Friday, January 18, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 2 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် KNPP ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ (Peace...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ RCSS တႃႇႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇ

RCSS တင်း PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ တေဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇပေႃးတေႁႃလၢႆးဢၼ်တေႁႃၵႂၢမ်းတွပ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ၵုမ် PPST ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ပႆႇတႅတ်ႈတေႃး

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်း ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ PPST ၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်း ပႆႇပဵၼ်ႁဵတ်း...

ပၢင်ၵုမ် PPST ပႆႇပဵၼ်ႁဵတ်း တေၶၢႆႉလိူၼ်ႈဝၼ်းထႅင်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ PPST ၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပႆႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈၸွမ်းလႄႈ လႆႈၶၢႆႉလိူၼ်ႈဝၼ်းပၢင် ၵုမ်ဝႆႉ။ ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်လိူၵ်ႈတီႈယူႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇၼိူဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပိူင်ႈၵၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၶႅပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018 ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း (ဢူၵ်ႉၵႃႇ) လႆႈၶႅပ်းသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးတူင်ႉတိုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း

ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတီႈယူႇတႆး ပဝ်ႇဝႆႉ သွင်တီႈ၊ တီႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တီႈယူႇၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သမ်ႉ တီႈယူႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း - တင်းသွင်တီႈၼႆႉ...

SSPP တင်း NDAA တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း

UPDJC တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တီႈလုမ်း NRPC တႃႈၵုင်ႈ၊ မွၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 5 ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတီႈမိူင်းၶႄႇ

ၶွမ်းမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တီႈဝဵင်းၶုၼ်းမိၼ် မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2018 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း AA...

ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶႅင်ႇၵၼ်ႁႃသဵင်လၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်းလဵပ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေမႃးၼႆႉ ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶႅင်ႇၵၼ်ႁႃသဵင် လဵပ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈႁႃသဵင်ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သူႇၸႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 300 ပၢႆ ပၼ်ႁႅင်းတႃႇႁႂ်ႈပႃႇတီႇ SNLD...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း