Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆၼမ် ယွၼ်ႉၽေးၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ

ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ လင်ၶႃးမုင်းၵွၵ်းပိဝ်ၼပ်ႉသိပ်းလင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2020 မွၵ်ႈယၢမ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်း...

ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်း   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶူဝ်းၶွင်သႃႇသၼႃႇလူႉသုမ်းၼမ်

ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၢင်း ဝတ်ႉၵျွင်းလူင်ၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶူဝ်းၶွင်သႃႇသၼႃႇလူႉၵွႆတင်းၼမ်၊ ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီမီးၸေႇတၼႃႇ ႁူမ်ႈလူႇႁွမ်းတၢၼ်းလႆႈ တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ဝၢႆးဝၼ်းယၢမ်း 14:30-14:37 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ပႃးတင်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ထူပ်းၽေးၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉထႅင်ႈ

ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်သေ ဝတ်ႉဝႃး (ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ) ၵေႃႈလူႉၵွႆ ၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် တူၵ်းၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ်...

 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊ လူႉတၢႆ 200 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇ လိၼ်ပင်း ၼမ်ႉလႆထူမ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 200  ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -“...

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ သႂ်ႇဝၢၼ်ႈဢၼ်မီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်    ႁိူၼ်း ဝတ်ႉဝႃး ႁူင်းႁဵၼ်း လူႉၵွႆပၢၵ်ႇပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ၊  ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း လူမ်းၽတ်ႉႁႅင်း...

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်ၵွႆၼမ်

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင် လူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆး...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၵူၼ်းယူႇႁူဝ်ႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵေးသီးႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်လူင်၊ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းတၢင်းထုင်ႉလွႆႁူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လႄႈ သူၼ်ၽၵ်းလူႉ၊ မူ၊ ၵႆႇ၊  ဝူဝ်း၊ ၵႂၢႆး တၢႆၼမ် ၊ ႁိူၼ်းယေး...

ၼမ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁႅင်ႈလိူဝ်ႁႅင်း ၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ၼမ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁႅင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈလႄႈ တႃႇႁပ်ႉၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းၼွင် ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်၊ ဢေႊပရိူဝ်ႊလႄႈ မေႊၼႆႉ တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈမူႈၸေႊ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်ၸွမ်းလူမ်း

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လင်ၶႃးမုင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆ တင်းၼမ် ။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်လူင်လူမ်း...

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် လူႉၵွႆ သုမ်းၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၼ်ႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း၊ ၸရွပ်ႈသႃလႃး၊ ဝိႁၢရ်ၵၢၼ်ႇၵျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉလင်ၶႃးပိဝ် - သုမ်းၶၼ်ငိုၼ်း ႁူဝ်သႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ထုင်ႉမၢဝ်း သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၼမ်

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလႄႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လၢႆ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းမိုတ်ႉမူဝ်း မီးၾုၼ်ႇၵႂၼ်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မိူင်းၸိုင်ႈထႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ် မီးၵႂၼ်းၾႆးၼႃႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ...

ၾႆးမႆႈပႃႇ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ၾႆးမႆႈပႃႇ လၢမ်းလွႆ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸဵင်ႇပၢၼ်း လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႈဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 12/3/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈပႃႇလၢမ်းထိုင် ႁိူၼ်း ဢူးၸၢၼ်းၼၢႆႇဢူး (ဢႃယု 36 ပီ) ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉၸဵင်ႇပၢၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁၵ်ႉပႃႇထိူၼ်ႇ တူဝ်သတ်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယူႇ ၾၢင်ႉၵိၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇ/ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယူႇ ၾၢင်ႉၵိၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉတၢႆ ၼမ် ႁႂ်ႈႁၵ်ႉသႃပႃႇထိူၼ်ႇသတ်းမႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း ဝၼ်းတီႈ 8/3/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ယုၵ်းယၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ဝၢႆးပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း မၢၵ်ႇမိူဝ် ၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ပွႆး လႄႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢင်း ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ။ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆး မႃးလူႇမႃး တၢၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း