Monday, January 24, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵိုင် ယႅၵ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈပဵၼ် သွင်ၶၢဝ်း

0
တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵိုင် ယႅၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း သွင်ၶၢဝ်းသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ 2 ၶၢဝ်းယၢမ်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 (ဝၼ်းၸၼ်)...

ပီ 2021 ၼႆႉသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ တေႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမီး 10 ၸဝ်ႈ

0
လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A, M.A လႄႈ Ph.D တင်းမူတ်းမီး 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမိူင်းၵိုင် မီးၸမ် 400

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 400 လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵၼ် ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ  ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉၽႂ်ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

0
ဝၼ်းတီႈ 7/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈ သိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်း ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁဵၼ်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆတဵမ်ဝူင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇပိၵ်ႉလိုဝ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း။   ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ၵေႃႈပႃး၊   ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တႅၼ်းတီႈယူႇမေႃသွၼ် CDM ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

0
မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမီးၼမ်လႄႈမေႃသွၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁွင်ႉဢဝ်မေႃသွၼ်တၢင်ႇတီႈမႃးထႅမ်ႁႅင်း၊ မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ ၵႆဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁႃတၢင်းတႃႇလႆႈၶၢႆႉၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃသွၼ်တၢင်ႇတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈမၢႆ 6 လႄႈ ၸၼ်ႉဢွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မေႃသွၼ် CDM ႁူဝ်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -”ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။...

ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈပိုတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 26 ဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ႇပိုတ်ႇ 14 ၸႄႈဝဵင်း

0
ဝၼ်းတီႈ 30/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ 14 ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။ ပဵၼ်ဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢေႇ လူၺ်ႈၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ် မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉမႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တိုၵ်ႉမီးဢေႇ ပေႃႈမႄႈ တိုၵ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၸပ်းၵၼ် ပႆႇဝၢင်းၸႂ်တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မႆႈၸႂ်

0
ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/201 ၶူးသွၼ်/...

ပီ 2021 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မီး 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ

0
ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ 2021 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေလႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉမီး 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၼ်ႉ Ph.D...

ႁူဝ်ၸႂ်မႄႈမႆႈ ၵူဝ်လုၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈတၢင်းႁူႉ ပၢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵၼ်း

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢၼ်လုၵ်ႈၽႂ် လၢင်းမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လပ်းသိင်ႇ ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း မိူဝ်းၼႃႈ။ တႄႇဢဝ်...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်

0
ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးၵမ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ပႃး ႁူင်းႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် တီႈသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွတ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်းၼႆႉ မီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းပဵင်း ႁပ်းၶိုၼ်းတႃႇ 2 ဝူင်ႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းပဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ။ တႄႇဢဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း