Friday, August 14, 2020

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းတေၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်းသိပ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တေလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7-16/3/2018 ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇပီသွၼ်လိၵ်ႈပီ 2017- 2018 ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2017...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မထႅင်ႈ

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ မီးမေႃသွၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 153 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15-20/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

သင်ၶၸဝ်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ / သႃသၼႃ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထူပ်းၽေးသိုၵ်း

ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပေႃးလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်-မိူင်းသူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းၵတ်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ...

သင်ၶတႆး 10 တူၼ် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီရိလင်းၵႃၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး BA 10 တူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸူမ်းၸွမ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2017 သင်ၶတႆးဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်...

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃတႆး ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃတီႈမိူင်းမွၼ်း

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ တီႈမိူင်း မွၼ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ ႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼႆႉၶူးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆးႁူမ်ႈ 18 ၵေႃႉဢွၼ် ၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း...

ၶူးသွၼ်ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းမႃးမီးတီႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်း

ၶူးသွၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် 30 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းသေယူႇဝႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁူပ်ႉထူပ်း Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်းတႆး Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ...

ပီမႂ်ႇတႆး မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ဢမ်ႇယႅၵ်ႈၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2016-2017 တင်းမူတ်း 133 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းႁွင်ႉဝႃႈၶိူဝ်းသယၢမ်

လိၵ်ႈတႆးမႂ်ႇ ဢၼ်တႆးႁဝ်းၸႂ်ႉယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢႆမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းမူတ်းၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းႁွင်ႉဝႃႈသယၢမ် (သျႅၼ်း)။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမျႃႉဝတီႇၶဝ် တိုၵ်ႉႁွင်ႉမိူင်းထႆးဝႃႈ မိူင်းသယၢမ်၊ ပေႃးတေၵႂႃႇမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇမိူင်းသယၢမ်-...

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတီႈသၽႃး ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆးတႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတီႈ သၽႃး ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူႉၸၵ်းၽူႈတႅၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသၽႃး။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2017 ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၵၢၼ် မိူင်း တီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃး လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း တႄႇၶဝ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႊၽုမ်ႊ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း