Thursday, April 22, 2021

ၵၢၼ်မိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးသၼၢႆႊပိူဝ်ႊယိုဝ်း လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုဝ်းၵွင်ႈသၼၢႆႊပိူဝ်ႊ(Sinper) သႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ်/ ႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 500 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 2 လိူၼ်

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  AAPP-Burma  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆမီး 500 ပၢႆယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃႉ 5 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/3/2021 ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 76 ပီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉ 30

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးလမ်းၽႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 30 ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းဢွၼ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊတၢႆသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၽဝ်ပႅတ်ႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 15 ပီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢၵ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်း ၵႂႃႇၽဝ်ပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႃးၵဵပ်း။ Photo CJ- မွင်ႇယႄးယိၼ်ႉၼၢႆႇ ဢႃယု 15 ပီ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေပဵၼ်သႅင်ဢေ(ၵိုင်ႇမိူင်း) ႁိုဝ် သႅင်ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း

တွၼ်ႈတႃႇ ဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ဝၼ်းတပ်ႉမတေႃႇ တေပဵၼ် ၼမိၵ်ႈလီပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းမိူၵ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈၸမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် တူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်းၸဝ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်  တူင်ႉၼိုင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းယၢမ်းလိုၵ်း/ ၸဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ်

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉမိတ်ႈ ၸႂ်ႉလႅဝ်း ၽၼ်းတႅင်းၶိုၼ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉယႂ်ႇ တၢႆၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2021...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေတီႉၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် Silent Strike၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသေတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 43  ပီ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် Silent Strike

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် Silent Strike  ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်း ဢမ်ႇၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ သီႇပေႃႉ၊...

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃး လမ်းၽႃႇ တမ် တင်းလင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ၵမ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် တႅၵ်ႇသွင်ၵမ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိူၼ်းဢူးတၢၼ်းတိၼ်ႇ (တပ်အငြိမ်းစား)  ပွၵ်ႉ 1...

CRPH ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈၸၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်

တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝူင်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၵေႃတၢင်တူဝ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် CRPH တေၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႄႉယူႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ CRPH ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၵေႃတၢင်တူဝ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တႄႇတီႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ  ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ...

သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ

0
ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (ဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမႃး) လႄႈ တီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတႃႊ 6 လၵ်း ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း