Sunday, October 20, 2019

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး TJA ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေပွႆႇၼႂ်းလိူၼ် 12 ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေ ၶဝ်ႈပၢင် ၶေႉၶဵင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၼႂ်လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း။ မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်လႄႈ တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်။ ယၢမ်း လဵဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထိုင်လႂ်ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၶူဝ်းၼုင်ႈလႄႈၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး

ၾၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ၼႄထိုင်လွင်ႈပဵၼ်တႆးၼၼ်ႉ တၵ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မၼ်းတႅမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈၼႆၵေႃႈ ၼႂ်းၸႂ်တိုၼ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်တႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆး ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈပိုၼ်းတႆး ဢမ်ႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁိုဝ် တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ ပဵၼ် ၶဵၼ်လူင်တႆးၵေႃႈယဝ်ႉ...