Thursday, September 19, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းထမ်းၶမ်း

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈ တီႈၵတ်းယဵၼ် တႃႇၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းထမ်းၶမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1...

မႆႉၺွင်ႇသၢမ်ၶႃ မိူင်းတူၼ် ၼႂ်းၵႂၢမ်းၸၢႆးမူးၼၼ်ႉ လူမ်ႉယဝ်ႉ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ တူၼ်ႈမႆႉၺွင်ႇသၢမ်ၶႃ မိူင်းတူၼ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ပႃးၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၢႆး မူးၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇလူမ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယူႇတီႈၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မွၵ်ႈ 23...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း  လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢင်ႉၵႄႇႁူမ်ႈၵၼ် 11 ၸုမ်း သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊပၼီႊတေၶုတ်းႁိၼ်ၶၢဝ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 5 ၸုမ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ ၾၢႆႇသဵၼ်ႈမၢႆၼႃႈလိၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးၶုတ်းႁိၼ်ၶၢဝ်တီႈ တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉသီးရီး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/07/2019 ၼႆႉၸုမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်လွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉလႄႈ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၾိင်ႈၾႃႉပေႃးတေၽဵင်ႇပဵင်းလီ။ ဝၼ်းတီႈ 6/07/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း...

သင်ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေၼႄၵၢင်ၸႂ်သေတုၵ်းယွၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တေႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶွမ်ႊပၼီႊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ၶုတ်းယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တၢင်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပျီႇထွင်ႇၸူႉ) တၢင်းဝၢၼ်ႈမႄႈ ႁၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆလႄႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းလုပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတီႈတႅမ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်း မူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 23/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈသမ်ႉတၼ်၊ မီးယုၵ်းယၵ်းလႄႈ တူၼ်ႈယိူဝ်ႈဢိုတ်းၶမ်...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁႅင်း 3.5 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 3.5 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ 26 မိၼိတ်ႉ...

ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆးဝႃႈ လပၸ ပၼ်ၶႂၢင်ႉသူင်ႇမႆႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းပၼ်ႁႅင်းယႃႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉထႅင်ႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉသူင်ႇမႆႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈ ယႃႉလူႉသၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/05/2019 ဢိင်ၼိူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း