Monday, January 18, 2021

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

Foreign news

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ၸီႉၼႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၶႄႇ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 ဝၼ်း ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ်လီၶိုၼ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၵႂႃႇၶုတ်းၵူၼ်းတၢႆဢဝ်မႃးႁဵတ်းမႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈလႄႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁိမ်းၸမ် 100

ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ၵႂႃႇၶုတ်းဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းပၢင်မႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းထုင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈ...

မိူင်းပရႃႇၸီးတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်ထီႉ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းပရႃႇၸီး တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးသွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼမ်လိူဝ် မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်မႃးထီႉ 3 ၼႂ်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇၸီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း