Tuesday, August 16, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶၢဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း တေဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ TaiBook Online

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး) တီႈၼိူဝ် Facebook ၶွင် TaiBook...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ တိုၵ်ႉမီးၼမ်

0
ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 လင် ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ တေႁွင်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM မႃးပူင်သွၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ...

သင်ၶတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ (ဘက) 7 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

0
သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ - ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈပၵ 7 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ဝၼ်းၸၼ်...

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁႃႈၽႃသႃတီႈၵဵင်းမႆႇ

0
တႃႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပေႃးတေႁူႉမေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈႁႂ်ႈယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်း လိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆလၢႆၽႃသႃ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2022 တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ...

မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

0
မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ် (အချိန်ပို) သေ သွၼ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ (ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ/ ကျူရှင်) ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈႁဵၼ်း...

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ သူၼ်းဢီးႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

0
မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ သူၼ်းဢီး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၽိသဵတ်ႇ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢဝ်ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ တီႈၶဝ်ထႅင်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်...

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တဢၢင်း TNEC ဢၢၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 300 ပၢႆ

0
ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တဢၢင်း TNEC လၢတ်ႈဝႃႈၶတ်းၸႂ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်သွၼ်ပၼ်တင်းလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈတီႈတႄႉ ၶဝ်သွၼ်ပၼ် 3 ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈတဢၢင်း ၵူၺ်းလႄႈ လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈပႃးယူႇ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ

0
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တေပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢေႇတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ်လႄႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆး...

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း (ၸၢဝ်းတႆး) ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈမိူင်းထႆး မီး 28 ၵေႃႉ

0
ပီ 2022 ၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီ တီႈမိူင်းထႆး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇႁဵၼ်း 28 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 တင်း 8 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ၸွမ်းလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵႂႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉႁူသုၵ်ႉၸႂ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ။  ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်...

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2

0
သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 130 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 တေႃႇထိုင်...

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶူးသွၼ်/ သင်ၶၸဝ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

0
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶူးသွၼ် တႃႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႉမႂ်ႇ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မေႃသွၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 8

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မေႃသွၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ...

ၶေႃးလဵၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 6

0
ၶေႃးလိၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ Diploma (တီႊပလူဝ်ႊမႃႊ) လႄႈ ၸၼ်ႉ B.A တင်းမူတ်း 49 တူၼ်/...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ

0
ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ လူတ်းယွမ်းဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2022 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း