Thursday, October 29, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွတ်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၺႃးယိုဝ်း

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ၵေႃႉလဵဝ်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းၸိုင်ႈတႆး ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼမ်လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2020 ဝႃႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸွမ်းႁၢမ်ႈႁႄႉလႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ  တေဢမ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၊ ၵွပ်ႈၼႆၸင်ႇႁၢမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵင်ပၢႆ ဢၢၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီး   1,000 ပၢႆ ပဵၼ်သိုၵ်းၼႃႈမႂ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸွင်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေလႆႈၶိုၼ်းတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸတ်ႉငၢၵ်ႈ၊ ၸုမ်းၵေႃ ၵမ် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႃးတူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ၊  ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်...

ၵႃးႁႃသဵင် ပႃႇတီႇပဢူဝ်ႊ ပိၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇႁႃသဵင် ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇၸူးတၢင်း ဝဵင်းဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶီႇၵႃး လူႉတၢႆ ၸွမ်းၵၼ်...

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း ပိုတ်ႇတူဝ် ၸုၵ်းၾၢႆႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၽူႈတႅမ်ႈပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတႆး ၵေႃႉ႞၊ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉ႞ ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်...

ၵႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ်ပိုတ်း

ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵႃးသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ် ပိုတ်းသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးဢွၼ်ႇ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 12 ဢိူင်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်း 12 ဢိူင်ႇ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶဵတ်ႇသဵင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း

ၵူၼ်းမိူင်း မိုၼ်ႇပၢႆ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢၼ်ပႃးၸွမ်းၵႃးႁူဝ်သိူဝ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႃတူဝ်တၢႆပႆႇႁၼ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၵႃး ၸုမ်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း/ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ ယူႇတီႈ UEC မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း