Monday, January 24, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်ႈ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်မႃးမီးတီႈၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇၼၼ်ႉ မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ၊ ပုင်ႇၽၼ်း၊ သူၼ်ဢွႆႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵၢင်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလႄႈမႄႈမၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈလၢႆးၶႃႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆပိူင်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ မႄႈမၢၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ပႃးၸဵမ် ၽႃႈဢွမ်ႈ လႄႈ ဢႃႇႁႃႇရ ၼမ်ႉၼူမ်း၊...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး – မိူင်းယၢင်းလႅင်

0
တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး - မိူင်းယၢင်းလႅင် ၶူဝ်းၶွင်တႃႇငိုၼ်း 60 သႅၼ်ပျႃး။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ ယူႇတီႈ  ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈ PDF တီႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈတူၼ်ႈတီး

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးမီးတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး သေၸွပ်ႇထၢမ်လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း PDF ။ ၵူၼ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးတၢင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉမူဝ်းၵုတ်ႉဝိပတ်ႉသၼႃလႄႈ ၸွမ်းၵျွင်း/ ဝတ်ႉဝႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ယွၼ်ႉသဵင်ၽဵင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ထူင်ႇထဵဝ်ႈၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၊    ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းဢဝ်ဢူတ်ႇဢူဝ် မႃးႁွႆႈၸွမ်းသဝ်ၾႆးၵၢင်ဝဵင်းသေ ပိုတ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 2000...

UN ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမီး သၢမ်သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ

0
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢီးလူတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉUN- OCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2022 ဝႃႈ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမီးထိုင် 320000 ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 27/12/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းဝဵင်းလႄႈ ပႂ်ႉၸွမ်းၵဵၵ်ႉလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ၼၼ်ႉဝႃႈ...

တႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸဝ်ႈၽူႈမီးၸေႇတၼႃႇ လၢႆလၢႆတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းယၢင်းလႅင်မႃးၼၼ်ႉ တႃႇတေႃႇသူင်ႇထိုင်မိုဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်၊ ၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇႁတ်းတၢင်ႇၵႂႃႇပၼ် ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လွင်း၊ သီႇသႅင်ႇ၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်မႃးထႅင်ႈတီႈၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇ သီႇပေႃႉ 50 ပၢႆ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝၢၼ်ႈၵၢင်ႉမေႃႉ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈတီႈၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထႅင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵၵ်ႉမႂ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

0
ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ယူႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵတ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ သွင်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု - မိူင်းၵိုင် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/1/2022...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၊ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလွႆလႅမ် မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵူၼ်း မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႄႈ ၵျွင်း ၶရိတ်ႊယၼ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 200...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်း

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းပၼ်ဝႆးဝႆးသေ ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးမူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းသွၵ်ႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

0
ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 90 ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းသွၵ်ႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်ၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း