Saturday, May 26, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ႁိမ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆမိူင်းတူၼ်(တႃႈသၢင်း) ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ႁိမ်းၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆလူင်မိူင်းတူၼ်(တႃႈသၢင်း) ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းလူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ASSR တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၾၢႆၼမ်ႉၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/05/2018 ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈလၢႆၸုမ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႉၼမ်ႉတူႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းလၢႆၸုမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8/5/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸုမ်း NRC ၊...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ဢၼ်တူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း တီႈသီႇပေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2018...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 50 ၼႃႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇပွၵ်ႈသေၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽႄႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၶႅမ်ႉ ပၢင်သဝ်းပၢႆႈၽေး တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႆႇယဵၼ် ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးတဵင်းငူၺ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 2 ၵေႃႉ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ တၢႆထင်တီႈ

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇဢႅဝ်ႇပိုတ်းၼူၵ်ႉၸွမ်းလွႆသေ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ၊ သမ်ႉဢွၼ် ၵၼ်လဵၼ်ႈလႄႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းလႃးႁူႇ 4...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းႁုင်ယၢင်ရႃႊပိူဝ်ႊ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်တူမ်ႈႁုင် ယၢင်ရႃႊပိူဝ်ႊ ယွၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမႄႈၼမ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ဢၢႆမဵၼ်တူႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉၼမ်ႉလႅင်၊...

UN တႅင်ႇတင်ႈ ၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ

ႁၢင်လိူၼ် April ၼႆႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN တႅင်ႇတင်ႈၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ၼႆႉ ဢၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႊထိူဝ်ႊရဵတ်ႊသ် ( Mr....

ၸဝ်ႈၼႃးၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၺႃးယိုတ်း

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လၢႆဢိူင်ႇလၢႆထုင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼေၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုင်ပၼ်တႃႇလႆႈတီႈလိၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2018 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈပႃႇၼူၺ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ သိုဝ်ႇလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း   တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ ငဝ်ႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈၾိင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသိုဝ်ႇ ။ ဢိင်ႈၼိူဝ် ၸုမ်း BNI...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း