Thursday, January 21, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ပႆႇႁူႉ

ဢိင်ၼိူဝ် တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ် သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်း...

NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တူဝ်တႅၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း တႆး တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD...

ၸွင်ႇပႃႈပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မီးလွၼ်ႉၵႅၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ

0
ပီ 2021 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတႂ်ႈမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တဵမ် 73 ပီယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ။ ပိူင်လူင်ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မီးလွၼ်ႉမွၼ်းယဝ်ႉႁႃႉ...

ႁဝ်းၵိုင်ႇလီ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိူဝ်းတႆးမိူင်းတႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလီပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် သိူဝ်းၵျေႃႇလူၺ်ႈပီမႂ်ႇၼႆ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်ၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လုၵ်ႈၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉ ၵိုင်ႇလီတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၸူးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

0
ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸူး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လွင်ႈဢၼ်  ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP  ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉ မီးလွင်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းပူင်ႇသႂ်...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ဢုပ်ႇတင်း NLD

တႄႇတီႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း (2021)ၵႂႃႇၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်း NLD ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ...
ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

0
ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယင်းပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸင်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း

0
ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးပႃႇတီႇလဵဝ် မီးၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၼမ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း။ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးလၢႆပႃႇတီႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈ...
ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး တေႁဵတ်းႁိုဝ်သၢင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ၵိုင်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

0
ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းယူႇၼႆႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ပၢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉပၢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ထိုင်တီႈ မႃးသေပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်း 60 ပီၼႆႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းတႆးၵေႃႈလီ၊...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 740 ပၢႆ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ   ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 749 ၵေႃႉ  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/12/2020 ၼႆႉ...

ပၢင်ၵုမ် CSSU ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင် CSSU ၸတ်းႁဵတ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မီးၽူႈၼမ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိၵ်းၸွမ် လၢႆၸုမ်း လၢႆၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/12/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း...
ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်

ပေႃးလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸင်ႇၵိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း

0
ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပႆႇတမ်းၸႂ်လႆႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈတေလီမႃးယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ၽွင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ပီ 2021 တေမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်?

0
ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ပေႃးဝႃႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ (2021) ဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃး လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ တေယုၵ်ႉတၢင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈ၊...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

ဝၼ်းတီႈ 17-18 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2020 ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း မီးၽူႈၼမ်းတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 17...
ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်

ၵၢၵ်ႇသေႃးလူင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မီးၼႂ်းမိုဝ်းႁဝ်း တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ထႅင်ႈ?

0
ၵၢၵ်ႇသေႃးလူင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မီးၼႂ်းမိုဝ်းႁဝ်းယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းပိုတ်ႇလႆႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁၢမ်းမႃးႁိုင်လႄႈ တေလႆႈပတ်းၽဵဝ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း