Monday, September 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း H1N1 ပီၼႆႉ ပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး 400 ပၢႆတၢႆယဝ်ႉ 30 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း H1N1 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ၶၢဝ်းႁူဝ်ၾူၼ်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ် ၵူၼ်းတၢႆၼမ် ။ မီး 30 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ယုင်းလၢႆးတေလိူင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇတေၸပ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 မႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေၽႄႈၼမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၾၢင်ႉသတိလႄႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃး...

တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ (Gout)

တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၼႆႉ ၽႃသႃဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ Gout ၊ ထႆးဝႃႈရူၵ်ႊၵဝ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းတႆးတႄႉယၢမ်ႈငိၼ်းပူႇမွၼ်းၼၢႆးယႃႈႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၽီလိၼ် ၼႆၵၼ်ယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈပဵၼ်မႃး၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်တေလႆႈယူတ်းယႃ တိုဝ်းၵမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပူင်သွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မိူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းလူလွမ် မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈ...
ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႉတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်

ၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(မရဵင်း/ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) ၼႂ်းႁူင်းလုၵ်ႈ ၶွင်ၼၢင်းယိင်း မႄႈႁိူၼ်းတႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်း ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း...
လၢႆးႁႄႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ ႁိုဝ် မွင်ၶေႃႈၸႂ်ၵပ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ တၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်၊ ယွၼ်ႉသုတ်ႇၺႃးဢၢႆလူမ်း ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်။ မိူဝ်ႈ 20 ပီပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလႆႈယူႇလႄႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၽႄႈတိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼပ့်မိုၼ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ(တူၵ့်ၵူၺ်း) ႁႂ်ႈငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ယူႇတႃႇသေႇ ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 01/01 /2019- 21/02/2019...

တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၽႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆ

တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၽႄႈၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 15 ပီ လူင်းတႂ်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 လိူင်ႇၽႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢႆ၊...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈပွတ်ႇမိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ TNLA ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈၼႂ်းပွတ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်းယဝ်ႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈ မႃ ၊ မႅဝ်း

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလဵင်ႉမႅဝ်း၊ မႃလႄႈ သတ်းမီးၶူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉဝႆႉ ယွၼ်ႉၸၢင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈသတ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း