Saturday, January 18, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ယွၼ်ႉငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇ မွၵ်ႈ 4-5 ၵမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ ယွၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇလႄႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႄႇမႄးတွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 10/1/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇမႄးတွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/1/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ သဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်...

ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇပွင်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၶုတ်းႁႄႈ ၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လီ

တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉပဵၼ်) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထၼု ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊဝၼ်းပျေႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈသူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ  ၶဝ်ႈ ၶုတ်းႁႄႈတူၺ်းၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ  

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတင်းရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႉတူႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုတၢႆထင်တီႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2019 တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ "ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢႃယုယင်းတိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 23 ၵူၺ်းၶႃႈ။...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႆႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ - ၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႅပ်းမႆႉ သူင်ႇတပ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉလၢႆ ႁႂ်ႈတႅပ်းမႆႉ သူင်ႇတီႈတပ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈသူင်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း...

ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေတင်ႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင်တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ/လႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်သူၼ်ၽိုၼ်း ပၢင်ႇလဵင်ႉ ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ တေတင်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ပေႃးလုၵ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇ...

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် ႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ...

ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ” ။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းၼႆႉၸိုင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ  

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၼ်ႊတႃႊငိုၼ်းတွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း၊  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၼ်ႊတႃႊငိုၼ်းတွင်း...

ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ တေႃႈလဵဝ် ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်းဢုၺ်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈလွၵ်းလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း သ ၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းယူႇၵေႃႈၶွမ်ႊပၼီႊလူင်းမိုဝ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမိူင်းၵူၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းယူႇသေတႃႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ လူင်းမိုဝ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵူၵ်း ဢမ်ႇယင်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/11/2019 ၶွမ်ႊမၼီႊတႄႇၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တိၺွပ်းမေးၼၢင်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ

 ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉသေ လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈထႆး ၸိသင်ႇတပ်ႉပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းဢဝ်မေးၼၢင်းလႄႈလုၵ်ႈလၢင်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး တၢင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ႁႄႇလီႇၶွပ်ႇတႃႇ သူင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2019 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး ဢဝ်တူဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း