Friday, January 18, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ၶိုၼ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်ဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4-5 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈ ဝတ်ႉဝႃး ထႅင်ႈ 100 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ...

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသၢမ်ပႃႈသၢမ်ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼႃးမွၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/01/2019...

ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းပႆႇၼိမ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၽၢၵ်ႇလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇတိုၵ်ႉမီးယူႇ 600 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်...

ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႃႈလိၼ်တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ

တွၼ်ႈတႃႇတေသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶႄႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ(China Railway Eryuan Engineering Group Co.,Ltd) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တႄႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ သီႇပေႃႉ ၶိုၼ်းၼမ်မႃး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ - သီႇပေႃႉ ဢၼ်ယူႇဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး တင်းမူတ်း 6 တီႈ၊ တေႃႈလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းၶိုၼ်း မီးႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 5,000 လူင်းလၢႆးမိုဝ်း/ တုၵ်းယွၼ်းသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈယွၼ်းမဵတ်ႉ တႃႇထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 ၸုမ်း ႁႂ်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/01/2019...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉ 50 ပၢႆ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 50 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈ တႃႈ သၢႆတၢင်း တႃႇတေပွၵ်ႈႁိူၼ်းတိုၵ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ႁိမ်းၸမ် 1,000 ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 1,500 ၵေႃႉ လႆႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2019 ၼႆႉမႃး...

ပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP မီးပၼ်ႁႃၵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈပိၵ်ႉႁပ်းဝႆႉ 7 လင်

ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ SSPP တင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၶဝ်ႈႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ လႆႈပိၵ်းႁပ်းဝႆႉ 7 လင်...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ 70 ပၢႆ ပၢႆႈထိုင်လၢင်းၶိူဝ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်း PNLO တင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 08/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း