Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တီႈၼႃးၵွင်းမူး

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်း ပႃႇတီႇမွၼ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႈၼႃးၵွင်းမူး တေမွၵ်ႇထိုင် ၵူႈပႃႇတီႇလႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ...

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 50 ပၢႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 27...

21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈ 3 ၼႆႉ တေၶိုင်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊဢၼ် တေထိုင်ၼႆႉ တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2018...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ/ႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃႇတီႇတႆးႁူဝ်သိူဝ်/သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ14/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 တေႃႇထိုင် 1:00 မူင်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ၸၢႆးၵျေႃႇထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈသုင် ။ ဝၼ်းတီႈ 13/06/2018 ၸၢႆးၵျေႃႇထေး ယႃယု 58 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ...

21 ပၢင်လူင် ၵမ်း 3 တေဢမ်ႇဢုပ်ႇပႃး “လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ”

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 (ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်ဝႃႈတေဢမ်ႇဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈ “ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ”...

SNLD ၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း မၢႆတွင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတဵမ် 2 ပီ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/05/2018 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်)...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တေၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ ၶၢႆႉလိူၼ်ႈၵႂႃႇ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

ၶႄႇဢီးသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းဝႃႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၶႄႇ ဢီးသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃးၸုမ်းဝႃႉၼၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ မိူင်း NCA ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18 ဢမ်ႇၼၼ် 19 ၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း