Friday, March 23, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေမွပ်ႈလိၼ်ၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ပၼ်ၵူၼ်းၵေးသီးၶိုၼ်း

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းလိၼ် ၼမ်ႉၵူင်း ၸူးၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၶိုၼ်း တႃႇ 31 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/03/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း...

ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်

ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႇတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူႉသဵင်ႈ သုတ်းမုၼ် ၽွင်းဢႃယု 71 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018...

RCSS ဢၢၼ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်း 2-3 လိူၼ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးလွၵ်းၸုၵ်း၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး) ၼႂ်း 2-3 လိူၼ်၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊ

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် JICM...

LDU တုၵ်းယွၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ လႃးႁူႇ

ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇ LDU ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတေတုၵ်းယွၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ လႃးႁူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သေႃးလမူၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ LDU...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွင်ႇပေႉထႅင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ 4 ပီ 1 ပွၵ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွင်ႇပေႉထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21-22/02/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း...

တူဝ်တႅၼ်းဝႃႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် – ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်

တူဝ်တႅၼ်းဝႃႉ UWSA တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉ

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း တင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉလူင်းထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်၊ ၸႅၵ်ႇၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ်ပၼ်ၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တင်း တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ

ၸုမ်း PPWT တင်း ၽွင်းတၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆးတၢင်းႁူႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/02/2018 တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းပွင်သၢင်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ NMSP တင်း LDU ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ NMSP တင်း LDU ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း