Thursday, August 22, 2019

RCSS ဝႃႈ ဝၢႆး 2020 ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းတိတ်းၸပ်းၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တေပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2...

ထၢမ်တွပ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ႇၶ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶၢႆႉၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းဢမေႊရီႊၵ

(တွင်ႈထၢမ်ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းဢမေႊရီႊၵ) ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၼႆ့ၸႃႇတီ့တီႈၵိူတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၼ်း ပူၼ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈၵူၺ်း၊ ဢိင်ဢဝ်တၢင်းယုမ်ႇယမ်ပေႃႈမႄႈသေ လႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသႃသၼႃ ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်သၢင်ၵၢၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၼႂ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈ တေႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ

လႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသူႇ/လုတ်ႇယဝ်ႉ တိတ်းၸပ်းယိၼ်ႉမၼ်း။ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ႁိုဝ် ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆပိူင်။ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးၵွင်ႉယၢင်ၼီႊၶူဝ်ႊတိၼ်ႊၼမ် ဢိၵ်ႇၵွင်ႉယၢင်ထႅင်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်း။ ပေႃးဝႃႈတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း...

Journal