Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼမ်ႉယၢဝ်ၼွင်းထူမ်ႈ ၾၢႆႇတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 လႆႈပၢႆႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆ၊ မႄႈၼမ်ႉယၢဝ် ၼွင်းၶိုၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး။...

ထုင်ႉမိူင်းၸီး ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၶူဝ်လႄႈ ၼႃးလူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈၼွင်းတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃး ၶူဝ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2018 ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၸီး၊ ၼမ်ႉၶင်းလႆလူင်းၸူးၼမ်ႉၼိမ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100...

ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်းတူၼ် ထူမ်ႈပႃးႁႆႈၼႃး တူၼ်ႈၶဝ်ႈလူႉၵွႆၼမ်

ၼမ်ႉတူၼ် တင်း ၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ႁိမ်း 20 လင် လႄႈတူင်ႈၼႃးလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ ၶဝ်ႈၼႃးလူႉတၢႆမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/08/2018 မႄႈၼမ်ႉတူၼ်...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 2

ၾူၼ်တူၵ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉလႄႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈႁၢဝ်ႁႅင်း လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်း 70 လင် တိုၵ်ႉၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁဵင်တူၼ်ႈ ပိူဝ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 24 ဝၢၼ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပိူဝ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/08/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၸလၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင်၊...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ မႄႈၼမ်ႉသွၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7:30...

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းတုမ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း 60 လၵ်းပၢႆ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းၾူၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉလႅဝ်ၼမ်...

ၽူႈတႅၼ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ တင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်း ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေၵေႃႇတႅၼ်ႈ ႁဵတ်းၾၢႆ...

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မိူင်းတုမ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း 60 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်း ၾူၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉၵွႆလႅဝ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ...

ၼမ်ႉငႃႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉ  

မႄႈၼမ်ႉငႃႉ မိူင်းသူႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 50 လင်။ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆလႆႈပၢႆႈသေႃႉတီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4-8-2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼမ်ႉငႃႉလႆလတ်း ဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း