Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈပွတ်ႇမိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ TNLA ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈၼႂ်းပွတ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်းယဝ်ႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈ မႃ ၊ မႅဝ်း

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလဵင်ႉမႅဝ်း၊ မႃလႄႈ သတ်းမီးၶူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉဝႆႉ ယွၼ်ႉၸၢင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈသတ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်း...

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵၼ်းႁူႉၸမ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉပႃႇသႃ ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးၵူၼ်းပႃႇသႃလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 45 ၵေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01/01/2018 ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 8,200 ပၢႆလႄႈ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ မီးၵႂႃႇ 45 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊသေႃႇလိၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈမေႃယႃလူင် တႃႇႁၵ်ႉသႃယူတ်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်း

ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမီးမေႃယႃလူင် တႃႇႁၵ်ႉသႃၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယိင်းႁၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ မေႃယႃလူင် တီႈႁူင်းယႃၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇ ၸိၼ်ႉၵၢႆႇ...

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ မႄႈမၢၼ်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉတေႃႊလိူဝ်ႊ

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 2 ပီ လူင်းတႂ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ(ပုမ်ယႂ်ႇ) တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပိုတ်ႇပၼ်ႁွင်ႈယႃ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုတ်ႇပၼ် ႁွင်ႈယႃ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵိုင်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ယုင်းလၢႆးတေလိူင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေ  ၸပ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ สสจ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေၸပ်းၽႄႈၼမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၾၢင်ႉသတိလႄႈ...

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽႃႇတတ်း ယူတ်းယႃတူဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်းတႂ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တီႈႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း မေႃၵႂၢမ်းတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း