Wednesday, February 26, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵႃးတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ် 3,000 သႅၼ်ပျႃး ၺႃးတီႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃဢႆႊသ် တင်း ၵၢတ်ႊတမိၼ်ႊ ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်း တပ်ႉပလိၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈထၢတ်ႈႁုင်ယႃႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇတီႉလႆႈၸဝ်ႈၶွင်

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၵိူဝ်ႊ ႁုင်ယႃႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ႁွင်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း...

ပလိၵ်ႈတီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 3,100 သႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တင်း ယႃႈမႃႉ တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,100 သႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4...

ပလိၵ်ႈၽဵဝ်ႈသူၼ်ယႃႈယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး သူၼ်ယႃႈဢမ်ႇလူတ်းယွမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးဝႃႈ ပလိၵ်ႈ တီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇ ၵူႈပီယူႇသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်သူၼ်ယႃႈလူတ်း ယွမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် 29 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ထိုင် 12 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2019...

ပလိၵ်ႈ တီႉလႆႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် 2,400 သႅၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 2,430 သႅၼ် ၸဝ်ႈၶွင် ပၢႆႈလွတ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈယႃႈၼႂ်းၵႃးလူင်...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 11 သႅၼ်မဵတ်ႉပၢႆ တီႈၶူဝ်တႃႈသၢင်း

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ တီႈၶူဝ်တႃႈသၢင်း တင်းမူတ်း 1,150,000 မဵတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းၵႃးဢၼ်...

တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်း 3,400 သႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်း 3,400 သႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တူဝ် ၸဝ်ႈၵႃးပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9...

ပလိၵ်ႈတီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ်ယႃႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 900 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ယႃႈ 900 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1...

ပလိၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉလႆႈၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပွၵ်ႉ 5 တင်းမူတ်း မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈတီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်/ သိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ယႃႈ ၾိၼ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းပွၼ် - လွႆလႅမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၾၼ်းမေးတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၽွင်းပလိၵ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶွၵ်ႈဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၼ်းတႅင်းမေးတူဝ်ၵဝ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးၸိၼ ဢႃယု 41...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶၼ်ငိုၼ်း 14,000 သႅၼ်ပၢႆ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် သွင်တီႈ တေတူၵ်းမႅၼ်းယူႇ 14,000 သႅၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ- ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈပႂ်ႉလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉ...

ထၢတ်ႈ ၶႅမ်ႊမီႊၵိူဝ်ႊတႃႇႁုင်ယႃႈ တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 1,300 သႅၼ်ပျႃး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႆႇႁၼ်ၸဝ်ႈ ၶွင်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၶိူင်ႈထၢတ်ႈၼမ်ႉ တႃႇႁုင်တူမ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇၵႃႈၶၼ် 1,300 သႅၼ်ပျႃး၊ ၼၼ်ႉဢမ်ႇမီး ၸဝ်ႈၶွင် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ ပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈ ၶိူင်ႈႁုင်တူမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈမူႇၸေႊ ၶၼ်ငိုၼ်း 1,000 သႅၼ်ပၢႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ၶိူင်ႈႁုင်တူမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်းႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 1 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

ပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ 1 လၢၼ်ႉ 2 သႅၼ်မဵတ်ႉ တီႈၼႂ်းၵႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း