Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝတ့်လွၼ်းၸၼ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်းတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ တေႇပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းတူင့်ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၼႂ်း ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းၵၼ် တေပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်းၸမ် 2 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/03/2019...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တႄႇၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2019 တႃႇတွပ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2019 (ဝၼ်းပုတ်ႉ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2018-2019 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းၸႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06 – 15/03/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၺ်ၺႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းပၢႆႈၽေး RCSS – SSPP ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈ

RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 130 ပၢႆ ႁူပ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇ...

ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸတ်းပၢင်ၶႅင်ႇ တႅမ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်း

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဝဵင်းလွႆၶေႃ/လွႆၵေႃႇ ၸတ်းပၢင်ၶႅင်ႇ တႅမ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်းတႆး သင်ၶၸဝ်ႈ 45 တူၼ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း ထိုင် 10:30...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တွၼ်ႈပၼ်သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 360 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်း ထိုင် 4:30 မူင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ (Sunday Dhamma School) တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ။ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ...

တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးလၢႆတီႈတေႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ပီႈၼွင့်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃႇမိ ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2019...

လုၵ်ႈၸၢႆးမေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့ လႆႈႁပ့်သူး ၼႂ်းပၢင်ၶႅင်ႇၾၢႆႇ Computer ၸၼ့်ၸႄႈမိူင်း

ပၢင်ၶႅင်ႇၼမ့်ၵတ့်ၶွမ်ႊ Computer ၸၼ့်ၸႄႈမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့ ဢွင်ႇပႄ့လႆႈႁပ့်သူး ရၢင်းဝလ်းတီႈ 3 ။ ဝၼ်းတီႈ 03/01/2019 ၸၢႆးသႅင်လၢဝ်ၾႃ့ ဢႃယု 12...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း