Monday, January 24, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

ၾၢႆႇသႃသၼႃၵဵင်းတုင် ႁၢမ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း / တၵ်ႉၵႃႇ မႃးယူႇသဝ်း/ၼွၼ်းႁဵတ်းၶႅၵ်ႇတီႈဝတ်ႉဝႃး

0
လုမ်းၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ႁၢမ်ႈဝတ်ႉဝႃး ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ/ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ မႃးယူႇသဝ်း ၼွၼ်းလိုဝ်ႈႁဵတ်းၶႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၸူးၵၼ်ၼႆသေ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်း၊ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/12/2021 ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၸၢႆႇၵၼ် မိူၼ်ၵဝ်ယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵၢတ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး  လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း...

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵူႈဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉ

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵူႈဝၼ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းမီးထိုင် 1400 ပၢႆ ဢၼ်ၸပ်းမႂ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉဢမ်ႇပိၵ်ႉ/ၵိုတ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/12/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵၢတ်ႇတႃႈၼမ်ႉ (ရေပေါ်စျေး) ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

0
တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵၢတ်ႇတႃႈၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ႁၢႆးယႃႈ (ဟဲယာရွာမ)ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်း ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၸမ် 1,000

0
ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၸမ် 1,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းၵူၼ်းၸပ်းတႅတ်ႈတေႃး ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ႉတူႈ...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မႆႈၸႂ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2 ပီယဝ်ႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ...

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင်ၵူတ်ႉၶၢႆ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၶူဝ်းဝိတ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸွမ်းတၢင်း

0
ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းယႃယႃႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းမိူင်းႁွမ်း မိူင်းၸီးသေ ပွၵ်ႈမႃး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸွမ်းတၢင်း မိူဝ်ႈဝႃး၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီး 11 ၵေႃႉ

0
ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႅၵ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း) ၼၼ်ႉမီး 11 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးၵမ်ႈၼမ်၊ဢၼ်ၸပ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႄႉ ယင်းပႆႇမီးဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 1,200 ပၢႆ တၢႆ 8 ၵေႃႉ

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သဵၼ်ႈမၢႆ မီးၵႂႃႇ 1,229 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၵၢတ်ႇမိူင်းၼၢႆး ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းပႆႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ

0
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းၼၢႆး ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်းယႃႁႄႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမိူင်းၵိုင် မီးၸမ် 400

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 400 လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵၼ် ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ  ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉၽႂ်ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

0
ဝၼ်းတီႈ 7/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈ သိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်း ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁဵၼ်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆတဵမ်ဝူင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇပိၵ်ႉလိုဝ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း။   ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ၵေႃႈပႃး၊   ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢေႇ လူၺ်ႈၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ် မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉမႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း