Wednesday, September 28, 2022
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ

ပွင်ႈၵႂၢမ်းၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ

Feature ပွင်ႈၵႂၢမ်းၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ထိုင်ၽူႈလူဢၢၼ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶူဝ်းတႆး မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း