Wednesday, August 4, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ပၢင်ႇ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း - မိူင်းဝီး - ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 30 လၵ်း တူၼ်ႈမႆႉမွၵ်ႈ...

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1

0
ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႆႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ ၾႃႉၽႃႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ/ ၵွင်းမူး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆတီႈ

0
ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူး ပဵၼ်လၢႆသူႇ တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 50 တူၼ်ႈပၢႆ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မႆႉၸၢမ်ၵႃးလႄႈ မႆႉသၢင်းၶမ်း တႃႇ 51 တူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ တၼ်/ ၵႅပ်ႈ လႆဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းသေ လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

0
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 10 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2...

သဵင်တႅၵ်ႇ 4 ၵမ်းထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

0
ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇသဵင်လင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 မိၼိတ်ႉၵူၺ်းသဵင်တႅၵ်ႇမေႃးထပ်းၵၼ် 4 ၵမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 12...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

0
ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၵျွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလႄႈ လင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈၶူးသွၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3...

SHRF တိုၵ်းသူၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel – Bec ႁႂ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

SHRF တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel – Bec ၾရင်ႊသဵတ်ႊႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ EDF ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/4/2021...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶုတ်းႁႃၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉ

SHRF ဢွၵ်ႇႁၢႆးငၢၼ်း သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးတၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ သွင်လင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:20 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 1 သေးတၢၼ်း သွင်လင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၵွပ်ႈ/ၵပ်းတူၼ်ႈမႆႉ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းထုင်ႉ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇသီႇပေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၵပ်းမႃး တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယႆ၊ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းသွၼ် ၵွပ်ႈၵပ်းတူၼ်ႈမႆႉ ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီ 11 –...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်း Shan State Ethnic Youth Federation ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁွင်ႉၽူႈဢွၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း 2,000 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈထိုင် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်း ႁွင်ႉ ၽူႈဢွၼ်လူင်းလႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၸႂ် မီးၵူၼ်း/ၶွမ်ႊပၼီႊ တေၶိုင်ဢၢင်ႈယႃႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇငိုၼ်း ဢိူင်ႇႁၢႆး ၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တၢင်းဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း