Monday, September 23, 2019

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉ(ၼႃးထီး)။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ...

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-s EAO လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် EAO 10 ၸုမ်း တင်း ၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလုမ်း NRPC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/ 9/2019 သွင်ၾၢႆႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၶႅၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉသေၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၢႆပုၼ်ႈ။ ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း မီးတင်းၼမ်။ ပၼ်ႁႃဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်ဝႃႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ပိူင်ၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈပႃး၊ ပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပႃးၸဵမ်ၵႆႉၶၢႆႉတီႈယူႇ...