Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးႁိမ်ၼမ်ႉၼႃးၵၼ် ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ်တၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉသႂ်ႇၼႃး။ ၸဝ်ႈၼႃး 2 ၵေႃႉ ႁိမ်ၼမ်ႉၼႃးၵၼ်သေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/07/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ လုင်းၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇ တင်း လုင်းၸၢႆးသေႃးမိၼ်ႉ (သၢႆပီႈသၢႆၼွင်ႉၵၼ်)...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇဝူဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ လတ်းမိူင်းတႆး တေၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈၵႃးတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉယိုဝ်းၼၼ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉ ဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသၢမ်လုၵ်ႈတၢႆထင်တီႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁဵင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပွၵ်ႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၶိုၼ်း ၸိုဝ်ႈပွၵ်ႉယွမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ၊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လၼ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈတၢႆ တီႈပၢင်ႁႅၼ်းသွမ်းပၼ်ၵူၼ်းတၢႆ

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ လၼ်ႇၵွင်ႈပွတ်းတီႈပၢင်ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ ဝဵင်းပုင်ႇ ပႃႇၶႅမ်။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 30/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ...

ပလိၵ်ႈၶႄႇ မွပ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ 300 ပၢႆ ပၼ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 300 ပၢႆ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶႄႇ မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်း ၵိင်ႇၽႄ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 09-22/07/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းသၢမ်ၸႄႈမိူင်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တင်းၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈ ထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်လႄႈ မိူင်း ယၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်ႇသိုဝ်ႇ The Voice ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မၢတ်ႇ 7 တၢႆ 1

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပွတ်းတွၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၾၢႆႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 7 ၵေႃႉလႄႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉ...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး33 ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ တီႈႁၢၼ်ႉၼူတ်ႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၼၼ်ႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း

ဢွၼ်ႇယိင်း 33 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း တီႉႁၢၼ်ႉၼူတ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2018 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်သေ သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ယိင်းသၢဝ်တႆး 33 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈႁၢၼ်ႉၼူတ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း