Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉယိုၼ်ႈလိူင်ႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်သေ ဢီးၸူးၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မိူင်းသူႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း လွင်ႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢင်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆး ပႆႇႁပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်းၸိူဝ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇ 16 ၵေႃႉ တေလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၼႂ်းၶွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 34 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 16 ၵေႃႉ တေလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယူႇၼႆ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွႆ/ တႆး 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းမၢဝ်း(မိူင်းၶႄႇ) ႁၢႆၵႂႃႇၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းသေႃႉႁႃပႆႇႁၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းတႆး တင်း ၸၢဝ်းလွႆ(တဢၢင်း) 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းမၢဝ်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတၢင်း ႁူဝ်ၼွင် - ၼမ်ႉပၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး 9 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႃလွၵ်းလၢႆး တႃႇတၢင်ႇယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် လႄႈ ဝႂ်ၽိုၼ်မိူၼ်တီႈလိၼ် ပိူင် 7 (ပုံစံ ၇) လႄႈ ပိူင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈသူၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈထႆယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈတပ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ ယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင် ဢဝ်ၸၢၵ်ႈသေ ထုၺ်ပႅတ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပႅတ်ႈတင်းႁူၺ်ႈ တင်းၵုင်းယဝ်ႉ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈသူၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁၢၼ်ႉၸႂ် ႁၼ်လီၸွမ်း။ ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မၢၼ်ႈလီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်း TNLA ပွႆႇၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်

TNLA တီႉၺွပ်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉဢဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ တဵမ် လိူၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၶၢင်ႉၵိုတ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းမူတ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇၶိုင်ႈ ပၢႆၼႆသေတႃႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 12/09/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵႅင်း 34...

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ ၽႃႇဢဝ်မၢၵ်ႇ ၵွင်ႈဢွၵ်ႇ

ႁူဝ်လိူၼ် September ၼႆႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶမ်တူဝ်ဝႆႉလႄႈ တေလုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉသေ လူင်းၵႂႃႇၽႃႇတတ်းတီႈႁူင်းယႃဝဵင်း လိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး)။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း မိူင်ၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ 3,383 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ တေလူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းၶုတ်းတူၺ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တႃႇ 1...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ TNLA ပွႆႇတူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ဝႆးဝႆး

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ TNLA ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/09/2018 လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း