Thursday, November 14, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

သင်ၶၸဝ်ႈၵႃလိ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇပၢႆးပၺ်ၺႃ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ၵႃလိ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သႅမ်ႊမီႊၼႃႊ လူၺ်ႈ လၢႆးၸတ်းသၢင်ႈဝၢင်းၽႅၼ် ယူင်ႉၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ၺႃ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2019 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ယၢၼ်မိူင်း 2 ၵေႃႉ တေလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးသၢႆႊ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ယၢၼ်မိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ဝႆႉၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်း တေလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈပၢင်ပွႆးၼႄၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႊ (စက်မှု သိပ္ပံပြပွဲ)တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ။ ၼၢင်းၶမ်းၽွၼ်း တိယ ဢႃယု 15...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်ၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မီးမိုၼ်ႇပၢႆ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ မီး...

ပၢင်ၵုမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တူၵ်းလူင်းမၵ်းမၼ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ႁူမ်ႈၵၼ် မၵ်းမၼ်ႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸမ် 50 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ်

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ် ၶွပ်ႈသၢမ်လိူၼ် တႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႃႈၸူးၸၼ်ႉ ႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2019 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပတ်းပိုၼ်ႉဢွၼ် ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း...
ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း မိူင်းမၢဝ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း မိူင်းမၢဝ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း မိူဝ်းမၢဝ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 13 August...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း။ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ...

TYO ၸတ်းပၢင်သွၼ် Computer ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း 

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁိမ်း 40 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း (Tai Youth Organization Tachileik)...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူင်သၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ် ၺႃဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း သၽႃႇဝမိူင်းတႆး၊ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၵၢၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ လွင်ႈယူႇ သဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ် ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆး ႁႂ်ႈပၢႆးပၺ် ၺႃတႆးပေႃးတေ ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ် တၢင်းပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆး - ၵႂၢမ်းတႆး...

MAP Radio ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈပွႆႇသဵင် ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုဝ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ

ႁူင်းပွႆႇသဵင် MAP Radio FM 99 MHz ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈၸတ်းလၢႆး ၵၢၼ် ပွႆႇသဵင် ႁႂ်ႈၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုဝ်ႇၼင်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၶိုတ်းတၼ်း ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းသိုပ်ႇၶိူဝ်းတႆး DYC ၸတ်းပၢင် “ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး” ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ပိူဝ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းပိုၼ်းႁၢႆႉ တၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ

မိူဝ်ႈပီ 1997 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လိုပ်ႈႁေႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉတၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ ၵဵင်းလူမ်း...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈႁူၵ်းလိူၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈႁူၵ်းလိူၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 10 တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးတူဝ်တႅၼ်း 18 ၸႄႈဝဵင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 220 ပၢႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယုၵ်ႉၸၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း 140 လင်ပၢႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2019 -2020 ၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်း 145 လင် ဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ...

သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2019 ပတ်းပိုၼ်ႉမီး 2 သႅၼ်ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2019 တင်းမူတ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉ 267,696 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ်ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊမၼ်းဝႃႈသမ်ႉ 31.44 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း