမီးပႃႇတီႇလႂ်လူင်းႁႃသဵင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်ၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းသူၼ်းတုမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်းၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီး...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် CSSU

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တူၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ တေပႆႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် CSSU ယဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း