Sunday, December 16, 2018

1996-1997 ပီငရၢႆးလူင်

“ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းၸၢၼ်းတေႃႇပွတ်းၵၢင် ၵူၼ်းမိူင်းယၢႆႉပၢင်လိူတ်ႇမႆႈလႆႈတူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် တီႈလႂ်ၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉ မိူင်းလႆႈႁၢမ်း ၼမ်ႉတႃယမ်းယိုင်ႈႁူၺ်ႇ ပိူၼ်ႈလူၺ်ႇ ပိူၼ်ႈလိတ်ႉ ပိတ်ႉထၢင်ႇမၢၵ်ႇမိူဝ် ၺႃးပိူၼ်ႈထိူဝ် ယွႆႈသွႆး ၽၵ်ႉ/...

Most Views

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

သိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵပ်းသွင်တေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/11/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ - ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

1996-1997 ပီငရၢႆးလူင်

“ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းၸၢၼ်းတေႃႇပွတ်းၵၢင် ၵူၼ်းမိူင်းယၢႆႉပၢင်လိူတ်ႇမႆႈလႆႈတူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် တီႈလႂ်ၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉ မိူင်းလႆႈႁၢမ်း ၼမ်ႉတႃယမ်းယိုင်ႈႁူၺ်ႇ ပိူၼ်ႈလူၺ်ႇ ပိူၼ်ႈလိတ်ႉ ပိတ်ႉထၢင်ႇမၢၵ်ႇမိူဝ် ၺႃးပိူၼ်ႈထိူဝ် ယွႆႈသွႆး ၽၵ်ႉ/...

Journal