Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႉတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်

ၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(မရဵင်း/ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) ၼႂ်းႁူင်းလုၵ်ႈ ၶွင်ၼၢင်းယိင်း မႄႈႁိူၼ်းတႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်း ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း...
လၢႆးႁႄႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ ႁိုဝ် မွင်ၶေႃႈၸႂ်ၵပ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ တၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်၊ ယွၼ်ႉသုတ်ႇၺႃးဢၢႆလူမ်း ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်။ မိူဝ်ႈ 20 ပီပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလႆႈယူႇလႄႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၽႄႈတိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼပ့်မိုၼ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ(တူၵ့်ၵူၺ်း) ႁႂ်ႈငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ယူႇတႃႇသေႇ ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 01/01 /2019- 21/02/2019...

တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၽႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆ

တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၽႄႈၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 15 ပီ လူင်းတႂ်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 လိူင်ႇၽႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢႆ၊...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈပွတ်ႇမိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ TNLA ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈၼႂ်းပွတ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်းယဝ်ႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈ မႃ ၊ မႅဝ်း

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလဵင်ႉမႅဝ်း၊ မႃလႄႈ သတ်းမီးၶူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉဝႆႉ ယွၼ်ႉၸၢင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈသတ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်း...

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵၼ်းႁူႉၸမ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉပႃႇသႃ ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးၵူၼ်းပႃႇသႃလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 45 ၵေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01/01/2018 ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 8,200 ပၢႆလႄႈ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ မီးၵႂႃႇ 45 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊသေႃႇလိၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈမေႃယႃလူင် တႃႇႁၵ်ႉသႃယူတ်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်း

ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမီးမေႃယႃလူင် တႃႇႁၵ်ႉသႃၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယိင်းႁၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ မေႃယႃလူင် တီႈႁူင်းယႃၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇ ၸိၼ်ႉၵၢႆႇ...

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ မႄႈမၢၼ်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉတေႃႊလိူဝ်ႊ

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 2 ပီ လူင်းတႂ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ(ပုမ်ယႂ်ႇ) တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း