Monday, October 18, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ႁူင်းႁဵၼ်း ပိုတ်ႇမႃးၸမ်တဵမ်လိူၼ် ပေႃႈမႄႈပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

0
ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပိုတ်ႇလႆႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈယိင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၶူးပူင်သွၼ် Computer ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇပႃး

0
ၶူးပူင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ (Computer) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၶူးသွၼ် ၸွမ်းၸႂ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – 2 ၵေႃႉ

0
ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 - 2 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈႁူင်းႁဵၼ်းယင်းတိုၵ်ႉပိုတ်ႇသွၼ်ယူႇထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2021 ၵူၼ်းႁိူၼ်းမေႃသွၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၵေႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇယူႇလီသေၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈႁူင်းယႃ ႁူဝ်ပူင်း၊...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ   ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉပေႃႈမႄႈပႆႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ ၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း...

ၾႆးမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လွႆလႅမ် လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ

0
ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လင်ၵဝ်ႇ (မူလတန်းကျောင်း) မၢႆ 2 လင်ၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မီး လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဝဵင်းပၢင်လူင် 2 လုၵ်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ 2 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

0
ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇယွမ်းဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်ၼိူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၊ ဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 24-28/5/2021 ၼႆႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

0
ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ် သွၼ်/ႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20-24/5/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၾၢၵ်ႇ

0
ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈ​​ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၾၢၵ်ႇ/ဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း​​ၼႆသေတႃႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးဢၢပ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ​​သေတႃႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ​​ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸွမ်းၼင်ႇပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းဝၢင်းၼၼ်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၾၢၵ်ႇႁဵၼ်း။...

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

0
မၢႆတွင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈ တေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ...

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈႁၵ်းလင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း 10 ၵေႃႉ

0
ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈမိူင်း တႆး 10 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉလႄႈ ႁၵ်ႉလင်ၼိူဝ် ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း 4,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီတႆး TMF ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ

0
ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီတႆး Tai Medical Family လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လွၵ်း လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ လုမ်းလႃး တူဝ်ၵဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

0
ဝၢၼ်ႈတႆး သုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2021...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ်

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူင်ၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်/ ၶေႃႊလဵၵ်ႊ ၵူႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၺ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း သွၼ်ဢဝ် မီးၵမ်ႉဢေႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း