Friday, January 18, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

သိုၵ်းထႆးလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – တၢႆႁႃႈၵေႃႉ

သိုၵ်းထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး - ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾၢႆႇၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Workpoint...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ် တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 500 ပၢႆ

လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸႅင်ႈၸူး လွင်ႈၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ တင်းမူတ်း လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း မီး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တႅင်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၾၼ်းၼွင်ႉယိင်းတၢႆယဝ်ႉ ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆၸွမ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းယႃႈသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းယဝ်ႉ ၾၼ်းတႅင်းပႃးၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆထင်တီႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယၢမ်းယိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်း 20 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉ

ပလိၵ်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်း 20 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးသေၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ၼၼ်ႉ...

တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်း 4 ႁဵင်မဵတ်ႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 3,970 မဵတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The ladies News ဢွၵ်ႇဝႆႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တင်းၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1,500 သႅၼ်ပျႃး

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၶၼ်ငိုၼ်း 2 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆလႄႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 1,500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ဝႃႈ-...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉလႆႈ ၵႃႈၶၼ်တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵျေႃႇၸူဝ်း(ႁွင်ႉ)ဢၢႆႈၸၢႆး တင်း ဢႃးယူင်ႇ...

တီႉလႆႈၶိူင်ႈႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 1,400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်( ႁဵတ်း) ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆလႅမ် - တူၼ်ႈတီး တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 1,422 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

ပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2.4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2.4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ်တေဢၢၼ်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2018 ၶၢဝ်ႇ MGR ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႄႉရူတ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း