Friday, March 23, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ သူင်ႇသင်ႇယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ သူင်ႇသင်ႇယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပီ 2018 ။ ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018...

လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶၢင် တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် 2 လင်

ၵူၼ်းမိူင်း ဝူင်ႈၵၢင်ၼမ်ႉၶမ်း - မၢၼ်ႈမေႃႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 လင် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2018...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢတ်ႇႁၢႆ 3 ႁဵင်ပၢႆ

ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ၽႃသႃဢင်းၵိတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 3,000 ၵေႃႉပၢႆ ၶၢတ်ႇႁၢႆဢမ်ႇမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2018 ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 50,000 ပၢႆၶဝ်ႈတွပ်ႇ

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၶဝ်ႈတွပ်ႇၸၼ်ႉသိပ်း မီး 5 မိုၼ်ႇ 5 ႁဵင်ၵေႃႉပၢႆ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 07-16/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တင်း သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 170 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03-07/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထမ်း(တႆးၶိုၼ်) ၶၢဝ်းမႆႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထမ်း(တႆးၶိုၼ်) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ 56 ပၢင်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တင်းမူတ်း မေႃသွၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 60 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4-6/3/2018 ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထမ်မလႄႈ လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈထမ်မလႄႈ လိၵ်ႈတႆး ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်း 2 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေတႄႇ ဝၼ်းတီႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းၼွင် ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းၼွင်

သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းၼွင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တႃႇႁႂ်ႈလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ႁႂ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင်ၵူႈတီႈ ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25 ထိုင် 27 လိူၼ်  ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင်...

ၸုမ်းၵေႃတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ တေပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ

ၸုမ်းၵေႃတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၽွင်း ၶၢဝ်းမႆႈ ႁွင်ႉမွၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ။ ၸုမ်းၵေႃတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ တေပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၶၢဝ်းမႆႈ 2 လိူၼ် တႄႇဝၼ်းတီႈ 15 မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း