Sunday, March 24, 2019
Home ပိုၼ်း

ပိုၼ်း

ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တႄႇပၢႆးသူၼ်းတုမ်

မိူဝ်ႈ 9.2.1947 ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းသၼ်လွႆ ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ သိပ်းဢဵတ်းမူင်းၶိုင်ႈ ၵၢင်ၼႂ် (11:30 AM) ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းဝႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်း(ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႈ) ဢွင်ႇသၢၼ်း ၽႅဝ်ပၢင်လူင်

8.2.1947 ၵၢင်ၶမ်ႈ ႁူၵ်းမူင်း (06:00 PM) ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း၊ ဢူးဢွင်ႇၸၢၼ်ႇဝူၺ်ႇ၊ ပူဝ်ႇၶိၼ်ႇမွင်ႇၵလေး၊ ဢူး ၽေႇၶိၼ်ႇ၊ ပူဝ်ႇထုၼ်းလႃႉ ၶဝ် ၸွမ်းၵၼ်ၽႅဝ်မႃးပၢင်လူင်ယူႇယဝ်ႉ။ 9.2.1947 ၵၢင်ၼႂ်...

ဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းဝိသဵသ်ႇ(ဝၼ်းသမ်ၶၼ်း)တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2019 ပဵၼ်ဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ(မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ The Union of Burma, မိူဝ်ႈလဵဝ် The Union...

7 February ၼႆႉ ၵွပ်ႈသင် ပဵၼ်မႃး ဝၼ်းတႆး

ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈပဵၼ်မႃးတီႈပၢင်ၵုမ် လူင်ပွင်ပၢင်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးၶဝ် တုၵ်းယွၼ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇၸဝ်ႈၾႃႉတႆးလႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈၶိုင်ႈၵၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းတီႈတွင်ႇၵျီးမိူဝ်ႈ 15.2.1947 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ 3.2.1947 ၶဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉသေ...

ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶၢင်လႄႈတႆး ၵုမ်ၵၼ်

6.2.1947 ဝၼ်းဢၼ် ရ ပ လ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈတွင်ႇၵျီးၼၼ်ႉ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶၢင်လႄႈ တႆးၵေႃႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈပၢင်လူင်ယူႇယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူင်းၶၢင်လႄႈ...

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 တူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ်ဝႆႉ

(1) လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတၢင်တူဝ် မိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပဵၼ်ၽွင်းလူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ။ (2) ၽွင်းလူင်ၽူႈတၢင်တူဝ်(မိူင်းတႆး)ၼႆႉ လိူဝ်သေၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄလႄႈၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၵႂႃႇပဵၼ်ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ/ဢမ်း ၼၢၸ်ႈၼိူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းသၼ်လွႆတင်းမူတ်း။ (3) လိူၵ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၶၢင်လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶျၢင်းၶိူဝ်းလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင်...

ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵုမ်ၵၼ်

ၸဝ်ႈၾႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶဝ် တုမ်ၵၼ် မိူဝ်ႈ 3.2.1947 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉတွင်ႇပႅင်ႇ(ၼမ်ႉသၼ်ႇ) ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသေ လုင်းသၢင်ႇသၢမ် ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းပၢင်(အခမ်းအနားမှူး) ယဝ်ႉ။...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 1947

ဢၼ်တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ထႅင်ႈ တီႈပၢင်လူင်မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးၶဝ် တိုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ မႃးဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၶဝ်ဢွၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်မႃး တီႈပၢင်လူင် မိူဝ်ႈ(1946) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ လမ်ႇ လွင်ႈမႃးတႃႇမိူင်းသၼ်လွႆၶဝ် ၵူႈယိူင်ႈယိူင်ႈလႄႈ...

ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ဝူၼ်ႉတႃႇမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈသေ ၶတ်းၸႂ်ပၼ်မႃး

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ရ ပ လ ၶဝ်ၶတ်းသၢင်ႈၶႂ်ႈၸွမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉၶဝ်ႁူႉသေ ထၢင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ၶႂ်ႈ ႁွမ်းၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈ 16.1.1947 ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈမျူဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမ ဝဵင်းယၼ်ႇၵုင်ႇၼၼ်ႉ...

ရ ပ လ ပၼ်မၢၼ်ႈယဝ်ႉ

လွင်ႈမိူင်းသၼ်လွႆတေလႆႈဢဝ် ႁွမ်းၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢင်းၵိတ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် မိူင်း သၼ်လွႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၵၢၼ်မၢၼ်ႈ တေမႃးတုၵ်းယွၼ်းပၼ်။ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသၼ်လွႆဢမ်ႇပႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မၢၼ်ႈမီးၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ယူႇထၢၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း