Thursday, May 23, 2019

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ထိုင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈမႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ သူင်ႇၸူး မွင်ၸႂ်ၸွမ်း မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ထၢမ်တွပ်ႇ

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇပွင်ႇၸႂ်သေ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် RCSS/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ် ၵုၼ်း မုၼ်မႃးၵူႈပီလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပီၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၵႃၼႄးၵဝ်ႉ၊ ၵဝ်ႉၼႄးၵႃ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈမူပၢႆႈမႃ

  သိုၵ်းလၢႆမူႇလၢႆ ၸုမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႈတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇလႄႈ...

Journal