Thursday, April 22, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၶၼ်ဝႆး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶၼ်ဝႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/4/2021 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၺႃးၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ  ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း...

ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းသီႇပေႃႉဢမ်ႇလိုဝ်ႈ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ  ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၵေႃႈသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ယၢမ်းလဵဝ် CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆးၵၢၼ် ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်း CRPH ၸွင်ႇပႃႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ CRPH...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/3/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း ဢိူင်ႇဝူဝ်းလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 300 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်း ၸႂ်ႉၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ၵႂၢမ်းသင်ႇၼၼ်ႉလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း...

သိုၵ်းလိူင်းယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပႃးဝႃႉ မိူင်းလႃး

0
တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႉ ၊ မိူင်းလႃး...

CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉ ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇ  ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ် CRPH တေၽွတ်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေၶဝ်ႈပႃးၽႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇတႅၼ်းတၢင်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CRPH...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပေႃႈထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵႂႃႇ3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတႄႉဝႃႈမီးၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းၸင်ႇၶဝ်ႈၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆးႁၢမ်ႈလႄႈလႆႈၶၢႆႉတီႈ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး   ၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  500 ပၢႆ ၺႃးပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈလႄႈလႆႈၶၢႆႉထိုင် 2 တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ တီႈႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ၶႄႇပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တဵမ်ပီ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶီ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶႄႇပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ မႃးတဵမ်ပီ ၼႂ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပၢႆးမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇလီလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၸုတ်ႇၽဝ် ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 သေ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈပပ်ႉ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ် ႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ထႆးပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႉၵုၼ် လႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ 5 တီႈ

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ တေပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် သဵၼ်ႈ တၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သိၼ်ၵႃႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း...

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈၸူးမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတေယိုဝ်း RCSS

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း TBC ပွင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုဝ်း RCSS ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တင်းမူတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း