Friday, August 14, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ယိုၼ်ႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈၶေႉလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းတီႈ 12/8/2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး  မီး 151 ၵေႃႉ။
ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်လၢႆၶေႃႈ

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ 10/08/2020 ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA မီး 15...

SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇတင်ႈပုင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး လွတ်ႈလႅဝ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉၽူႈၼမ်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ယဝ်ႉသေ ၵွၼ်ႇၼႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPC ၼႆႉ မီးၽႅၼ် ဢၢၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပႃးႁႅင်းၼၢင်းယိင်း 29 %

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် )ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တင်းမူၼ်းမီး 132 ၵေႃႉ ၊ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃး...

ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တေမီး 3500 ပၢႆ

ပင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 တေမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တေတင်ႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 3500 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။
ၵဵင်းတုင်, မိူင်းသၢတ်ႇ, တႃႈၶီႈလဵၵ်း, ႁူဝ်သိူဝ်, သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ, ၼူၵ်ႉယုင်း, သၢင်ႇသီႈ, ဢႃးၶႃႇ, လႃးႁူႇ, ပလွင်ႈ, ဝႃႉ , ၶႄႇ , ၵလႃး

ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ...
ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS SSA

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တိူဝ်းၼမ်မႃး

လုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်တိူဝ်းမႃး 29...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်တိတ်းဢိူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ်တႆး ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မႃးၵူႈၵမ်း၊...

ပေႃးဢမ်ႇမွၵ်ႇၸုမ်း FPNCC တင်းမူတ်း SSPP တေဢမ်ႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ပေႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢမ်ႇမွၵ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး...

ၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းတွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ  ၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းတွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ...
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

SSPP သိုပ်ႇပႂ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁၼ်လီ ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢိၵ်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁၼ်လီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢိၵ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။

တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်းၾၢႆႇလဝၵ လူင်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ် လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်/မၢႆၾၢင်။ Photo:by...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း