Monday, October 18, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

0
ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

COVID-19 ၽႄႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

0
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ၊ ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ပိၵ်ႉထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ႁၢမ်းၵၢၼ် ၊ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ။  တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/10/2021...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်းမီး 100 ပၢႆ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 10 ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 168 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶိုင်သမ်း Sinovac ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆးသႅၼ်ပၢႆ

0
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃယု 12 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႃႇ သႅၼ်ၵေႃႉပၢႆ ၊လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပၢႆယူႇလီၸႄႈမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတႄႇသမ်းပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/10/2021...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

0
ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တၢင်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ယွမ်းလူင်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ တၢင်းဝဵင်းဢွၼ်ႇသမ်ႉတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း လူႉတၢႆယူႇၵူႈဝၼ်း ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၊ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ တၢင်းဝဵင်းဢွၼ်ႇတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၼမ်။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်မၢႆၾၢင် ၸႄႈဝႂ်သင်မႃးလူး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢႃယုတဵမ် 18 ယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 5 လိူၼ် ၸွင်ႇပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ တေယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း 2021/10/6 ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 5 လိူၼ်ၼႆ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ တေငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸၵၸၶဝ်...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ပွတ်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 4,280 ပၢႆယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၼမ်ႉတူႈမီး 18 ၵေႃႉ

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 600 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 18 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈႁႅင်း ၸဝ်ႈၼႃးၵဵင်းတုင် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ

0
ၸဝ်ႈၼႃးၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၼႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈ လၢမ်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

SSPP တေ Lockdown ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ

0
တႃႇ ႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈ SSPP တေ Lockdown ငဝ်ႈ ငုၼ်းဝႆႉဝၢၼ်ႈႁႆးဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တီႈပၢင်ႇၵေႇတုၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵေႃႉ႞

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးလူၺ် ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ

0
ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် ။ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊလႄႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းသေ မၢင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် သၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်းသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယူႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ   ဝၼ်းတီႈ 4/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီး

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းယၢမ်းလဵဝ်မီးၵႂႃႇ 400 ပၢႆ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 5 ၵေႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း