Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

Thai police catch related person drugs

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ၺွပ်းလႆႈၸၢႆးတႆး ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇၵႃ့ယႃႈမႃ့

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ့်တီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်း ၸၢႆးၶမ်း ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/04/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CM News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၶျႆႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ...
ဢၢႆႈၸၢႆး ၵေႃ့ၶႃႈႁႅမ် မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ

တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵေႃ့ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶႃႈႁႅမ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ

ၵေႃ့ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈသေ ၶႃႈႁႅမ်ၶိုၼ်းမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ တီႈပွၵ့်မၢၼ်ႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 01/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင့် ဢၢႆႈၸၢႆး...
Durg-Photo

ပလိၵ်ႈတီႉယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵဵၵ်ႉ(လၢၼ်ႇ) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇတင်း ယႃႈမႃႉတၢင်းၶဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ႁိမ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ...

ပလိၵ်ႈထႆးၺွပ်းလႆႈၸုမ်းၵႃ့ယႃႈၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ယိုတ်းလႆႈငိုၼ်းၼပ့် 100 လၢၼ့်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႇၵၼ်လၢႆၾၢႆႇ တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၸုမ်းၵႃ့ယႃႈယိုတ်းလႆႈရူတ့်- ၵႃး ႁိူၼ်း ၶွၼ်ႊၻူဝ်ႊ ၼပ့်ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ့် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၵႃ့ယႃႈ ဢၼ်မီးၼႅင်ႈသၢၼ်ၵၼ်တင်းၸုမ်းၵႃ့ယႃႈမိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းလၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/02/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် 1 လိူၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ

လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူႉတၢႆၼိုင်ႈလိူၼ် ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ။ ဢူးတွင်းထုၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (ဂရုဏာ) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 2.1 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 27 လွႆလႅမ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈမၢႆ WY လႄႈ R တင်းၼမ် 2.1 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶူဝ်လမ်...

ၵူၼ်းလုၵ့်တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢဝ်ယႃႈမႃ့ႁူဝ်သႅၼ်မဵတ့် သႂ်ႇၼႂ်းမၢၵ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီ့ တီႈမႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းထႆး တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈဢၼ်ဢဝ်ယႃႈမႃ့ 200.000 မဵတ့် သႂ်ႇၼႂ်းမၢၵ်ႇၵႃးသေ လုၵ့်တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းမႄႈသၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/01/2019   သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းထႆး ...

ပလိၵ်ႈတီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း မႅၼ်ႈ 4 မိုၼ်ႇ 6 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:30...

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈဢႆႉသ် တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 150,000 သႅၼ်ပျႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉမၢႆ 27 လွႆလႅမ်...

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းၵႃ့ယႃႈ – ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီ့ၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်လၵ့်လွမ်ၵႃ့ယႃႈ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၸွပ်ႇထၢမ်ၶၢဝ်ႇ  ငၢဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈၸၢႆးလၢဝ် ဢႃယု 21...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း