Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆးဝႃႈ လပၸ ပၼ်ၶႂၢင်ႉသူင်ႇမႆႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းပၼ်ႁႅင်းယႃႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉထႅင်ႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉသူင်ႇမႆႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈ ယႃႉလူႉသၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/05/2019 ဢိင်ၼိူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 8 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇ တီႈၼွင်ၶဵဝ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇသေ လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်း ယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်း ၾႃႉၽႃႇသဵင်လင်ၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇတိူဝ်ႉၺႃး...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထူမ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ ထူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ...

မၢႆတွင်း “ဝၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ” သေ ၸုမ်းႁၵ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 600 တူၼ်ႈပၢႆ

မၢႆတွင်း ဝၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉသေ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး 600 တူၼ်ႈပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁၵ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း  ၶုတ်းႁိၼ်ၶၢဝ်  သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 5 ၸုမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် လွင်ႈၶုတ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် (ႁိၼ်မိူဝ်ႊပိူဝ်ႊရ်) တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁိၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉသူင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/6/2019။ ပဵၼ်ၸုမ်းပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊...

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တႆး – ထႆး ဢၼ်ႁႅင်ႈလႅင်ႉလိူဝ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးၾူၼ်တူၵ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းလႆမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ႁႅင်ႈၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် မီးၼမ်ႉလႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်ၶၢမ်ႈ မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း (မိူင်းထႆး - မိူင်းတႆး) ဢိင်ၼိူဝ်...

ပီၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ႁႅင်းႁႅတ်းလိူဝ်ၵူႈပီ

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းထႆး ႁႅင်ႈယွမ်းလူင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး တပ်ႉၼမ်ႉသၢႆ ၵႅတ်ႇၶဝ်ႈ တူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး မႆႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉသၢႆ...

လူမ်းလႅင်ႉ ၾၼီႊ ၽတ်ႉပဝ်ႇၶဝ်ႈၾင်ႇမိူင်းၵလႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ မီးသိပ်းပၢႆ

လူမ်းလႅင်ႉသႅၼ်းယႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလူမ်းလႅင်ႉ ၾၼီႊ ( Cyclone Fani)လုၵ်ႉတၢင်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆ ပင်ႊၵလႃႊ (Bay of Bangal) ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ မီးၵူၼ်းလုတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ယူႇၽွင်ႈသေတႃႉ ယွၼ်ႉၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ...
တၼ်းႁႅင်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်းႁႅင်း မီး 4.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ 24...

ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် တွၼ်းမိူင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း 3000 ပၢႆၶၢင်ႉၶမ်တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်

ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ လႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တွၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် 18 ထဵဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း ။ ဝၼ်းတီႈ 25 /04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆပၢႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း