Wednesday, February 26, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႃႇၵ ယွၼ်းဝဵင်းၶမ်းတီႈ လႄႈ ဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ထႅင်ႈၼၼ်ႉ တႆးလႅင်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၵႂႃႇတၢင်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၼႃႇၵ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉလၢတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈ တင်း ၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႃႇၵ...

ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵူႈသိုပ်ႇပၢၼ် ၵူဝ်ၶႄႇ

ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် ပႃးၸဵမ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႄႈ   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၵူဝ်မိူင်းၶႄႇ။ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈၵူဝ်ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၽွင်းလူင်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ “ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႆႉတႄႉတိုၼ်းတေလႆႈၵူဝ်ၶႄႇယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႃၼႆ။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2020...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 73 ပီ

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 73 ပီ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2,400...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး RCSS ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႈ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ယွၼ်းၼၼ်ႉ/ ယွၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး RCSS ဝႃႈ ပေႃးၵတ်းယဵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပူၵ်းပွင်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈလႄႈ ယိပ်းၵွင်ႈသေ...

7Feb ဢိူၺ်!! ၸွင်ႇတေပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ

ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈၽိတ်းတိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈတူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယူႇၾၢႆႇသုမ်းတိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ……….. လႃႇမႃႈ (လႅပ်ႈပႃးဢၢႆလူမ်းၽိုၼ်ႉသေ - ၶလိူၵ်း!! တႃႉၽႂ်ယႃႇႁဵတ်းသင်သႄလႃႈမႃႈ!) ဢၼ်ထဵင်ၵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ...... ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဝၼ်းမိူင်းတႆး ဝၼ်းတႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ....... ပေႃးတေၸႂ်ႉ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိူင်ႉၼႆ တႆးတိုၵ်ႉတႄႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး...

ၽူႈတႅမ်ႈႁွင်ႉဢွၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂၢမ်း/တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၽႂ်/တႄႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်

ပေႃးဝႃႈ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁိုဝ် ၸွမ်ပိဝ်တႆး လိူင်ၶဵဝ်လႅင်ၼႂ်းၵၢင် မီးဝူင်းလိူၼ် တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး “ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ” ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉဝႃႈ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူမ်ႈ ႁိုဝ် တေႁႂ်ႈႁိူင်း

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႈလီၼႂ်းၸုမ်း၊ မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈလီၼႂ်းႁိူၼ်း၊ မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈလီၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ လီၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ မီးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းဝဵင်း၊ မီးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းမိူင်း၊ မီးၼႂ်းလူၵ်ႈၵေႃႈ လီၼႂ်းလူၵ်ႈ၊ မီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ...

SSPP တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်းႁႆး SSPP တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ ႁွင်ႉမွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီလႄႈ...

တူဝ်တႅၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ 73 ပီ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ...

ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၵဝ်းလႄႈ ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 7 Feb ၼမ်ႉၶမ်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ

ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉ ႁႅင်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉ တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ဝၼ်းမိူင်းတႆး/ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး 7 February  ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ...

PI ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈၵၢၼ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်းၼႃႈ

(မွၵ်ႇမူဝ်ႁဵဝ်းၶမ်း သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တွၼ်ႈၵၢၼ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၾၼ်(ယိူင်းဢၢၼ်း) ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇၸွမ်း 50 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8...

ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း  ၶပ်းၶိုင်တႃႇပၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢွၵ်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်း

ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တၢင်ႇထိုင်သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်  ၶေႃႈမူၼ်ႉမႄးယုၵ်းယၢင်ႇ   ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးတွၼ်ႈၵၢၼ်လူတ်းယွၼ်ႇဢမ်းၼၢတ်ႈ ၸွမ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ (ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း) ။ ၼႂ်းၶေႃႈမူၼ်ႉမႄးယုၵ်းယၢင်ႇၶေႃႈတီႈ 1 ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉတႃႇႁႂ်ႈ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ မၢတ်ႈတႃ 20  (...

PPST ၵုမ်ၵၼ် ၽႅၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇ 21 ပၢင်လူင်

ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း...

ဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႃႈႁူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ 80 လၢၼ်ႉၻေႃႊလႃႊ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်ႊမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းပၢင်ၸႃပၼ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ၵႃႊသမ်ႊ သူဝ်ႊလေႊမၼီႊ  ဢႃႇယု 62 ပီ ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ဢဝ်ပၼ် ႁူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၻေႃႊၼႄႊလ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း