Saturday, February 23, 2019

Most Views

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

“ပၢင်ၵုမ် PPST တေၶိုၼ်းတႄႇၸတ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်”

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း PPST ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မီး သင်လၢႆလၢႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မၢႆမီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် တေလႆႈၸွမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ယင်းပႆႇၽႅဝ်ပၢင်လူင်။ မိူဝ်ႈ 8.2.1947 ၵၢင်ၸႂ်ပႅတ်ႇမူင်း (8:00 AM) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၽူႈ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၾႃႉတွင်ႇပႅင်ႇ...

Journal