Thursday, April 22, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁွင်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းလူင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၢၼ်ၶတ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇပႃႈၼိူဝ် CDM ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁွင်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်(ဢမ်ႇႁဵတ်း CDM)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။ ဝၼ်းတီႈ...

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်ဢၢၼ်းသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ ႁၢင်ႉၵၢတ်ႈပႅတ်ႈ

0
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ၼႆႉ တေတႄႇသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသမ်း၊ ဢဝ်ႁၢင်ႉႁၢတ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၼၢင်းမူဝ်းမူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း...

ႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၾၢႆႇမေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တင်း ႁူင်းယႃမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းမေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင်...

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉလႄႈ ယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းၵြႃးပႆႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈ

ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တေလုၵ်ႉမိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ  ႁွပ်ႈ  သွင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈတင်းမူတ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ သမ်းယႃႈယႃၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ဝၼ်းတီႈ 29/1/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႊ လႆႈသမ်းၶဵမ် ယႃႈယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ယႃႈယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႄႇလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တီႈတူၼ်ႈတီး တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၸုမ်းၾၢႆႇမေႃယႃ ၽူႈၸွႆႈမေႃယႃ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တင်း...

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး  လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း...

ယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈတႃႈပွတ်းၸၢၼ်း ထိုင်တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႆႈသမ်းၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် တူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။  ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ႁွတ်ႈၽႅဝ်   ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး  564 မူၵ်ႇ/ တဝ်ႈ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမေႃယႃ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈပၼ် တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 1,600 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 တီႈႁူင်းယႃလူင်ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ် မီး 300 ပၢႆ

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင် ပၢင်သၢင်း မိူင်းပွၵ်ႉ မိူင်းၽႅၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 304 ၵေႃႉယဝ်ႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ တေလႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မေႃယႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇ 5,000 ပၢႆ တေလႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ၼႆႉ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 96 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမူႇၸႊတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 45 ပီ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  ဝၼ်းတီႈ 22/1/2021...

မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီးယႃး ပၼ်ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 1.5 လၢၼ်ႉမူၵ်ႇ

တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉယႃဝၵ်းသိၼ်း“ယႃႁႄႈၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီးယႃး မႃး လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်မူၵ်ႇ   လႄႈ တေတႄႇသမ်းပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸၢင်ႈၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႃႇ 7...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၶိုၼ်း

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၽွင်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇဢမ်ႇပေႃးမီးၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လိုၼ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်မႃး လႄႈ ၾၢႆႇယူႇလီ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း