Wednesday, September 28, 2022

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶၢဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁပ်ႉၸုမ်းၶူး M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆး

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပထုမ်း ထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်းၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 27/01/2018 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင် တွၼ်ႈပၼ် ၽိုၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၾိုၵ်းသွမ်ႉ တႃႇႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2018 ပဵၼ်ဝၼ်းၾိုၵ်းသွမ်ႉ Rehearsal...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်းၵဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်

0
ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ပႃးမေႃသွၼ်။ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းတပ်ႉၵွင် ၶမရ 525 ၊ ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ပၢႆဢိင်ဢၢင်ႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇပႃႈၼိူဝ် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ယလၶ) ၶူဝ်လမ်သေ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈတႃႇ 20 လင်

0
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈတႃႇ 20 လင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူင်းထူပ်းမေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဢေႇလိူဝ်ႁႅင်း

ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2017-2018 ၼႆႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႃႇသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ 5 ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပႃး 675 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ...

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ 8 တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

0
ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသၼ်လွႆမိူင်းတႆး တေၸတ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇ 200 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် (ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ)လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၼ်းတီႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈၶူးသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း 11 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/01/2018...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းတေၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်းသိပ်း

0
ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တေလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7-16/3/2018 ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇပီသွၼ်လိၵ်ႈပီ 2017- 2018 ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2017...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မထႅင်ႈ

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ မီးမေႃသွၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 153 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15-20/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

သင်ၶၸဝ်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ / သႃသၼႃ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထူပ်းၽေးသိုၵ်း

0
ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပေႃးလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်-မိူင်းသူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းၵတ်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ...

သင်ၶတႆး 10 တူၼ် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီရိလင်းၵႃၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး BA 10 တူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸူမ်းၸွမ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2017 သင်ၶတႆးဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်...

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃတႆး ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃတီႈမိူင်းမွၼ်း

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ တီႈမိူင်း မွၼ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ ႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼႆႉၶူးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆးႁူမ်ႈ 18 ၵေႃႉဢွၼ် ၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း...

ၶူးသွၼ်ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းမႃးမီးတီႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်း

ၶူးသွၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် 30 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းသေယူႇဝႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁူပ်ႉထူပ်း Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်းတႆး Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း