Thursday, April 22, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢၼ်ႉ သလွင်း PSI

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပူတ်းလူင်း သလွင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး တင်း ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးတၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင် မႆႈၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တင်း လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵူႈဢၼ်သေဝႆႉၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇ MWD ၶွင်သိုၵ်းၵူၺ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇၵူႈဢၼ်ၼႂ်းသလွင်း PSI ပႃးၸဵမ် Mizzima တင်း DVB  ဝႆႉၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇမျႃႉဝတီႇ   ၵူၺ်းတႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႄၵူၼ်းမိူင်း  ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၼႆႉမႃး ၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima သွင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸီႉမ ႁႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းၵူႈၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်း၊ သႂ်ႇၶူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေယိုဝ်းၵေႃႈမီး သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေယိုဝ်းၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/3/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း ဢိူင်ႇဝူဝ်းလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 300 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်း ၸႂ်ႉၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ၵႂၢမ်းသင်ႇၼၼ်ႉလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ) ထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆးတင်းသွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021...

ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁဵင်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇ သၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ။ တႄႇဢဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ 5 လင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ  5 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်ႈၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2021 ပဵၼ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉသွၼ်းၼမ်ႉမူၼ်ႈၵျေႃႇ။  ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုတ်ႉ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထႅင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ 400 ပၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် သီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႃးမႃး...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇယွမ်း 200 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 200 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း