Saturday, May 26, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဝဵင်းႁႅင် လၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈရိမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်တႆး တေႃႉယႃႈလုၵ်ႉမႄႈ တႅင် တေၶဝ်ႈၵဵင်းမႆႇ။   ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈရိမ်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၸၢႆးသၢႆလႅင်း...

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ငိၼ်းထွမ်ႇ 200 ပၢႆ။ ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 10/5/2018 တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်...

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးယႃႈဢႆႊသ် 200 ၵီႊလူဝ်ႊ

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈတင်းၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2018 ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵႃး တူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ ဝီႊၵူဝ်ႊ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၺႃးတႅင်း တီႈမူႇၸေႊ လႆႈမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးတႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝိႁၢရ်...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်တင်း လႃးႁူႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်ပွတ်းၼိူဝ်တင်း လႃးႁူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Komchadluek ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်း ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ သီၶၢဝ် တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈ...

ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ၊ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းပေႃးတေလူတ်းလူင်းမွတ်ႇႁၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်း NGO’s၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/...

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ထႆးဝႃႈ – သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ပဵၼ်တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်သုတ်းပဵၼ်မၢႆ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်း ၵမ် ၼမ်သုတ်းမၢႆ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈဢႆႊသ် တင်းၼမ်တီႈမႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးမႃး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသၢႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈဢဝ်မႃးတီႈၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MaeSai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႆႉသေ ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇ   ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၾၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ထဵၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ (နည်းပညာတက္ကသိုလ်) ဢႃယု မွၵ်ႈ 20 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၾၼ်း သႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး...

လုၵ်ႈၸၢႆးယွင်ႇမႃႈ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လမ်းၾၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ – ပေႃႈတၢႆထင်တီႈ

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇမႃႈယိပ်းၽႃႉမိတ်ႈလမ်းၾၼ်း ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းလိၼ်း(ႁွင်ႉ) ၵူဝ်ႇလိၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း