Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸၢဝ်းတႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တၼ်းႁဵင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇၶဝ်ႈသၽႃးမိူင်းထႆး

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၢႆးၼၢၼ်ၸိင်ႇ ပဵၼ်တႆးၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈမိူင်းထႆး တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၼ်း ႁဵင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် 2019 ။   ဝၼ်းတီႈ 24/03/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း08.00 တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 05.00 ၼႆႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 4 ၸုမ်း ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇတူဝ်ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းပၢင်လူင်

တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉလွင်ႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်၊ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်ၼႆသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 4 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းပၢင်လူင်။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2019 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 4 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇတူဝ်ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းပၢင်လူင် တီႈႁူင်းႁႅမ်း...

PPST ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ့်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ပူၼ့်မႃးလႄႈ တႃႇတႅပ်းတတ်းတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 5 – 6 /03/2019 ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ့်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်...

CSSU တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးCSSU တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တေႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ တႃႇဝၢင်းၽႅၼ် မွပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃ့မႂ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် 2019 တေမႃးၼႆ့ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တေႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/02/2019 ၼႆႉမႃး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD...

PPST ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၼ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပေႃးလိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉသဵင်ႈ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႄႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU လၢတ်ႈ။ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢုပ်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႆႇၸၢင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ယူႇ

တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၽႂ်းဝႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ် တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ယူႇ ပႆႇၶိုပ်ႈၼႃႈသင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/02/2019 ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႉ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ

မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 8 ၸုမ်းပႃးသိုၵ်းတႆး ၸုမ်း RCSS/ SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။...

တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်သႅပ်းၸႅင်ႈတီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း တူဝ်တႅၼ်းၶွင်ႊ သီႊ ငမ်းယဵၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်...

တႆးသၢပ်ႇၵဵဝ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸၢဝ်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇသၢပ်ႇၵဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05-07/02/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း