Thursday, September 19, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 3 ၵေႃႉ ထွၼ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၼႂ်း 3 ၵေႃႉ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း/ လၵ်းမိူင်း 2008။ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2019 ဢူးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 31/8/2019 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC တင်း...

ပၢင်ၵုမ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်း PPST ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21-25/8/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ၊ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းႁူပ်ႉပႃး ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉသေ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ သုၼ်းၵေႃႇသျႅင်ႊ မွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2019...

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉတူႈ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇႁတ်းဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ငဝ်းလၢႆး

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၵ်ႇမႃးလၢႆလၢႆယၢင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းပႆႇႁတ်းဝၢင်းၸႂ်ငဝ်းလၢႆး။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- "ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇဝႃႇ ႁၼ်သိုၵ်းဝႃႇၼႆသေ...

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းမိုတ်ႉမူဝ်းဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 4 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃးတူၺ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ယင်းတိုၵ်ႉ မိုတ်ႉမူဝ်း ဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း...

RCSS ဝႃႈ ဝၢႆး 2020 ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းတိတ်းၸပ်းၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တေပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2...

RCSS တင်း NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

RCSS တင်း NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

NRPC တင်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ

သုၼ်ၵၢင်မႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ19/8/2019...

ပေႃးဢမ်ႇၸဵဝ်းၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃယႂ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း တင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ ပီ 2019 ၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မၼ်းတလေး၊ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း