Saturday, December 16, 2017

ပၢင်သွၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃငိူင်ႉဝႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မေႃငိူင်ႉဝႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ တေႃႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်း BNI တင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၼ်ပၢင်သွၼ်လွင်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈယဵတ်ႈမွၼ် Conflict...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ဝၢႆးပၢင်ဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊယဝ်ႉ CSSU တေလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း 16 တီႈ ၵဵပ်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢႆးပၢင်ဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊ (Workshop) ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵဵပ်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး၊ တေၼမ်းဢဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်တႆး တၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈယူႇမိူင်းလႂ်ပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈၼႆ ဢမ်ႇဝႃႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵူႈတီႈယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်းလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈဝတ်ႉဝႃး လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇဝၢၵ်ႈတၢင်း ၵိၼ်...

Journal