Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တွၼ်ႈပၼ်သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 360 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်း ထိုင် 4:30 မူင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ (Sunday Dhamma School) တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ။ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ...

တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးလၢႆတီႈတေႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ပီႈၼွင့်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃႇမိ ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2019...

လုၵ်ႈၸၢႆးမေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့ လႆႈႁပ့်သူး ၼႂ်းပၢင်ၶႅင်ႇၾၢႆႇ Computer ၸၼ့်ၸႄႈမိူင်း

ပၢင်ၶႅင်ႇၼမ့်ၵတ့်ၶွမ်ႊ Computer ၸၼ့်ၸႄႈမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့ ဢွင်ႇပႄ့လႆႈႁပ့်သူး ရၢင်းဝလ်းတီႈ 3 ။ ဝၼ်းတီႈ 03/01/2019 ၸၢႆးသႅင်လၢဝ်ၾႃ့ ဢႃယု 12...

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလူင် (ပၢင်ႇဢူႈ) ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉ လိၵ်ႈလူင် ၵမ်းတီႈ 6 ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလူင် ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လႆႈ မႃးဢုပ်ႇ ၶႆႈၼႄ တင်းမူတ်းမီး 200 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27-31/12/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈမေႃသွၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆးလႄႈ လၢႆတိူင်းလၢႆးၸႄႈမိူင်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇတင်း ၶူးပူင်သွၼ်လူင်လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈမေႃသွၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆးလႄႈ လၢႆတိူင်းလၢႆၸႄႈမိူင်း ပိူဝ်ႈပၼ်ႁႅင်းမေႃလိၵ်ႈတႆး မီးႁႅင်းၸႂ်သိုပ်ႇသွၼ်လႄႈ ပိုၼ်ၽႄႈၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းႁိုင်။ ဝၼ်းတီႈ 21-22/12/2018 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းလိူဝ်ႇတင်း ၶူးပူင်သွၼ်လူင်လုင်းၸၢႆးၾႃႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး မီးၶူးသွၼ်သႅၼ်းဢႃယုယႂ်ႇလႄႈ...

ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတူင်ႇၵူၼ်းတႆး

ၵေႃႇမတီႈႁူင်းႁဵၼ်း တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လၢႆးၶႃႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တႃႇသိုဝ်ႉတီႈလိၼ် 14 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝၢင်းၽႅၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတႃႇႁပ်ႉၸွႆႈတၢၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/12/2018...

ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဝၼ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ – ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်း 3

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းဝၼ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း3 ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 03/11/2018 သင်ၶၸဝ်ႈတင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တွၼ်ႈသူး မေႃသွၼ်လႄႈ...

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႉသ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸတ်းၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈ 54 ပီ

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီတဵမ် လႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင် ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႉသ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 01 – 10/11/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း