Monday, September 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃႁဵပ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ်ႇ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇႁူင်း ယႃၵူတ်ႉၶၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း လုင်းၶွင်းၵျုင်ႇ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်သေ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 9 ပီ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၼိူဝ်ႉၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈလုမ်းတၢင် (Consulate) မၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈလုမ်းတၢင် (မၢၼ်ႈ) ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

ပၢင်ၵုမ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC ၵမ်းထူၼ်ႈ 7  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶၢင်

BNI ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC တီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး)မိူင်းၶၢင်  ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ပၢင်ၵုမ် EMC ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈႁေႃးမၵျွႆႇ ၼႂ်းပၢင်ႇ မၼေႃး ဝဵင်းၸေႈၼႃး။...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 1,000

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2019 တေႃႈထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင် ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပူးလူင်ၵႂႃႇ ပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇတၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇယင်းပႆႇႁိုင် ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢႃးတီ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄလႅၼ်လိၼ်

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/9/2019 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 19 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်း သ...
SNDP

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းဢွင်ႈတီႈပဝ်ႇ (တီႈၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ) မႃးပဵၼ်လုမ်းၽူႈတႅၼ်းၸႄႈဝဵင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တွင်ႈထၢမ် (ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း) တုၵ်းယွၼ်းၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ဢၼ်ပိုတ်ႇ ဝႆႉ လုမ်းၽႄၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လုမ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း