Friday, January 18, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဝၼ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ – ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်း 3

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းဝၼ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း3 ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 03/11/2018 သင်ၶၸဝ်ႈတင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တွၼ်ႈသူး မေႃသွၼ်လႄႈ...

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႉသ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸတ်းၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈ 54 ပီ

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီတဵမ် လႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင် ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႉသ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 01 – 10/11/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း...

ၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးမေႃတႆးလႄႈ ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸဵင်ၼုမ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ဝၼ်းၶူးတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 50 ပီ (ပီၵွၼ်းၶမ်း)လႄႈ ယွင်ႈယေႃးမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ။   ဝၼ်းတီႈ 08/11/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸဵင်ၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးလႄႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆး

ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆး ပေႃးတေမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆး ႁၼ် ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆးၶိုၼ်ႈမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 03/11/2018...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ၶႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇမီး 400 ပၢႆ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “ ၾိင်ႈယူႇၵိၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း IT ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီ” ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းမီး 400 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး Tai...

SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်ယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ 3

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼၢင်း ယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ 3 တီႈလုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး...

ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ

ၸုမ်းပရႁိတ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃ ၼမ်ႉၶူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း တီႈ မိူင်းငေႃႉ တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ။ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း...

ၵေႃတႆးၵႃလီႉတေၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သူၼ်ၸႂ်ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႆႈတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႉၼႆႉ

ၵေႃတႆးဝဵင်းၵႃလီႉ တေပိုတ်ႇပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ႁွင်ႉမွၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ် ယိုၼ်ႈ  ၸိုဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းတင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇလိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ၼႆႉသဵင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 05/11/2018 တေထိုင်ၼႆႉ ၵေႃတႆးၵႃလီႉ တေၸတ်းပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

တူဝ်တႅၼ်း 4 ၸႄႈမိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ တီႈၵဵင်းသႅၼ်

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃလႄႈ လွင်ႈၾိင်ႈထုင်း 4 ၸႄႈ မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29-30/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း