Tuesday, November 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆၼိုင်ႈ၊ မၢတ်ႇၼိုင်ႈ

ၽူႈယိင်း 2 ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶုမ်ငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၽူႈယိင်း 2...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ မူႇၸေႊ တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႈ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁေႃႇထူင်ယၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ...

ၽွင်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢီႇၼၢႆးလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် သွၵ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်း ႁၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း တီႈလိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ 5,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ်၊ ၽူႈတႅၼ်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း တီႈ လိၼ် 5,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ 20 ပီပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/11/2018...

မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆႈပိူင်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶႄႇဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆးၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ

လႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ တၢင်းမူႇၸေႊ ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း Temporary Border Pass ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾင်ႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ၾၢင်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊...

လူတ်ႉ 3 လေႃႉ တၢင်ႇၵႂၢႆး ၺႃးယိုဝ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၶပ်းလူတ်ႉတၢႆထင်တီႈ

လူတ်ႉ 3 လေႃႉ တၢင်ႇၵႂၢႆးလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-မူႇၸေႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်း ႁေႃႈလူတ်ႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 04/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10...

RCSS/SSA ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ

ဢၼ်ၸၵၶ 1 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႄးဝႃႈ ၽႂ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တေတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ လူၺ်ႈမၢႆမီႈ 17/1 ၼႆၼၼ်ႉ ၽိတ်ႈၵၼ်တင်း NCA ဝႆႉလႄႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇထုၵ်ႇယိုတ်း၊ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 04/11/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈတႃႈ လူင်လႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိမ်းႁဵင် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးမူတ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် မၢၼ်ႈသူႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼိမ်သဝ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 02/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း၊...

ၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း

ပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း