Saturday, May 26, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၸၼ်ႉၸွမ်ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း/သင်ၶတႆး ႁဵၼ်းယဝ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပီၼႆႉ ႁိမ်း 50 တူၼ်/ၵေႃႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းယဝ်ႉ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ လႄႈ ၵဵင်းမႆႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ မိူင်းၵဝ်ႇ ဢႃယုတ်ႉထယႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12-13/05/2018...

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ/တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းသၢႆငဝ်းလႅင်းပုတ်ႉထ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် မီး ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 200 ပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1...

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း...

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1-2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး ၼိူဝ်တူင်ႇဝူင်းၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးတင်းၼမ်ဝႃႈ မေႃၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈ/တၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပၢင်သွၼ်လွင်ႈသိုဝ်ႇ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပၢင်သွၼ် လွင်ႈလၢႆးတိုဝ်းၵမ်သိုဝ်ႇလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး။ ဝၼ်းတီႈ 6 – 8 /5/2018 ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပၢင်သွၼ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသႅၼ်ဝီတင်းၸုမ်း SYO ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉလၢႆးၵႃႈတႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်း SYO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ တၢင်းၵႃႈ  ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ၵေႃႉပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01- 05/05/2018 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ...

ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ၸတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸုပ်ႈထီႉ 3 မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ 50 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20-25/04/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ လၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 5 တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မီးမေႃသွၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 105 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထၢတ်ႈတေႃႇလွႆလႅမ် တေယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇမိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ၸူမ်းသင်ၶၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပၺ်ႇၺႃၼၼ်ႇတ ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇလွႆလႅမ် တေယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇမိူင်းထႆး ႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၸိူဝ်းလႆႈ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ဝင်းၼွႆႉ လႄႈ တေၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇ ပွၼ်ႈထမ်း ပၼ်ပႃး...

မိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 25 ပွၵ်ႈ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း