Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁိမ်း 50 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်မၢၵ်ႇမိူဝ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ၽွမ်ႉၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၽႂ်တီႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ႁၼ်ထိုင်မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢၼ်ႁႂ်ႈလႆႈယူႇသႃႇၼႆသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇ သူင်ႇထိုင်ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူႈမူႇၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉတီႈၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇ ပႂ်ႉပႃးသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19/06/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉသၵ်း၊ မႆႉယူႇၵလိတ်ႉ၊ မႆႉၵႄႇတွၵ်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ ၼႃး တင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,300 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်း ၵူတ်ႉလူင် S ၵူၺ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူတ်ႉၵႃး 500 ပၢႆ လႆႈၵိုတ်းၶမ်တၢင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်း တၢင်းငွၵ်း S ၵူၺ်ႉ (သူႉၶိၼ်းတႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းၶမ်တၢင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/06/2018...

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈယဝ်ႉ 4 ပွၵ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး လူႉၵွႆသုမ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တင်း...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆတီႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းပၢႆ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် ဢိူင်ႇၸွႆးၵုင်း...

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,000 တူၼ်ႈပၢႆ

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၶၢင်လႄႈ လွႆ (တဢၢင်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ႁဵင်တူၼ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉတင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် ၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးၵမ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း