Wednesday, November 20, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်းလၢႆး ပိူင်းၼေဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပူႇမိူင်းပူႇႁဵင် 3 ၵေႃႉ ...

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ 4 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 2...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 27 ပီ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု...

လွင်ႈတီႈလိၼ်ၺႃးယိုတ်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈထဵင်မေႃးၵၼ်ပႆႇ ယဝ်ႉ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၶိုၼ်းၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး 2017 ၸဝ်ႈၼႃး 12 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၼႃးၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶမရ 501 ယိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၺႃးၸွႆးတြႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉ 6 လိူၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပၵ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၺႃးလုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၼၵ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 6 လိူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 လုမ်းတြႃးမိူင်းလွႆၶေႃ...

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 44 ပီ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ၊ ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်းလႄႈ ပူႇၵႄႇ(ၵဝ်ႇ) ဝၢၼ်ႈလွႆဢွႆႇ ၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼမ်ႉၶူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း ဢိူင်ႇၵႃလႅင်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢၼ်း/ ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ...

 ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႇၸၢၵ်ႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵမ်းလဵဝ်

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၵူၼ်မိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢေႊတိၼ်ႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ် ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ  30/10/2019...

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ(ဝႂ်ပိဝ်) ၸႅၵ်ႇပိုၼ် သၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉၶူဝ်းထၢတ်ႈ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ - သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈဝူၺ်ႇႁင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႄးၼမ်ႉမၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2019 ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸႅၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႂ်ဝိဝ်ဢၼ် သၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸေႈ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 140 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း လိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်တပ်ႉယိုတ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1998-99...

ၵွင်ႉသၢၼ် ထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းတူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ

ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ တီႈသီႇၵိပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၵွင်ႉသၢၼ်ၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိုမ်း ၶဝ်ႈထိုင် တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈသီႇၵိပ်ႇ...

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼၢႆး ငဝ်းလၢႆးတေပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းယူႇႁိုဝ်

ဝၼ်းတီႈ  4/10/2019   ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မိူင်းၼၢႆး လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် cးႁႂ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းမွပ်ႈႁေႃမိူင်းၼၢႆး ပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်သဝ်းပၢင်ၵူႇ ၵူတ်ႉၶၢႆယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 26 ပီ ယူႇတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပၢင်ၵူႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 23/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း