Thursday, May 23, 2019
Home ပိုၼ်း

ပိုၼ်း

ၸၢႆးၼုတ်း ၽူႈၼမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸၢႆးၼုတ်း SNLD (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင်

ၸဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင် တီႈဝၢၼ်ႈတႆးၵဝ်ႈလၵ်း “ၸၢႆးၼုတ်း ၵေႃႉၵဝ်ၶႃႈယၢမ်ႈႁူႉၸၵ်း” ပီႊ 2008 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႊဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ပီႊၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈၵၢၼ် သွၼ်လိၵ်ႈ။ ၼႆလႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ...
တၢတ်ႇဢူမ်ပူႈႁၢႆးပႃ

တၢတ်ႇဢူမ်ပူႈႁၢႆးပႃ

တၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ႁိုဝ် တၢတ်ႇဢူမ်ပူႈႁၢႆးပႃၼႆႉ မီးယူႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ဢိူင်ႇႁၢႆးပႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မီးၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ မွၵ်ႈ 13 လၵ်း။...

ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၽူႈပွင်သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၵၼ်(2) တွၼ်ႈ(င)/ သိုပ်ႇမႃးၽိုၼ်ပူၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်မႃးလွင်ႈၾၢႆႇၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉၽႃၽႄ(မိူင်းမၢဝ်း)ၼႆႉ ဢႃႇယုတိုၵ်ႉတေလႆႈ 10 ပီ သေႁဵၼ်း လိၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးတၢင်းမေႃဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈထိုင်မႃးပီ 1310 သမ်ႉပဵၼ်မႃးလွင်ႈၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ 2 ပိူင်...

ၼၢင်းႁၢၼ်တႆး ၼႂ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ၸိုဝ်ႈ- ၶူးႁၢၼ်ၼူၼ်း ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ- ၼၢင်းတၢၼ်းၶိၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း/တီႈၵိူဝ်းလီ- တႆး၊ ပုတ်ႉထ တီႈၵိူတ်ႇ- ဝၢၼ်ႈလွႆ လၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီလိူၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ- ဝၼ်းတီႈ 28/12/1949 ပေႃႈ/မႄႈ- လုင်းပထူႇ၊ ပႃႈၼၢင်းလဵၵ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ- မီး 6...

ၶူးမေႃလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး

ၸဵမ်မိူဝ်ႈၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလဵၵ်ႉ ယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1976 ၼီႈ၊ ပွႆးၶူးမေႃပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 6 ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတင်းၸၢႆးထုၼ်းလ (မေႃမိုဝ်းတႆး) တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း“ၽၢႆႇႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း” ၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇတင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈ...

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၽွင်းမီးသၢႆၸႂ်

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵၢၼ်းယွတ်ႈ လူႉၶွႆႈတဵမ် 15 ပီ ၸိုဝ်ႈသဵင် - ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ - ၸၢႆးမူး၊ ၸၢႆးႁၢၼ်ႇၸဵင်ႇ ပေႃႈမႄႈ - လုင်းၸၢင်းထုၼ်းဢွင်ႇ၊ ပႃႈၸၢင်းၶွင်ႇ (ယူႇပွၵ်ႉ...

လွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

တီႈမိူင်းတႆး  ဝၼ်းၶူးမေႃ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ဝၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တႄႇၶဝ်ႈၸႂ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 1960 (ပပ 2503) မႃးတၢင်းၼႆႉ။ လုင်းၶုၼ်မႁႃႇ မိူင်းယႆ တင်ႈၵေႃၶူၼ်ႉၶႂႃႉသေဢွၼ် ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၶူၼ်ႉႁႃပိုၼ်းတူဝ်၊...

ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တႄႇပၢႆးသူၼ်းတုမ်

မိူဝ်ႈ 9.2.1947 ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းသၼ်လွႆ ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ သိပ်းဢဵတ်းမူင်းၶိုင်ႈ ၵၢင်ၼႂ် (11:30 AM) ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းဝႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်း(ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႈ) ဢွင်ႇသၢၼ်း ၽႅဝ်ပၢင်လူင်

8.2.1947 ၵၢင်ၶမ်ႈ ႁူၵ်းမူင်း (06:00 PM) ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း၊ ဢူးဢွင်ႇၸၢၼ်ႇဝူၺ်ႇ၊ ပူဝ်ႇၶိၼ်ႇမွင်ႇၵလေး၊ ဢူး ၽေႇၶိၼ်ႇ၊ ပူဝ်ႇထုၼ်းလႃႉ ၶဝ် ၸွမ်းၵၼ်ၽႅဝ်မႃးပၢင်လူင်ယူႇယဝ်ႉ။ 9.2.1947 ၵၢင်ၼႂ်...

ဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းဝိသဵသ်ႇ(ဝၼ်းသမ်ၶၼ်း)တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2019 ပဵၼ်ဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ(မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ The Union of Burma, မိူဝ်ႈလဵဝ် The Union...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း