Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ရေႃးၵႃႇၶူဝ်းဝိတ်း 19 လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ  ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢိၵ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 182 ၼၼ်ႉ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် လႆႈၺူႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼင်ႇၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းလွႆလႅမ်လႄႈ မွၵ်ႇမႆႇ 9 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးမႅင်းသေၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 9 ၵေႃႉ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈမိူၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၵူၺ်း ၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးမႅင်းသေၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇမေႃယႃၶဝ်...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူႈၵေႃႉ လႆႈၼင်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 6 ထတ်း(ပေႇ) ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇပၢႆးယူႇလီ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18-19/5/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2...

ၶွမ်ႊမတီႊလူလွမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းသၢတ်ႇသင်ႇလၢတ်ႈၽႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း

ၶွမ်ႊမတီႊလူလွမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းသၢတ်ႇသင်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်ၸိုင် ပၼ်တၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈၶင်ၼႂ်းၵႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 96 တီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်း ႁူင်းယႃသေတႃႉ တေလႆႈယူႇႁိူၼ်း ၵုမ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ထႅင်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ၸီႉၼႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၶႄႇ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 ဝၼ်း ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ်လီၶိုၼ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ပွၵ်ႈမိူင်း UAE မႃးတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ပွၵ်ႈမိူင်း UAE မႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8...

ၵႂႃႇၶုတ်းၵူၼ်းတၢႆဢဝ်မႃးႁဵတ်းမႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈလႄႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁိမ်းၸမ် 100

ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ၵႂႃႇၶုတ်းဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းပၢင်မႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းထုင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢမ်ႇသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ

ၶွမ်ႊမတီႊႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask) ၊ ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇ တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20/5/2020...

မိူင်းပရႃႇၸီးတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်ထီႉ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းပရႃႇၸီး တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးသွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼမ်လိူဝ် မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်မႃးထီႉ 3 ၼႂ်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇၸီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇမႃး ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ 50 ပၢႆယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်တႃႇယမ်ႉ

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃးမီးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႇတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇသေပွၵ်ႈမႃး ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တဢၢင်း ပလွင်ႈ မီးယူႇ 51 ၵေႃႉ။ ဢူးၵျႃးတီႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၼီႊပေႃး တၢႆယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ

200 ၸိုင်ႈမိူင်းပၢႆ ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တၢႆႁၢႆၼပ်ႉသႅၼ် ယူႇၼၼ်ႉ မိူင်းၼီႊပေႃးတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၼႆႉပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႊပေႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/5/2020...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈတူၼ်ႈတီး လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တီႈတူၼ်ႈတီး ၵိုတ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉသေ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 121 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း