Friday, March 23, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ လႃႈသဵဝ်ႈ ထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉတူႈ 200 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း ဢႃယုယိုၼ်းယၢဝ်း

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢမ်းႁဵတ်းသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆထင်တီႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽၢမ်းပွမ်ႁဵတ်းသိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ်-ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 502...

TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 330 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 336 ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢဝ်ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းယဵတ်ႈသႂ်ႇပၢၵ်ႇသေ ယိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၸၢႆးယီႈၼူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶျေႃးဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 13 သေ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၺႃးၸႅင်ႈၵႂၢမ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 24 လၵ်ႉဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 13 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပဵၼ်ၽူဝ်ပဵၼ်မေးသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၺႃးၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၼၢင်းယိင်းၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆတႃႈလူင်ၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း 650 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ၸုမ်းသၽႃဝမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶိုင်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉ လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်။ ဝၼ်းတီႈ...

ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမိူင်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉ တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 1 ၵေႃႉ တေႃႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/03/2018 ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 7 ၸုမ်း ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽေး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၺႃးပိူၼ်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈလုမ်းတြႃးပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸွမ်းထမ်း/တြႃး တေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်း 8 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း