Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶိုင်ႈႁဵတ်းၾၢႆ ၼိူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶိုင်သၢင်ႈတေႁဵတ်းၾၢႆတီႈၼိူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ ယွၼ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းပၢႆႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/06/2019...

တႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၾႆး မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ်တိုၵ်ႉလူင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းယူႇ

ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်တေသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး(မီးရထား) မူႇၸေႊ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူင်းၵဵပ်းၶေႃႈ မုလ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ ၵၢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း EIA ၼႆႉ တႄႇလူင်းၵဵပ်း ဝၼ်းတီႈ...

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႃႈသဵဝ်ႈ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်သိုၵ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1...

သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် RCSS ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈပၼ် ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2019 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ...

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း   ၶွမ်ႊပၼီႊ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈလိၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈတင်း ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼမ်ႉၶူင်းၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈယၢင်(သံလွင်မြစ်ရာဘာစိုက်ပျိုးရေးကုမ္မဏီလီမိတက်)  တၢင်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈလိၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 19-20/6/2019...

ၶွမ်ႊပၼီႊမႂ်ႇ တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမႂ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃး ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၶွမ်ႊမၼီႊ ၶွင်ဢူးဢၢႆႈသျူဝ်ႇ(ဢူးဢၢႆႈၶဵဝ်) တႄႇၶုတ်းတီႈမႂ်ႇထႅင်ႈ 2 လုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2019...

ၸဝ်ႈၼႃးၼမ်ႉၶမ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉ ထဵင်ၼႃးတႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸႄႈဝဵင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈယဝ်ႉသေ ဢမ်ႇႁဵတ်း ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း...

မေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈႁပ်ႉၶူး(ဘွဲ့) ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈပဵၼ် ၶႃႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၶုၼ်

မေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆးဝၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းလၢႆးလိူၼ် (နေ့စား လပေး) ၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈၸုမ်ႈၶူး (ဘွဲ့ ) ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင် ...

ၽႂ် ၽူႈလႂ် ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၺႃးယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်ႁႂ်ႈတိူင်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၽူႈလႂ် ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ယဝ်ႉ ၺႃးယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်ၸိုင် ႁႂ်ႈတိူင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်လူင် ပွင် ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး...

ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 12 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း