Thursday, November 14, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

သိုၵ်းဝႃႉ 171 တီႉလႆႈထႅင်ႈ ယႃႈမႃႉ 3 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉတၢင်း တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး

ၸုမ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမႃႉ တင်း သိုၵ်းဝႃႉ 171 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးထႅင်ႈသေ သိုၵ်းဝႃႉ တီႉလႆႈထႅင်ႈ ယႃႈမႃႉ 30 သႅၼ်မဵတ်ႉ( 3...

သိုၵ်းဝႃႉ ပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ တင်းၼမ် 18 သႅၼ်မဵတ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 171 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယုမ်း ႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2019 ၼၼ်ႉ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် လၵ်ႉလွမ်တၢင်ႇယႃႈမႃႉမႃး 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈထႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁႄႉရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 30/09/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈထႆးႁႄႉ ၵူတ်ႉထတ်းရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် လမ်းၼိုင်ႈ...

တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်းႁိမ်း ၸဵတ်းႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ

ၽူႈၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 99 ႁေႃႇ ဢၢၼ်းဢဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမူႇၸေႊ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းတေႃႉသၢမ်ၵေႃႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ပလိၵ်ႈမူႇၸေႊ ၵူတ်ႇထတ်း...

ပလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်း ႁၼ်ယႃႈမႃႉလႄႈၵွင်ႈလဝ်းၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈ မႃႉတင်းၵွင်ႈလဝ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ...

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလိူင်ႇၼမ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမႃႉတႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တီႈႁိမ်းလၢၼ်ႇ (တူဝ်းၵဵတ်ႉ) တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵၵ်းၶင် ၽူႈၼမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ 758 ၼမ်ႉႁူး ၼႃးပွႆး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵၵ်းၶင်တူဝ် ၸၢႆးတႃႉ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၼမ်ႉႁူး ၽြႃးထမ်ႈ ဝႆႉတီႈၶူဝ်လမ် ႁိုင် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ သူင်ႇတူဝ်  ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (ၶိူင်ႈႁူင်ယႃႈ) တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈၶိူင်ႈထတ်ႈတတ်ႉတု ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း...

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈထႆး တီႉသၢဝ်တႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးယႃႈႁူဝ်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ၶဝ်ႈတၢင်းမႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၽၵ်းတူမိူင်း မႄႈသၢႆ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း သၢဝ်တႆး သွင်ၵေႃႉ  ပႃးယႃႈမႃႉၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉတင်းယႃႈဢၢႆႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈၸူးမိူင်းထႆး။ ၼၢင်းၼူၼ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 22 ပီလႄႈ ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ဢႃယု...

ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉ ႁၼ်ယႃႈမႃႉၼႂ်းမၢၵ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၽွင်းလူင် ၽွင်းဢဝ်ဢွၵ်ႇထႅမ်လူမ်း

ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉၼၼ်ႉ မီးယႃႈမႃႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇၵႃး 6 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ႁေႃႈၶီႇၵႂႃႇမႃးယူႇၵူႈဝၼ်း...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တီႉလႆႈယႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉယႂ်/ ၼမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တင်း ယႃႈဢႆႊသ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ...

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၶဝ်ႈထတ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၼႃးပွႆး

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း  တပ်ႉပီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၼႃးပွႆး  မိူဝ်ႈဝႃး သေ ၵၵ်းၶင် သႅၼ်းၽူႈၼမ်းဝႆႉ၊ သႅၼ်းၽူႈၼမ်း ပၢၼ်ၵၢင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ ယႃႈဢႆႉသ်တင်းၼမ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်း ယိုတ်းလႆႈယႃႈတင်းၼမ်သေ တီႉၺွပ်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၸိူဝ်းၶဝ်ဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇယႃႈတီႈ ၸၢဝ်းတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 20/08/2019 ပလိၵ်ႈထႆးၽၢၵ်ႈ 5 ၵဵင်းမႆႇ လႆႈတီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးသူႊၽၶျႆႊ ၵမူၼ်ႊလၢတ်ႊ ဢႃယု...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း သႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈမီးလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တႃႇၵႃႈၶၼ် ငိုၼ်း 120,000 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈတီႉႁူင်းႁုင်ယႃႈ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်သုတ်း ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေၵေႃႉ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ဢွင်ႈတီႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်းႁေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႉလႆႈယႃႈလႄႈ ၶိူင်ႈႁုင်ယႃႈ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/7/2019 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း