Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်းၸတ်းပၢင်တြႃး/ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈသၢမ်ဝဵင်းထပ်းၵၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမၢဝ်းတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွၼ်ႈထမ်းတြႃးလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ သၢမ် ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ မိူင်းမၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 06 – 07 /7/2018 ၵၢင်ၶမ်ႈႁေႃးတြႃး၊ ၵၢင်ဝၼ်းမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈတီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ...

လွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး

ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 16 မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလီႉ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ ၶူးသွၼ် လႄႈ...

ထမ်မမိတ်ႉတ ဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈမိူင်းယူႉ/ၵူတ်ႉၶၢႆ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ မိတ်ႉတ ဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ဢွၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၸတ်းပွႆးပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ တီႈမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မမိတ်ႉတ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈ ၼၢင်းၼွၼ်း တီႈမႄႈသၢႆ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်းသူး/သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ဢၼ် တိတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းထမ်ႈလူင် ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း တီႈမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်...

တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ(တၢၼ်ႈၶႆႈ) တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင်...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်(ၽႄ) ႁၢမ်းငၢႆး မိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်ႈပၼ်ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၵၢင်(ၽႄ) ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်ၼင်ႇ ၽူႈ တႅၼ်းမိူင်းၵိုင် ၸၢႆးသႅင်မိူင်းတၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းတဵင်းၵျီး...

သင်ၶၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးပူၵ်းပွင်ပုတ်ႉထသႃသၼႃ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 150 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13 – 17/06/2018 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး Dr.ၸဝ်ႈမႁေႃႇသထႃႇလင်ႇၵႃႇရ...

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇထႅင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ဢၼ်လႆႈၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်တီႈတႂ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈမိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈၶိုၼ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်မေႃယႃ တီႈႁူင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး မွၵ်ႇႁွင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း/ၵဵင်းတုင် ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး 100 ပၢႆ

ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉ(ပၵ) ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်း) ဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႄႇပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ပီၼႆႉ တင်းမူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး 107 ၵေႃႉ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပီ 2018-2019...

ၵူၼ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 ၸႄႈမိူင်းတႆး လႆႈတီႈ 12 ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 ၸႄႈမိူင်းတႆး လႆႈတီႈ 12 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း