Wednesday, October 28, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ပၢင်ၵုမ်လူင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း တေၸတ်းတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး

တီႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး တေမီးၵၢၼ်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ တေမီး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈပိုၼ်းတႆး၊ လွင်ႈလိၵ်ႈလူင် ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆပၢႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉတူႈ တုၵ်းယွၼ်း မႄးတူဝ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းပပ်ႉသွၼ်ႁဵၼ်း လၢႆလၢႆတူဝ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႄးတူဝ်လိၵ်ႈ - 19 တူဝ် ၼႂ်းပပ်ႉလၵ်းသုတ်ပူင်သွၼ်(ပပ်ႉတင်ႈႁဵၼ်း) လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ပူင်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်ႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇထိုင်တီႈ လုမ်းၾၢႆႇပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူတ်းယွမ်းတွၼ်ႈၵၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ

ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ  တၵ်းလႆႈ မူၼ်ႉမႄးလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ လူတ်းယွမ်းၵၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်း  ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ 10 ဢေႇ လိူဝ်တၢင်ႇပီ

ပီၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 လူတ်းယွမ်းလူင်းလိူဝ်ပီၵၢႆတႄႉတႄႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။
ပၢင်ၵုမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇတမ်း လၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တၢင်ႇၼႄ လွင်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ပူင်သွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 148...

ၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တုၵ်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈၼႂ်းသၽႃး

ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇသွၼ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၶူးသွၼ် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃၼၼ်ႉ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ

SSPP ၸွႆႈထႅမ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈပၼ် ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ...

ၸဝ်ႈၶူး ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉၾိုၵ်းသွၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/သင်ၶႃႇၼုမ်ႇ လၢႆးၶွတ်ႇ ၽႅၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ

ၸဝ်ႈၶူး တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၾိုၵ်းသွၼ်လၢႆးၶွတ်ႇ/မတ်ႉ/မၢတ်ႇ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ သင်ၶႃႇၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတူၼ် ၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် တေပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း 200 လင်ပၢႆၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇပူင်သွၼ် တူၵ်းလိုၼ်းလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ။ ပေႃးထိုင်မႃး...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ ၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈၸမ်တီႈၵႆ သင်ႇၶၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႂ်ႇ ၸိူဝ်းတေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈထမ်း ပီၼႆႉပီၼႃႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/6/2020 ထိုင် 19/6/2020 ယူႇတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ထမ်ႇမူဝ်းတယ(ထမ်ႇမေႃးတယ) ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေတႄႇပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ တိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၸိသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းသေ မီးၶေႃႈၸိသင်ႇလူင်းမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020...

ပၢင်ၵုမ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတေႃႇငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတဵတ်ႇယဵၼ်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း 12 ဢၼ်တေၵႂႃႇၶွၼ်ႈႁူပ်ႉ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ တေႃႇထိုင်ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇၸတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2020...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယွမ်းလူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယွမ်းလူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

ပီၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းတႆးၶႂၢၵ်ႈ Program ထႅင်ႈ 2 ဢၼ်

ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် B.A ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈၶဝ်ႈႁဵၼ်း/ ၸဝ်ႈၸရေး ပေႃးတေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/5/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ...

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွၼ်ႁဵၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း