Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်သႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ် 1 သႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵၢင်ပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈၸင်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႃႈႁိုဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉႁူႉထိုင်

  ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း (ႁၵ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ) ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း 2018 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇမႃးၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပေႃးမိူဝ်ႇ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တေတွၼ်ႈသူး

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၸိုင် တေ တွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းသူး/ရၢင်းဝလ်း ပၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ်...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်တူၵ်းၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇ သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018...

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ လႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉၵႃႉၶၢႆယႃႈ ၼႂ်းမႄႈသၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈယႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်း 30 ၵီႊလူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈထႆး...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တေထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ တေၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း လၵ်ႉသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၺႃးတီႉၺွပ်း 10 ပၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ...

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼမ်ႉပွင်ႈတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ် ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထိ 12 /06/2018  တီႈဝတ်ႉၵုင်းမူင်ႈဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ယႃႈမႃႉ မီးၵိုၵ်းၵပ်းၶႃ 400 မဵတ်ႉ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း