Tuesday, November 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ၶႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇမီး 400 ပၢႆ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “ ၾိင်ႈယူႇၵိၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း IT ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီ” ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းမီး 400 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး Tai...

SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်ယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ 3

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼၢင်း ယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ 3 တီႈလုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး...

ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ

ၸုမ်းပရႁိတ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃ ၼမ်ႉၶူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း တီႈ မိူင်းငေႃႉ တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ။ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း...

ၵေႃတႆးၵႃလီႉတေၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သူၼ်ၸႂ်ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႆႈတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႉၼႆႉ

ၵေႃတႆးဝဵင်းၵႃလီႉ တေပိုတ်ႇပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ႁွင်ႉမွၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ် ယိုၼ်ႈ  ၸိုဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းတင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇလိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ၼႆႉသဵင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 05/11/2018 တေထိုင်ၼႆႉ ၵေႃတႆးၵႃလီႉ တေၸတ်းပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

တူဝ်တႅၼ်း 4 ၸႄႈမိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ တီႈၵဵင်းသႅၼ်

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃလႄႈ လွင်ႈၾိင်ႈထုင်း 4 ၸႄႈ မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29-30/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၽူႈတႅၼ်းၵဵင်းတုင် တုၵ်းယွၼ်း ၼႂ်းသၽႃးႁႂ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းတုင်မီးၶိုၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပူင်သွၼ်ၾၢႆႇမၢႆမီႈ

မိူဝ်ႈတႄႇပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ မီးႁွင်ႈၵၢၼ်ပူင်သွၼ်ၾၢႆႇမၢႆမီႈ Law Department မႃးယူႇ ဢိုတ်းပႅတ်ႈမိူဝ်ႈပီ 2017 လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇမၢႆမီႈ ၸိူဝ်းယူႇပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း...

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21-23/09/2018 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး (SSYCBC) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆးပၢၼ်မႂ်ႇလႄႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ...

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 5 ႁွင်ႉမွၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/09/2018 ၼႆႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 5...

လုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်တီႈၵဵင်းတွင်း

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မီးၶူးပူင်သွၼ်လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းလႄႈ မေႃသွၼ်လၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်။ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မီးၶူးပူင်သွၼ်လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းလႄႈ မေႃသွၼ်လၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ႁိမ်းၸမ်ပၢၵ်ႇ ။ ၸဝ်ႈၶူးသုဝၼ်ႇၼ...

ၸုမ်းသီႇတၵူႇ တေယူတ်းယႃတႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ

ႁူင်းယႃ သီႇတၵူႇၸႅၵ်ႇၶုတႃႇၼ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃတႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တေယူတ်းယႃပၼ်လၢႆလၢႆ တေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11–15/09/2018...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း