Saturday, January 18, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

ၸၢဝ်းဝႃႉ ထုင်ႉၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 40 ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ပဵၼ်သွင်ႁူၼ် လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃမိူင်းထႆး

ၸၢဝ်းဝႃႉ 39 ၵေႃႉ ထုင်ႉမိူင်းတူၼ် ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေ ပဵၼ်ႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ႁူင်းယႃပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 29/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10...

တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ႁဝ်ႈ လႄႈပဵၼ်ႁဝ်ႈၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း

တၢင်းပဵၼ်ႁဝ်ႈမီးတီႈပွင်ႇဝႃႈႁိုဝ်? ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ၽိဝ်ၼင်ၵႂ်ႈပွင်း ဢွၵ်ႇပဵၼ်ယုမ်ႇပဵၼ်ယွမ်ႇ ပဵၼ်တုမ်ႇပဵၼ်တွမ်ႇ မီးၼမ်ႉသႂ်သေးလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼိူဝ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၶူမ်းၵၢႆးၵၢႆး ၶႂ်ႈတိူၼ်ႇၶႂ်ႈယၢႆးယူႇတႃႇသေႇ ယူႇယၢပ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ႁဝ်ႈ (SCABIES) ၼႆယဝ်ႉ။ ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ႁဝ်ႈၸမ်း တၢင်းပဵၼ်ႁဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၸွမ်းၽိဝ်ၼင်ၼိူဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၸိုင် ႁွင်ႉဝႃႈႁူဝ်ႁဝ်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၽိဝ်ၼင်...

ႁူင်းယႃ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1  2 ၵေႃႉ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႉဝၼ်းတီႈ 10/7/2019 ဝႃႈ တီႈႁူင်းယႃ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1  မီး 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း H1N1 ပီၼႆႉ ပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး 400 ပၢႆတၢႆယဝ်ႉ 30 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း H1N1 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ၶၢဝ်းႁူဝ်ၾူၼ်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ် ၵူၼ်းတၢႆၼမ် ။ မီး 30 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ယုင်းလၢႆးတေလိူင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇတေၸပ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 မႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေၽႄႈၼမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၾၢင်ႉသတိလႄႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃး...

တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ (Gout)

တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၼႆႉ ၽႃသႃဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ Gout ၊ ထႆးဝႃႈရူၵ်ႊၵဝ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းတႆးတႄႉယၢမ်ႈငိၼ်းပူႇမွၼ်းၼၢႆးယႃႈႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၽီလိၼ် ၼႆၵၼ်ယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈပဵၼ်မႃး၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်တေလႆႈယူတ်းယႃ တိုဝ်းၵမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပူင်သွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မိူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းလူလွမ် မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈ...
ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႉတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်

ၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(မရဵင်း/ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) ၼႂ်းႁူင်းလုၵ်ႈ ၶွင်ၼၢင်းယိင်း မႄႈႁိူၼ်းတႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်း ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း...
လၢႆးႁႄႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ ႁိုဝ် မွင်ၶေႃႈၸႂ်ၵပ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ တၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်၊ ယွၼ်ႉသုတ်ႇၺႃးဢၢႆလူမ်း ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်။ မိူဝ်ႈ 20 ပီပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလႆႈယူႇလႄႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၽႄႈတိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼပ့်မိုၼ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ(တူၵ့်ၵူၺ်း) ႁႂ်ႈငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ယူႇတႃႇသေႇ ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 01/01 /2019- 21/02/2019...

တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၽႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆ

တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၽႄႈၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 15 ပီ လူင်းတႂ်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 လိူင်ႇၽႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢႆ၊...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈပွတ်ႇမိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ TNLA ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈၼႂ်းပွတ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်းယဝ်ႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈ မႃ ၊ မႅဝ်း

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလဵင်ႉမႅဝ်း၊ မႃလႄႈ သတ်းမီးၶူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉဝႆႉ ယွၼ်ႉၸၢင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈသတ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်း...

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵၼ်းႁူႉၸမ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉပႃႇသႃ ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးၵူၼ်းပႃႇသႃလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 45 ၵေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01/01/2018 ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 8,200 ပၢႆလႄႈ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ မီးၵႂႃႇ 45 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊသေႃႇလိၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း