Tuesday, August 20, 2019

 ရူတ်ႉၵႃးပၵ်းတုင်းၶၢဝ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၺႃးယိုဝ်းလွၵ်ႇဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၸွႆႈ

ရူတ်ႉၵႃး ၵရုၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ပၵ်းတုင်းၶဝ် ဢၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ   ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်  ။ ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ...

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ႇၶ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶၢႆႉၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းဢမေႊရီႊၵ

(တွင်ႈထၢမ်ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းဢမေႊရီႊၵ) ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၼႆ့ၸႃႇတီ့တီႈၵိူတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၼ်း ပူၼ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈၵူၺ်း၊ ဢိင်ဢဝ်တၢင်းယုမ်ႇယမ်ပေႃႈမႄႈသေ လႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသႃသၼႃ ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်သၢင်ၵၢၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၼႂ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈ တေႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ

လႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသူႇ/လုတ်ႇယဝ်ႉ တိတ်းၸပ်းယိၼ်ႉမၼ်း။ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ႁိုဝ် ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆပိူင်။ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးၵွင်ႉယၢင်ၼီႊၶူဝ်ႊတိၼ်ႊၼမ် ဢိၵ်ႇၵွင်ႉယၢင်ထႅင်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်း။ ပေႃးဝႃႈတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း...

Journal