Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇပႆႇသူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႃႇတီႈယူႇ ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇသူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။   ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပႆႇမီးပႃႇတီႇလႂ်လူင်းႁႃသဵင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်ၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းသူၼ်းတုမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်းၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီး...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် CSSU

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တူၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ တေပႆႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် CSSU ယဝ်ႉ...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသိပ်းၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ – တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃပိူင် ၾႅၻ်ႊတႄရေႊ ဢၼ်ၵူႈၾၢႆႇယွမ်းႁပ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 8-11/9/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 24 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06-07/09/2018 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ထၢမ်ၼႂ်းသၽႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်တၢင်းလူင်ငိူင်ႉဝႄႈ ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 4 တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ သဵၼ်ႈ တၢင်းမႂ်ႇ ၶူဝ်မႂ်ႇ ၵၢႆႇၶၢမ်ႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် -...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 11 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း တီႈလုမ်းသၽႃးမိူင်း တႆး...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပိုတ်ႇလုမ်းၽႄမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 28/08/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 –...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းဢမ်ႇပၼ်တႆးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် CSSU တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သုၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈၾၢႆႇမႄးလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၵပ်းၾူၼ်း ၸူး ၽူႈတူၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼင်ႈၼၵ်း(ႁူဝ်ပဝ်ႈ) ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU သေ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်...

ပၢင်သူၼ်းတုမ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႄႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ သွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉ ပေႃးႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 3...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း