Wednesday, September 28, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်မႆႈ ၶႆႈ ၼၢဝ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူႈလွင်ႈ။

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း Lockdown ထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

0
ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ တီႈၶႃသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ၸၢႆးထုၼ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၶူၼ်...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼမ်

0
ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ)လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ (ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၼ်မႃးၼမ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေၸပ်းမႃးၸွမ်းယုင်း  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

0
တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉ ရႃႇသီႇ) ၵၼ်ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး  ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ် မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ႁႅင်း ထိုင်ပေႃးလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ...
ၵဵင်းတုင် Covid

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸမ် 40 ၵေႃႉ

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 40 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ်...

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ

0
မေႃၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ 2 ၶိုၼ်း 3 ဝၼ်း ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 2-3/9/2022 ၼႆႉ မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီ 10 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-24/8/2022...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးၼမ်ယဝ်ႉ

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူးဝႃး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီ မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆး

0
ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးလုၵ်ႈသိတ်ႇ ပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ  ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးယဝ်ႉ ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယူႇလီ

0
မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ သုတ်ႇမုၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈ/ သိုပ်ႇၸႆးတႃ ယိူင်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢၼ်ႁဵတ်း CDM တီႈမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်း မေႃယႃ လုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် (Nurse) ဢၼ်ႁဵတ်း CDM ဝႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၽႄႈၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

0
ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလိူင်ႇၽႄႈႁႅင်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ တေႃႉမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ။...

ဝူဝ်း/ၵႂၢႆးဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

0
ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းတူဝ်၊ ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး ၸုမ်းၾၢႆႇတူၺ်းလူပႆၢးယူႇလီသတ်း ပႆႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇသွင်ၵေး ၊ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ  ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ တႄႇပဵၼ်မႃးလႆႈ 3-4 လိူၼ်ယဝ်ႉသေ...

တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း – ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း

0
 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း လႄႈ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ မီး 40 ပၢႆ။  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

မၢၵ်ႇႁဵင်းလိင်း Monkey Pox လၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼမ်

0
တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ ပီ 2022 ၼႆႉမႃး မၢၵ်ႇႁႅင်းလိင်း Monkey Pox ဢမ်ႇၼၼ် မၢၵ်ႇလိင်း (ဢွၵ်ႇတုမ်ႇပူမ်ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း) လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ၼႂ်း 58 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း