Friday, September 25, 2020

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်း UNFC တင်း PPST ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ဝၢင်းၽႅၼ်ႁႂ်ႈၵႆႉလႆႈႁူပ်ႉၵၼ် တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႊသီႊၾႅတ်ႊၻရႄႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) တင်း ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ႁူပ်ႉၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ်ႁႂ်ႈၵႆႉလႆႈႁူပ်ႉၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်လႄႈ တေတိုၵ်းသူၼ်းၸိူဝ်း...

ပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်း EAOs 8 ၸုမ်း ႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ၵဵင်းမႆႇ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်...

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထတ်းသၢင်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸီႉၸမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆၸွမ်းႁွႆး

ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပႃႈတႂ်ႈႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ၊ ထတ်းသၢင်လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေမီးပၢင်ၵုမ် PPST ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်လွင်ႈၼႆႉ။ ဝၢႆးသေၽူႈၼမ်းၾၢႆႇသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူၼ်ႈၶၢႆႉပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူၼ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈလၢင်းၶိူဝ်း။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ-"ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သိုၵ်း...

တႃႇတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ပႆႇတႅတ်ႈတေႃး

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းလိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်း ယင်းပႆႇတႅတ်ႈတေႃး။ ဝၼ်းတီႈ 12-14/01/2018 ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၼွႆႇဝႃႇတီႇ...

တိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ သင်ႇႁၢမ်ႈပၢင်ၵုမ်တႆးတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်း

ၵေႃႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်ၵုမ် သင်ဢမ်ႇၵိုတ်းတေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၶွမ်ႊမတီႊ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၵေႃႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းဝႅတ်ႉလွမ်ႉပၢင်ၵုမ်တႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ 359 တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၶိူင်ႈယိပ်းၸေးမိုဝ်း၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်း 30 ၵေႃႉ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး CSSU လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈထႅင်ႈ

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ထႅင်ႈ တႃႇၵဵပ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆးၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 8 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး၊ ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ...

တီႈပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈသေတႃႉ ၶွမ်ႊမတီႊႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သိုပ်ႇႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မီးဝဵင်းတေႃႇဝဵင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႊမတီႊႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သိုပ်ႇႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မီး ဝဵင်းတေႃႇဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/12/2017 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းလၢႆႇ သင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ၸုမ်း မိူၼ် ၸုမ်း UNFC ၊ ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA တင်း ၸုမ်း FPNCC ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတၢင်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2017 ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တႄႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ (Workshop) တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း...

ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉၵွင်ႉၵၢႆႇပၵ်းပိူင်ၶေႃႈမၢႆ 66 (ဃ) မီးၸမ် 100

ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းၺႃးတီႉၺွပ်းထုၵ်ႇ ၵၢဝ်ႇႁႃဝႃႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၽိတ်းမၢႆမီႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမတ်ႉတႃ 66 (ဃ) ၼမ်လိူဝ် မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2017...

ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽိူမ်ႉထႅမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ထႅင်ႈ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ 15 ၸႄႈဝဵင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 08/12/2017 ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် Shan Nationalities...

ပေႃးပႆႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႆးတင်းရၶႅင်ႇ တေပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉသေတႃႉ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈရၶႅင်ႇ ယင်းပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း။ ပႆႇလႆႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်းၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ။ ပိူဝ်ႈတႃႇပွင်ပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း