Friday, February 23, 2018

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တႃႇမိူဝ်းမွပ်ႈပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ။ ပၢင်ၵုမ် CSSU...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ဝၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး မွၵ်ႇၸၢမ် 42 ပီ

ဝၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၵုၼ်းမုၼ်ၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ လုင်းၶုၼ်မႁႃႇမိူင်းယႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1969 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်သေတႃႉ ဝၢႆးသေ 1996 မႃးတၢင်းၼႆႉၼႆႉ ၵွပ်ႈဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆးၶိုၼ်းႁိူင်းမႃးလႄႈ ဢဝ်ဝၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆႉဝွႆးၵႂႃႇဝွႆးၵႂႃႇသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးသေယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၵေႃ/...

Journal