Wednesday, August 4, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း၊ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ဢႃယု 70 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉသဵင်ႈ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 70 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ထဝ်ႈယိင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်

0
ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် (Landmine) ၼမ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပၼ်ပႃးတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇၵေႃႈ ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းသေလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်ႈ...

မိူင်းၶႄႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ ၶႂၢၵ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ လွမ်ႉႁူဝ်ႉ ၶၢမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႈ 600 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ ၵေးသီး ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 600 ပၢႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ...

ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 30 ၵေႃႉ

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/7/2021  ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

မိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး တီႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈၵေႃႉ႞

0
ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ဝဵင်ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် မီး 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႆးတိုၵ်းတေႃးၵၼ် တီႈမိူင်းၵိုင် 100 ပၢႆ တိုၵ်ႉႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၵိုတ်းထႅင်ႈ 100 ပၢႆ ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁူပ်ႉ တၢင်းယၢပ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၵိၼ်ၵၢၼ်ယမ်ႉ လွင်ႈယူႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် တိုၵ်ႉလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်ႈ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလွႆႁူၼ်း ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20-21/7/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ...

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး 12 ၵေႃႉ

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉယဝ်ႉ လူႉတၢႆတႄႉပႆႇမီး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6-21/7/2021 ၼႆႉမႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ မွၵ်ႈ 500 သိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းငေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈႁဵင်ၼၼ်ႉ တႃႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈ သိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး ၵိုတ်းထႅင်ႈ 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးဢၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇသေ သွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ယင်းပႆႇ ၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တိုၵ်ႉၵိုတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼွင်ဝူဝ်း မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လၢႆးၶႃႈ ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

0
ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တင်း ၵေးသီး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈၼုင်ဝႆ ၼႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမီး 1000 ပၢႆ

0
ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆ ပၢႆႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇၼိမ်ယဵၼ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး တိုၵ်ႉၵိုတ်းထႅင်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ ပႆႇပွၵ်ႈမူတ်း

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း