Tuesday, November 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ဝႃႈ-...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉလႆႈ ၵႃႈၶၼ်တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵျေႃႇၸူဝ်း(ႁွင်ႉ)ဢၢႆႈၸၢႆး တင်း ဢႃးယူင်ႇ...

တီႉလႆႈၶိူင်ႈႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 1,400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်( ႁဵတ်း) ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆလႅမ် - တူၼ်ႈတီး တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 1,422 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

ပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2.4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2.4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ်တေဢၢၼ်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2018 ၶၢဝ်ႇ MGR ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႄႉရူတ်ႉ...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၼ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/10/2018 ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းသၢတ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

UWSA ဢဝ်တူဝ် ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ သူင်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သူင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ ပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/10/2018 တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ 171 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇတၢင်းပွတ်း ႁူၺ်ႈဢေႃႈ BP1...

တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 35 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႉထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 3,600 မဵတ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 03/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၢႆး/ ယိင်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။ တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/09/2018 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်မႃး...

ယႃႈမႃႉ 12 လၢၼ်ႉ ဢၼ်ထႆးတီႉလႆႈ UWSA ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ၶဝ်

ပလိၵ်ႈထႆး လၢတ်ႈဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၼႆႉဝႃႈ ယႃႈမႃႉ12 လၢၼ်ႉ 4 သႅၼ်မဵတ်ႉပၢႆ တင်း ယႃႈဢႆႊသ် ၼမ်ႉၼၵ်း 512 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်းယႃႊဢႆႊသ် ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ သႅၼ် 2 မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး။ ဝၼ်းတီႈ 23/09/2018...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း