Thursday, April 22, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီၼႆႉ မီး 26 တူၼ်/ ၵေႃႉ

သင်ၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A, M.A တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပီၼႆႉ မီး 60 ပၢႆ ၵူၺ်းဢၼ်တေမႃးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးလႆႈမီး 26 တူၼ်/ ၵေႃႉၵူၺ်း ၊...

သင်ၶတႆး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၼူၵ်ႉၵိၼ်ၼရီႇၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး

ၸုမ်းသင်ၶတႆး သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၶီး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၼူၵ်ႉၵိၼ်ၼရီႇၶမ်း တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း/ တူႉၼွင်ႉ...

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ 2 ဝၼ်း

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ  ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ/ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ   တွၼ်ႈတႃႇသင်ၶလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႊၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဢယုတ်ႉထယႃး ပိုတ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်း ထႃး ႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်း...

ပီ 2020 ၼႆႉ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 66 တူၼ်/ ၵေႃႉ

သင်ၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A, M.A ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တင်းမူတ်းမီး 66 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး...

ၶွမ်ႊမတီႊ ပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တႃႇႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2020

တႃႇမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 13 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊတႄႇပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႆႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်  ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (မႁႃႇတေႇဝီႇၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ) လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပိတၵၢတ်ႈပၢင်လူင် သင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ႁူဝ်မိုၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020...

ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈတႆး မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

0
ပၢင်ၵုမ်လူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆး ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈတႆး၊ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၽႄႈလႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

0
ၸဝ်ႈလိၵ်ႈၸဝ်ႈလၢႆး (ၸရေး) တၢင်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပဵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ “ပၢင်ၵုမ်လူင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆး ၵူႈမိူင်းမိူင်း” ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး၊ ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း၊ ၾၢႆႇမိူင်းထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး လႆႈႁပ်းလၢႆလၢႆလင်

ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လၢႆတီႈ လၢႆလင် လႆႈပိၵ်ႉႁပ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းဝၢင်း ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2020 ...

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၶိုၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉႁပ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၶိုၼ်း ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းတႆး...
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ပၢင်ၵုမ်လူင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း တေၸတ်းတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး

တီႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး တေမီးၵၢၼ်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ တေမီး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈပိုၼ်းတႆး၊ လွင်ႈလိၵ်ႈလူင် ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆပၢႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 04-06/09/2020 တေမႃးၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉတူႈ တုၵ်းယွၼ်း မႄးတူဝ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းပပ်ႉသွၼ်ႁဵၼ်း လၢႆလၢႆတူဝ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႄးတူဝ်လိၵ်ႈ - 19 တူဝ် ၼႂ်းပပ်ႉလၵ်းသုတ်ပူင်သွၼ်(ပပ်ႉတင်ႈႁဵၼ်း) လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ပူင်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်ႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇထိုင်တီႈ လုမ်းၾၢႆႇပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ပူင်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူတ်းယွမ်းတွၼ်ႈၵၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ

ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ  တၵ်းလႆႈ မူၼ်ႉမႄးလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ လူတ်းယွမ်းၵၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်း  ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းမႃးတင်ႈတႄႇလိူၼ်...

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ 10 ဢေႇ လိူဝ်တၢင်ႇပီ

ပီၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 လူတ်းယွမ်းလူင်းလိူဝ်ပီၵၢႆတႄႉတႄႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 (ပီ 2019-2020 ) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...
ပၢင်ၵုမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇတမ်း လၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တၢင်ႇၼႄ လွင်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ပူင်သွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 148 တူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2020...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း